Sverige har ett stort humanitärt ansvar i en orolig värld med krig och förtryck

I flera länder runt om i världen utsätts människor för repressalier, hat, hänsynslöshet, våld, förtryck och hot mot det egna livet. I sådana tider är det viktigt att vi visar fasthet kring våra värden om demokrati, frihet och öppenhet. Demokratier i världen måste hålla ihop och många kan hjälpa till på olika sätt.

Sverige är ett fantastiskt land som kan ge möjligheter som människorna som flyr saknar. Det är viktigt att vi nu tar ansvar och står upp för dessa utsatta människor här hemma i Sverige. Att stå upp för tolerans och öppenhet är också det mest långsiktiga som kan göras för att bekämpa de tendenser till terrorism och sekterism som vi nu ser i vår omvärld.

Utvecklingen i länder som Syrien och Irak kommer att påverka hela Europa och också Sverige. Migrationsverket har reviderat upp sin prognos och bedömer nu att cirka 80 000 människor kommer att söka asyl i Sverige i år. Det är flyktingströmmar som liknar det vi hade under Balkankrisen i början av 1990-talet. Detta kommer medföra ökade kostnader för flyktingmottagandet för vilket det är viktigt att rusta Sverige och fortsatt föra en ansvarsfull ekonomisk politik.

När det handlar om människor som flyr till Europa, till frihet och bättre förhållanden, måste vi visa öppenhet, tålamod och tolerans. Vi har gjort det förut. Vi har stått upp förr i tider då människor har utstått svåra prövningar.

Människor som flytt från svåra förhållanden har kommit in i samhället, lärt sig svenska och fått jobb och hjälper nu till att bygga ett bättre och starkare Sverige. I dag går 750 000 utrikes födda svenskar till jobbet. 180 000 av dem har kommit in på svensk arbetsmarknad sedan 2006.

För att fler utrikesfödda ska få ett jobb bygger vi ut stödet för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, möjliggör för asylsökande att arbeta, förstärker processerna kring validering, stärker Svenska för Invandrare (SFI) samt ställer krav på försörjning vid viss anhöriginvandring.

Alliansens instegsjobb och nystartsjobb underlättar också utrikesföddas arbetsmarknadsetablering. Etableringsreformen som infördes 2010 har inneburit att Arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för introduktionen av nyanlända. Därmed finns det ett tydligt fokus på ett snabbt inträde på arbetsmarknaden med hjälp av individualiserade insatser, till exempel validering, praktik och språkutbildning, samt ersättning som förutsätter ett aktivt deltagande i insatserna.

I ett trångt budgetläge har alliansregeringen också finansierat satsningar för att få vårt försvar att utvecklas och bli starkare. Det handlar inte om det omedelbara hotet mot Sverige, men det är avgörande för att möta den typ av spänning som nu byggs ut.

Som ett stort och ansvarstagande parti med ambition att fortsätta bära regeringsmakten är det viktigt att vi ser världen, och därmed verkligheten, så som den är. Det betyder att vi tar ansvar, hittar lösningar och inte lägger fokus på att förhålla oss till andra partier.

Sverige har ett stort humanitärt ansvar i en orolig värld med krig och förtryck.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Fler jobb kräver en politik som sätter jobben högst upp på att-göra-listan

Jobben är valets viktigaste fråga. Du känner säkert igen frasen. Och har kanske redan börjat tröttna på den. Men vi vet att jobben inte bara bygger Sverige starkt, det bygger också var och en av oss starka. Därför kommer Nya Moderaterna kommer fortsätta att sätta jobben högst upp på vår att-göra-lista. Även i det här valet.

Kanske har det inte märkts. Men Sverige har gått igenom en av de värsta ekonomiska kriserna sedan våra mor- och farföräldrars dagar. Att krisen inte har märkts lika tydligt i Sverige som den har gjort i andra länder, beror på att vi har prioriterat en politik för fler jobb. I dagens Sverige lönar det sig bättre att jobba och fler människor har idag en större möjlighet att lägga undan pengar till en semesterresa eller en kontantinsats till en lägenhet. Vi har genomfört över 500 regelförenklingar som har gjort det enklare att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Vi har nu en bolagsskatt som gör företag väljer att stanna kvar i Sverige här istället för att flytta till billigare länder. Genom RUT och ROT har svarta jobb blivit vita. Och genom en sänkt krogmoms och rabatter för att anställa unga har fler ungdomar fått sitt första riktiga jobb.

Allt det här har gjort att vi aldrig har varit så många som har bidragit med så mycket. Över 250 000 fler människor har idag ett jobb att gå till jämfört med 2006. Det här är vi glada för eftersom att det gör att vi nu är fler som är med och hjälper till att stärka vår trygghet till allt vårt gemensamma. Oavsett om vi tittar på skolan, sjukvården eller äldreomsorgen så har vår välfärd mer resurser nu jämfört med 2006 då Alliansen tillträdde.

Att vi i Sverige värdesätter jobben högt, märks inte minst när vi träffar nya människor. Den första frågan man brukar få är vad man jobbar med. Det är därför vi sätter jobben främst. Vi vill att fler människor ska känna den stolthet, trygghet och gemenskap som ett jobb kan innebära. Men ett jobb kan också betyda en möjlighet att utvecklas, att våga testa sina gränser och förmågor och att växa. När vi säger att jobben är valets viktigaste fråga är det utifrån vår övertygelse att jobben inte bara bygger svensk ekonomi och välfärd stark, jobben bygger också var och en av oss starkare.

Över 250 000 nya jobb sedan 2006 är bara början. Vi siktar nu på att skapa förutsättningar för ytterligare 350 000 nya jobb att växa fram till år 2020. Men fler jobb är varken en naturlag eller något som man kan ta för givet. Fler jobb kräver en politik som sätter jobben högst upp på att-göra-listan. Det kan låta tråkigt, men för oss handlar det om att ta ansvar för ett växande och tryggt Sverige. Vi vill ha ett Sverige där fler människor får möjlighet att uppleva allt det goda som kommer med att ha ett jobb att gå till.

Publicerad på nyheter24

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Friheten att få älska den man vill

Med stor glädje och stolthet ser vi en bred skara av deltagare i dagens Prideparad! Här finns alltifrån politiska partier, organisationer, företag till idrottsklubbar. Det är en bred samling och en stor manifestation för öppenhet, tolerans och alla människors lika värde.

Extra stolt är jag i det här valet över att Nya Moderaterna har en talesperson i de HBTQ-politiska frågorna. Det är första gången vi har det. Detta är ett otroligt viktigt signalvärde om att vi ännu starkare står upp för ett öppet och tolerant Sverige. För Nya Moderaterna är det här inget konstigt, det handlar i grunden om vår syn på människan och friheten. Frihet att som människa få vara den man vill och frihet att leva sitt liv med den människa man älskar!

Vi har kommit långt här i Sverige. Men tyvärr vet vi att HBTQ-personer fortfarande utsätts för hatbrott i vardagen. Och lika glad som jag är över att se att den stora idrottsklubben AIK deltar i årets Prideparad blir jag också lika oroad över att AIK har tagit emot hotbrev för att de rakryggat tagit ställning för alla människors rätt att få vara sig själva och älska den man vill. Vi ser också alltför höga ohälso- och självmordstal bland HBTQ-personer. Det här vittnar bara om en bråkdel av de problem och attityder som fortfarande finns i Sverige 2014.

Jag är därför stolt att, som partisekreterare för Nya Moderaterna, visa att vi vill fortsätta byggandet av ett öppet och tryggt Sverige som inkluderar alla människor och alla familjer. I det HBTQ-lyft som jag tillsammans med Olof Lavesson har presenterat har vi pekat ut riktningen för hur vi vill skapa ett tryggare Sverige för alla. Det handlar om:

• att samtliga kommuner och landsting ska införa HBTQ-handlingsplaner

• att moderatledda kommuner ska ta ett större ansvar för HBTQ-personers
rättigheter i samhället

• att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående

• att fördubbla antalet hälsosamtal i förskolor och skolor

• att Skolinspektionen ska ha ett tydligt uppdrag och följa upp hur skolor följer skollagen avseende likabehandlingen

Detta är konkreta förslag som vi har lagt och som aktivt kommer att driva för att fler människor ska våga vara sig själva i alla sammanhang: i klassrummet, på vårdcentralen och i omklädningsrummet! Låt oss nu med stolthet och kärlek visa att Nya Moderaterna står upp och fortsätter att driva på för ett öppet och tolerant Sverige i Prideparaden som vi snart ska gå i! Men låt oss också komma ihåg att vi rakryggade måste stå upp för detta på årets alla dagar. I varje samtal och i varje debatt!

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

43 dagar kvar till valet och jobbturnén är invigd

Med mindre än sex veckor kvar tills vallokalerna stänger drar Nya Moderaterna nu igång den nationella kampanjverksamheten på allvar och rivstartar nu vår jobbturné som kommer att besöka 20-talet orter runt om i Sverige.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Skärp straffen för inbrott

Skriver idag i Kvällsposten tillsammans med Beatrice Ask om att straffen för inbrott. I sommartid är det fler familjer som drabbas.

En barnfamilj har spenderat semestern i sin sommarstuga. När de kommer hem och parkerar bilen på uppfarten till deras hus möts de av något förfärligt. Rutan på altandörren är krossad.

Hallgolvet är täckt av upp- och nedvända lådor.

Böcker, leksaker och kläder ligger slängda i en röra. Många delar liknande erfarenheter av inbrott hemma eller i fritidshuset. Att drabbas av inbrott innebär en allvarlig kränkning av människors privatliv. Alliansregeringen vill skärpa straffet för inbrott och införa ett helt nytt brott; inbrottsstöld.

I dag bedöms ett inbrott i regel som grov stöld.

Det är viktigt att straffen står i proportion till brottens allvar. När det gäller inbrott är straffnivån i dag alldeles för låg. Straffet ska återspegla kränkningen, men också att många känner sig oroliga för att vistas i sina hem en lång tid efter att ett inbrott ägt rum. Det nya brottet inbrottsstöld föreslås leda till minst ett års fängelse.

Socialdemokraterna å sin sida, tar inte inbrotten på allvar. När Alliansregeringen presenterade det nya förslaget om inbrottsstöld blev svaret från S att fokus inte ska ligga på straffskalor.

Partierna på vänsterkanten är både splittrade och från varande i rättspolitiken. Miljöpartiet vill till exempel genomföra stora nedskärningar på polisen.

Vänsterpartiet vill införa halvtids frigivning för alla fängelsedömda. En gemensam rätts politik från vänsterpartierna skulle innebära kraftiga nedskärningar, sänkta straff och minskad trygghet.

I dag är det bara några få procent av de anmälda inbrotten som klaras upp. Resultaten måste bli bättre. Ett sätt att nå dit är att införa det nya brottet inbrottsstöld. Det skickar en tydlig signal till polisen och övriga rättssystemet om att bostadsinbrott ska prioriteras. Så kan vi minska risken att fler barn familjer och andra drabbas av inbrott.

Vi vill fortsätta att ta ytterligare steg för ett tryggare Sverige, där tillgängliga poliser och ett mer effektivt rättväsende gör att fler människor kan känna förtroende och tillit till att brott utreds och klaras upp. Alliansregeringen är det enda alternativet i svensk politik som kan lova ett fortsatt arbete för ett tryggare Sverige.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Pride: Vi vill ha ett öppet Sverige där alla behövs

I måndags inleddes Stockholm Pride. En viktig vecka som lyfter centrala frågor om öppenhet och mångfald. Idag skriver jag tillsammans med Olof Lavesson på UNT debatt om att vi vill ha ett öppet Sverige där alla behövs.

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll.

Sverige är ett av världens bästa länder för HBTQ-personer. Ett land som dessutom blivit avsevärt bättre de senaste åren då många viktiga reformer har genomförts.

Sedan 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, vi har infört könsneutrala äktenskap, avskaffat tvångssteriliseringarna för den som vill genomgå könsbyte och fått en ny förenklad könstillhörighetslag. Vid årsskiftet presenterade även regeringen sin hbt-strategi som syftar till att stärka arbetet för HBTQ-personers situation i Sverige.

Men bra kan bli bättre. Fortfarande möter många HBTQ-personer en problematisk verklighet. Det kan vara i skolan, på arbetsplatsen eller inom vården. Därför föreslår vi ett HBTQ-lyft som syftar till att öka kunskapen och kompetensen om HBTQ-personers situation. Det vill vi uppnå genom:

  • Vi vill se ett HBTQ-lyft i samtliga kommuner och landsting. Man ska kunna visa hur man på ett aktivt och strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna. Vi vill gärna se fler HBT-certifierade verksamheter i kommuner och landsting.
  • Vi vill att samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det handlar om att det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda och ett välkomnande och respektfullt bemötande. Det ska också finnas en plan för hur man hanterar attityder och diskriminering i kommunen och hur man axlar sitt ansvar som arbetsgivare.
  • Vi kommer att uppmana moderata företrädare att ta ett större ansvar för HBTQ-personers situation i samhället. Vi vill att moderatledda kommuner och landsting går före i detta arbete.
  • Vi vill verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående. Därför vill vi stärka det civila samhällets betydelse för lika villkor och möjligheter för alla människor.
  • Vi vill fördubbla antalet hälsosamtal i skolan. Vi vet att unga HBTQ-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra för psykisk ohälsa. En del i det förebyggande arbetet är exempelvis införandet av fler hälsosamtal. Elevhälsan bör ges större utrymme i skolan än i dag genom att hälsosamtal erbjudas oftare, förslagsvis vartannat år, det vill säga en fördubbling jämfört med i dag.
  • Vi vill ge Skolinspektionen ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterlever skollagen avseende likabehandling.
  • Vi vill se en ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.
  • HBTQ-lyftet handlar om att se varje människa och skapa möjligheter för dem att leva sina liv på egna villkor och se förbi invanda mönster och normer. Runt om i Sverige ska moderata företrädare i kommuner och landsting vara en stark och tydlig röst för alla HBTQ-personers rättigheter. Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer – både här i Uppsala och i resten av landet. Ett tryggare Sverige där alla behövs.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Alla som vill och kan ska få ett arbete att gå till

Jobben är valets viktigaste fråga och Sveriges största samhällsutmaning. Sedan 2006 har 250 000 fler människor fått ett arbete att gå till. Tack vare en stark ekonomi och fler i arbete har vi kunnat genomföra stora satsningar inom vård, skola och omsorg, vilket har lett till att vi har aldrig investerat så mycket i välfärden som nu.  Vi ska fortsätta att ta ansvar för Sverige – alla som vill och kan ska få ett arbete att gå till. För det är endast så som välfärden för alla kan tryggas.
  
Vi kommer fortsätta hålla ordning och reda i finanserna. Vi är inne i en ekonomisk fas där varje satsning ska
finansieras krona för krona. På så vis kan vi spara i ladorna och ha en stark ekonomi även i nästa lågkonjunktur. Så säkrar vi jobben.
       
Vi kommer fortsätta att stärka och utbilda arbetskraften. Det är viktigt att det blir rätt från början. Därför vill vi genomföra ytterligare reformer för att elever ska nå kunskapsmålen. Vi föreslår bland annat läxhjälp, sommarskola, fler matematiktimmar och fortsatta karriärmöjligheter för lärare. Genom att utbilda och stärka arbetskraften lägger vi grunden för ett starkt Sverige där varje människa tillåts att växa utifrån egen kraft.
                                                 
Vi måste fortsätta riva handelshinder i Europa. Tyvärr möts svenska företag ofta av handelshinder i Europa, vilket
också motverka expansion och minskar möjligheterna att anställa. Alliansen kommer att arbeta för att riva de handelshinder som sätter stopp för våra företag att växa.  
     
Arbetet med att se till att jobben kommer fler till del måste fortsätta. Sedan Alliansregeringen tillträdde har olika ingångar till jobb utvidgats. Tack vare reformer som exempelvis YA-jobb, instegsjobb och nystartsjobb har även de som stått längre från arbetsmarknaden fått möjlighet att börja arbeta. Dessa reformer ska vi vårda och utveckla.

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har över en kvarts miljon fler har ett jobb att gå till och fler står närmare arbetsmarknaden. Istället för att gömma människor genom förtidspensioneringar och olika åtgärdsprogram har vi valt att synliggöra arbetskraften. Vi ska alltid stå upp för alla människors rätt att komma i arbete.

Genom att fortsätta hålla ordning och reda i finanserna, stärka och utbilda arbetskraften, riva handelshinder i Europa och se till att jobben kommer fler till del lägger vi grunden för ett starkare Sverige. En kvarts miljon fler i arbete är bara början. Nu fortsätter vi den resan. 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized