Jag kommer fortsätta stå upp för öppenhet, tolerans och alla människors lika värde

Almedalsveckan är lämnad bakom oss. En av de viktigaste samtalen jag hade möjlighet att få genomföra för Nikodemussamtalet i Visby kyrka. Ett samtal om värderingar. För mig var det viktigt att tydliggöra min ståndpunkt om att stå upp för öppenhet och tolerans.

I bloggen som refererar till samtalet skrivs följande:

Aldrig har avskyn mot främlingsfientlighet löpt som en så tydlig röd tråd i ett Nikodemussamtal. Aldrig har en partiföreträdare varit mera besjälad av den frågan. Förhoppningsvis kommer Kent Perssons engagemang i den frågan ge ett tydligt eko hos alla demokratiska partier inför valet!

När hatets krafter genom rasisterna släpps loss på gator och torg blir folk rädda – och rädsla bygger inte ett gott samhälle. Det finns inte minsta förutsättningar att kompromissa i den här frågan, anser Kent Persson, och ställer istället frågan om vad ett samhälle är värt som inte bejakar alla människors lika värde.

I tider när det blåser vindar emot öppenheten är det ännu viktigare att stå upp för den och alla människors lika värde. Det kommer jag fortsätta att göra.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Vi vill genomföra ett HBTQ-lyft

Idag presenterade Olof Lavesson, Nya Moderaternas talesperson i HBTQ-frågor, Tomas Tobé och jag ett antal förslag för att göra Sverige till ett ännu bättre land för HBTQ-personer att leva i.

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för HBTQ-personer men vi kan bli bättre.

Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt och öppet samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Ett tryggare Sverige där alla behövs. Nu tar vi nästa steg. Idag presenterades HBTQ-lyftet som innebär att:

• Samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna.

• Samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda.

• Moderatledda kommuner ska ta ett större ansvar för integration av HBTQ-personer i samhället.

• Verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående.

• Fördubbla antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa.

• Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterföljer skollagen avseende likabehandling.

• Vi vill se ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Alliansen står upp för Ukrainas framtid

Det är snart fyra månader sedan ett hundratal människor sköts ihjäl på Majdantorget i Kiev. Sedan dess har en mörk skugga kastats över Europa och vår säkerhetsordning har skakats i grunden. Idag står Alliansen, tillsammans med Måndagsrörelsen, på Norrmalms torg för att visa vår fortsatta solidaritet med Ukraina i deras kamp för frihet, fred och demokrati.

När Ryssland angrep Ukraina och olagligt annekterade Krim beslutade sig några unga och engagerade personer för att återuppliva Måndagsrörelsen. Måndagsrörelsen bildades 1990 som ett stöd för att de baltiska staterna skulle få välja sin egen väg och de samlades varje måndag klockan tolv på Norrmalmstorg. Rörelsen som är partipolitiskt obunden har nu än en gång skapat en mötesplats för alla som vill visa sitt stöd för fred, frihet och demokrati i Ukraina och andra forna sovjetstater.

Ett angrepp på ett annat europeiskt land får inte stå oemotsagt. Att vi står i bred politisk enighet på Norrmalmstorg idag är en tydlig politisk markering som visar att vi inte tystnar för maktspråket i Kreml. Vi kan inte ta vår vision om ett enat och fredligt Europa för givet. Nu krävs en politisk samsyn i demokrati- och säkerhetsfrågor och en samstämmig politik som med tydlighet står upp för de värden som är våra.

Utvecklingen i Ukraina, ett land i vår omedelbara närhet, visar att risken för krig i Europa inte är förbi. Den ryska aggressionen utmanar hela den freds- och säkerhetsordning som EU har försökt att bygga upp efter det kalla krigets slut. Det har påmint oss om att vi ofta tar vår demokrati och frihet för givna. Värden som ständigt måste värnas och väljas.

När folket samlades på Majdan var deras  krav enkla och självklara: demokrati, reformer och europeiskt samarbete. Rop som försökte tystas med brutalt våld. Trots detta visar det som händer i Ukraina också på styrkan i den europeiska drömmen. Ett Europa i fred, frihet och samarbete.

Där Putin har för avsikt att söndra och splittra måste samarbetet stärkas och försvaras. Nu behövs en regering och ett Sverige som håller EU samman, som påminner om EU:s fredsvision. Den internationella tankesmedjan European Council on Foreign Relations rankade i år Sverige som den tredje mest framgångsrika nationen när det gäller att påverka unionens gemensamma utrikespolitik. Bara Frankrike och Storbritannien placerade sig före.

Att i detta läge försvaga det europeiska samarbetet vore direkt farligt. Trots detta har vissa partier svårt att vara tydliga i sin kritik. När Europaparlamentet antog en text som fördömde Rysslands agerande under Ukrainakrisen valde Vänsterpartiet att lägga ner sin röst. Om Sverige skulle få en regering utan en enad europapolitik kommer den svenska rösten i EU försvagas. En splittrad röst är ingen stark röst. Det skulle frånta Sverige möjligheten att påverka hur EU ska agera i denna och andra kriser.

Nu behövs en regering som medverkar i EU:s ansträngningar att fortsätta öppnar dörrar för att fler länder i Europa ska få välja samarbete, handel och frihet. Det har Alliansen gjort i snart åtta år och det kommer vi att fortsätta med.

Vi står på Norrmalmstorg idag för att vi tror att det är Ukrainas fulla rätt att välja sin egen väg och forma sin egen framtid. Vi står solidariskt med Ukraina i deras strävan efter demokrati, frihet och förändring.

Kent Persson (M)

Nina Larsson (FP)

Michael Arthursson (C)

Acko Ankarberg (KD)

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Fler barn måste få gå en ljus framtid tillmötes

Studenttid. En tid av lycka och glädje. Framtidstro till tonerna av ”Den blomstertid nu kommer”. För de allra flesta är också studenten en fin och minnesvärd dag fylld av optimism. De allra flesta ungdomarna klarar skolan och de kommer att gå en fin framtid tillmötes. Men inte alla.

För en del elever är studentdagen en tung dag. En dag som sammanfattar en skolgång som inte varit lyckad. En skolgång som inte gjort det möjligt för en del att inte nå kunskapsmålen. För dessa ungdomar ser kanske framtiden inte lika ljus ut. Ett misslyckande i skolan ökar risken för arbetslöshet och utanförskap.

Vårt mål är givetvis att alla ska få möjligheter att få lyckas i skolan. Att få nå kunskapsmålen och att därmed lägga grunden för en framtid med ytterligare studier eller jobb. Ska vi lyckas med det måste insatser sättas in tidigare. Ju tidigare vi når elever med utmaningar, desto större är chansen att lyckas.

Erfarenheter visar att redan tidigt i skolgången ser man vilka elever som kommer få det tufft. Just därför måste insatserna sättas in tidigt. Det måste bli rätt från början. Därför föreslår och går vi till val på en hel rad åtgärder för att möta dessa barn tidigt. Det handlar om tidigare skolstart, alla ska börja skolan vid 6 års ålder. Vi föreslår fler lärare, fler speciallärare, mer matematiklektioner och sommarskola för de som har det svårt. Detta för att nämna några av våra förslag.

Men studentdagen och skolavslutningen påminner oss om vilka utmaningar vi har i det svenska samhället. Jag tänker på ungdomar som kränkts och förnedras på olika sätt i sin vardag. Föräldrar som oroar sig för hur det går för ens barn i skolan. Hur det går på riktigt. Har ens barn vänner, får de vara med och slipper de att bli mobbade. En oro som gnager hos alltför många.

Under den gångna veckan har man i socialamedier kunna följa hur studentdagen sett ut runt om i landet. Dessvärre har vi kunnat se exempel på skyltade studentflak med vidriga budskap riktade mot unga kvinnor. Det sägs vara skämt, men är inte ett dugg roligt. Främst riktar sig förnedringen mot unga kvinnor, men inte enbart. Även unga män utsätts för hat och hot. Kanske är det en inblick i unga människors vardag som visar sig. Kanske är det under ruset som förstånden försvinner. Kanske är det dessvärre så här alltför många har det varje dag.

Det borde sagts ifrån för länge sedan. Detta är inte okej. Vuxenvärlden kan inte vara stilla acceptera dessa grova utryck och förtryck. Oavsett när det sker så är det oacceptabelt. Vi är många som bör säga ifrån. Allt från skolledningar och lärare till föräldrarna. Papporna till söner som ger sig själva rätten att förnedra kvinnor måste säga ifrån. Det är där det börjar. Föräldraansvaret och vuxenansvaret. Det är aldrig okej att förnedra unga kvinnor. Kvinnor ska inte behöva utstå förnedring, vare sig på studentdagen eller någon annan dag på året.

Utmaningarna är många och arbetet för en bättre skola behöver förstärkas. Både i kunskapsinnehåll och när det gäller tryggheten. Alla barn ska få möjligheten att nå kunskapsmålen och få gå i en trygg skola. På så sätt lägger vi grunden för att alla ska kunna njuta av ”Den blomstertid nu kommer” och få gå en ljus framtid till mötes.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

År 2020 ska fem miljoner människor ha ett jobb att gå till

Jobben bygger Sverige starkt. Det är när fler arbetar som vi kan lägga mer resurser på allt vårt gemensamma. Idag har 250 000 fler människor ett jobb att gå till jämfört med 2006. Det är en bra början, men vi vill mer. Vi höjer nu vår gemensamma ambition betydligt; år 2020 ska fem miljoner människor ha ett jobb att gå till. Vägen dit går genom en fortsatt ansvarsfull politik för fler jobb och en bredd av åtgärder som skapar förutsättningar för ytterligare 350 000 nya jobb att växa fram.

Att en kvarts miljon fler människor jobbar idag innebär att vi aldrig har varit så många som har bidragit med så mycket. Trots en omfattande finanskris och lång lågkonjunktur. Det är ingen slump, utan resultatet av en politik som ökat drivkrafterna för jobb och gjort det mer lönsamt att arbeta. Men vi ser fortsatta utmaningar för dem som idag har svårast att få ett jobb.

Tillsammans går vi i Alliansen därför till val på åtgärder som förenklar för människor att komma i arbete.Till vår arbetslinje lägger vi nu förslag om snabbare vägar till jobb för nyanlända, bättre stöd till jobb för människor med en funktionsnedsättning samt en satsning på unga företagare. Tidigare i vår har vi även presenterat omfattande satsningar på skola, infrastruktur, tryggare sjukvård och bättre villkor för företagande – i hela landet.

Förutsättningen för att 350 000 jobb ska växa fram till 2020 är ett politiskt alternativ med en bred samsyn för Sveriges utmaningar och hur de ska lösas. Tack vare denna samsyn har Alliansen kunnat genomföra eller påbörja 97 procent av de löften som vi lovade svenska folket att genomföra. Tillsammans har vi sett till att breda löntagargrupper har fått en extra månadslön att röra sig med per år, gjort det enklare och mer lönsamt att anställa och genom sänkt arbetsgivaravgift för unga, sänkt moms på restaurangmoms och YA-jobb, har vi öppnat fler och bredare vägar för unga att få sitt första jobb. Vi håller vad vi lovar.

År 2020 vill vi att fem miljoner svenskar ska ha ett jobb att gå till. Vår väg dit går genom ordning och reda i ekonomin, en fortsatt stark arbetslinje och åtgärder som underlättar för fler människor att komma i arbete.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

#ettsamtaltill gör skillnad

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

100 timmar kvar #ettsamtaltill

Nu är det fyra dagar kvar till Europarlamentsvalet. Genom att fortsätta samtala med väljarna om våra prioriterade frågor; jobben, ekonomin och öppenheten lägger vi grunden för ett bra valresultat.

Jobben: När tillväxten tar fart i Europa blir jobben fler i Sverige. Det är därför nödvändigt att vi har en politik som säkrar jobben, tillväxten och konkurrenskraften både i Europa och Sverige. Genom att minska detaljstyrningen i EU och riva ännu fler handelshinder skapar vi förutsättningar för jobben att växa till och komma fler till del. Med detta kommer också mer resurser till skolan, vården och omsorgen.

Ekonomin: Resultatet av vår politik är över 250 000 nya jobb. Vi har EU:s högsta sysselsättningsgrad och Sverige har aldrig satsat så mycket på välfärden som nu. I tider av ekonomiska oroligheter har andra europeiska länder tvingats till stora nedskärningar. Tack vare ordning i finanserna har Sverige istället kunnat satsa på att stärka och utbilda arbetskraften. Nya Moderaterna kommer att vara drivande för reformer för ett framtida EU med ordning i ekonomin som lägger grunden för jobb och växande företag i hela Europa

Öppenhet: När det finns krafter i Europa som vill ha mer slutenhet, fler handelshinder och mer protektionism ska vi vara ett tydligt alternativ för friheten. Den fria rörligheten är en av grundpelarna i det europeiska samarbetet och en förutsättning för fler jobb i hela EU. Vi behöver också ett mer öppet och tolerant Europa. För människor som flyr undan krig och konflikt ska EU ta ett gemensamt ansvar för att människor ska kunna bygga en bättre framtid.

De kommande fyra dagarnas kampanjarbete kommer att göra skillnad. Varje människa ni samtalar med om fler jobb, starkare ekonomi och ett mer öppet Europa, är ett steg närmare ett högre valdeltagande. Det lägger också grunden för ett bättre valresultat. Lycka till! #ettsamtaltill

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized