Det är dags att avskaffa ransoneringen av den svenska sjukvården

Det svenska sjukvårdsystemet bygger på en solidarisk finansiering via skatten och att vården ska ges efter behov. Så långt är allt bra och så långt är de flesta överens i svensk politik. Kvaliteten håller en mycket hög nivå, men problemet är tillgängligheten. Håller svensk sjukvård världsklass i kvalité och innehåll så är vi desto sämre på att ge vården i rätt  tid till den som har behov av den. Det är många saker som behöver förändras och förbättras för att komma tillrätta med detta problem. Vissa menar att vinsten i vården hotar det svenska sjukvårdssystemet. Jag vill hävda att detta är fel. Hotet mot trovärdigheten och hållbarheten av det svenska sjukvårdssystemet kommer från sig själv och det stora misslyckandet med att ge en jämlik vård i rätt tid. 

Det heter att vården ska ges efter behov, men det är inte riktigt så i praktiken. Hur och när vården ges är väldigt beroende på var du bor i landet och hur det enskilda landstinget har hushållit med resurserna. Det svenska sjukvårdssystemet är ett ransoneringssystem där alla ska stå i kö i solidaritetens namn. Svensk sjukvård har inte varit kapabel att ge vård till alla när behovet uppstår. Landstingen ransonerar då ut vården och det är så sjukvårdsköerna uppstår. Många människor har fått och får fortfarande vänta länge på sin vård. Redan idag är det över 400 000 svenskar som valt att skaffa privata försäkringar för att få sjukvård i rätt tid. Dessa 400 000 svenskar betalar först sjukvården genom skattesedeln och sedan en gång till. Deras förtroende för sjukvårdssystemet finns inte. Vilka är det då som har möjlighet att köpa sig vård idag i Sverige, de rika eller de fattiga? Ingen vågad gissning att det är de som har råd. Plånboken styr idag och detta löses inte genom att förbjuda privata sjukförsäkringar. Det finns människor som väljer att betala 2 gånger för sin sjukvård och egentligen lägger jag ingen värdering i det. Köerna kommer inte att minska genom att dessa 400 000 inte längre får betala sin egen vård. Problemet är systemet i sig och frågan är hur den offentliga vården ska kunna erbjuda fler människor vård i rätt tid.

Under 2009 kom det två tunga rapporter från Sveriges Kommuner och Landsting och från socialstyrelsen som båda visar att ojämlikheten i vården och hälsan är stor. Rapporterna visar att de som befinner sig i utanförskap får sämre vård, får vänta längre och dessutom får sämre mediciner än andra. Allt detta visar på den solidariska svenska sjukvårdens misslyckande. Det går inte via monopol och stort politiskt inflytande skapa jämlikhet utan det skapas orättvisor och ojämlikhet istället. Jag vill ge större makt till patienterna att välja var och när vården utförs. Vi sätter alltid patienten i första rummet och tror inte på att politiken ska sätta upp hinder för patientens valfrihet. Idag finns det systemkramare som håller fast vid att du inte själv får välja utan det är politiken som väljer åt dig, undertiden är du hänvisad till vårdkön. Vi moderater kommer fortsatt att arbeta för att riva de hinder som systemkramarna sätter upp. 

Genom att ge fler utförare chansen att vara med och ge mänsklig omsorg och vård så är jag övertygad om att tillgängligheten kan ökas. Anledningen till att öka antalet aktörer inom sjukvården är inte ekonomiska. Jag tror inte att sjukvården blir billigare, men jag tror den kan bli bättre och effektivare. Moderaterna vill släppa in företag med vinstintresse i sjukvården. Det är inte hela lösningen, men det är inte heller hotet. Vinster och löner är ett drivmedel för människor. Tveklöst är det så, men kommer vårdpersonal i ett vårdföretag att ge sämre vård än ett landsting? Nej, Det finns inget som tyder på det. Tvärtom visar undersökningar bland personalen att de ger mer inflytande till de anställda. Detta ökar arbetsglädjen hos personalen, vilket i sin tur leder till höjd kvalité, tillgänglighet och ger bättre bemötande.

Den verkliga vinsten för sjukvården och patienterna är att lämna ett system som bygger på vårdköer i solidaritetens namn och som ersätts med ett system där vård ges när behovet och efterfrågan finns. Ingen vill ju att någon ska tvingas gå sjuk längre än nödvändigt, därför är det dags att avskaffa ransoneringen av den svenska sjukvården. På så sätt blir hela samhället vinnare, inte bara den som har råd!

Media: svd1, svd2, svd3 och dn och Sanna och AB

Bloggar: Peter och Mårtensson och frihandelsministern och Filippa och jag och kjellberg

About these ads

13 kommentarer

Filed under Sjukvård

13 responses to “Det är dags att avskaffa ransoneringen av den svenska sjukvården

 1. Pingback: Tweets that mention Det är dags att avskaffa ransoneringen av den svenska sjukvården « Kent Persson (m) blogg -- Topsy.com

 2. Det är just grejen med ett helt efterfrågestyrt system som är svårt. USA har det idag men tänker lämna det i och med att man inför den statliga sjukvårdsförsäkringen. Det blir för dyrt. Istället vill man inför en system mer likt vårt, som innebär att man prioriterar. Det var också just detta som Sarah Palin riktat in sig på i sin kritik mot Obamas reform (http://bit.ly/91XwKU). Och sammanfattningsvis måste nog ett efterfrågestyrt sjukvårdssystem betraktas som en omöjlighet idag. I alla fall om man tänker sig att den försäkrade ska kunna peka ut precis den vård han eller hon vill ha. Inget land med en allmän sjukvårdsförsäkring klarar att gå från en skyldighetsinriktad sjukvård till en rättighetsbaserad.

 3. Pingback: Peter Andersson - med rätt att tycka....: Sjukvården inför valdagen

 4. Mållgan

  Nej politikerna kan ju knappast lägga ned den offentliga vården, men om den först privatiseras så att kostnaderna fyrdubblas, så kan man sedan strypa den offentliga finansieringen, och vipas har man privat sjukvård där den som inte har råd får dö på gatan.

 5. Det är också mycket vanligt att företag köper sjukförsäkringar för sina anställda för att de inte vill att de ska fastna i vårdköerna. Ska man behöva välja arbetsgivare utifrån vilket sjukvårdsbehov man har? Så blir det om vi inte ser till att omstrukturera sjukvården. Folk accepterar inte att tysta stå i kö. De biter ihop och betalar själva istället. Allra sist i kön kommer då de med väldigt tunn plånbok. Det är i socialdemokratins sjukvårdssystem som plånboken styr.

  För övrigt anser jag att ditt blogginlägg borde skickas in som debattinlägg till lämplig tidning (fast det kanske du redan försökt med).

 6. Anders Nyman

  Jag tror att Kent verkligen pekade på det som är problemet i den allra viktigaste raden i inlägget.

  ”Tvärtom visar undersökningar bland personalen att de ger mer inflytande till de anställda.”

  Det behövs knappast vård i privat regi för att detta ska bli möjligt. Tyvärr har vi en situation där politiker och tjänstemän ska tala om för personalen hur de ska arbeta. Det ska i större utsträckning utformas av de som faktiskt befinner sig i verksamheten.
  Här får nog alla partier, oavsett färg, ta på sig skulden.
  Visst kan man införa fler privata vårdgivare men det innebär inte att man kan låta bli att reformera den offentliga vården. Släpp fram personalens kunskap och kreativitet. Det behöver faktiskt inte vara svårare än så.

 7. Att flytta kön till att bli mer i privat innebär att de som har pengar står alltid först i kön.

  De som inte har pengar står sist i kön eller så är de så ekonomiskt svaga att de inte står i kön alls.

  Så en förflyttning av sjukvården till privata sektorn innebär att inte att kön försvinner utan att kön förändras där det kommer gå snabbare att få sjukvården om man har pengar att betala för det.

 8. Lasse B

  Det är uppenbart att du inte vet vad du talar om. Har du jobbat i vården? Utbildning? Nej, förmodligen inte. Där är du en typisk vårdpolitiker. Räkna pengar och ändra på organisationen är vad ni begriper, och har gjort i urminnes tider.

  Jag tror att sjukvårdens problem hänger ihop med detta: okunniga och oerfarna politiker som tillsätter odugliga chefer, därför att de inte förstår bättre. Då uppstår kaos istället för ordning och reda. Ineffektivitet istället för precision, och vinstintresse istället för patientfokus.

  Det är nog skitsamma om det är ett privat eller offentligt kaos. Men oredan ökar för varje omorganisation trots förhoppningar om motsatsen. För att förstå var problemen ligger måste man var insatt i den mycket komplexa apparat som sjukvården utgör – inte bara styra med budget och driftsformer.

  Därför är jag pessimistisk. Vi får mindre och sämre vård för varje skattekrona för vart år.

 9. Lasse B!

  Jag tror du har helt rätt. Det finns alldeles för många politiker och administratörer inom vården och allt för mycket ineffektivitet. Vården behöver effektiviseras och fokus måste ligga på att öka andelen personal som är i daglig kontakt med patienterna och minska byråkratin och administrationen. Ett första steg vore att avskaffa landstingen och göra vården till en statlig angelägenhet. Sparka alla landstingspolitiker!

 10. jag rekommenderar en genomläsning av följande inlägg, skrivet av en ambulansförare som nog har bra koll på hur vårdapparaten ser ut.

  http://blogg.aftonbladet.se/skaner/2010/07/vill-inte-hamna-i-svensk-aldringsvard-om-inte

 11. Pingback: Sjukvårdsköerna viktig fråga uppe i NA « Lotta Olsson (m) Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s