Tag Archives: politik

Det är tillsammans som borgerligheten kan vinna val

Borgerligheten har knäckt socialdemokratins enpartivälde i Sverige. I årtionden kunde Socialdemokratin styra och ställa med svensk politik och Sverige själva. Under några år hade de egen majoritet i riksdagen, men ofta handlade det om ett minoritetsstyre. Då gick det bra, borgerligheten accepterade minoritetsstyre, men nu när Socialdemokratin är satt på läktaren accepteras inte minoritetsstyre.

Anledningen till att borgerligheten knäckte socialdemokratin var bildandet av Alliansen samt att moderaterna blev de nya moderaterna. Alliansen samlade borgerligheten och kunde därmed bli regeringsduglig. Idag har Alliansen fördelen att vara regeringsduglig och socialdemokratin har problem, vem som de styra med och vilken politik ska drivas? Att socialdemokraterna vill spräcka Alliansen är begripligt ur deras aspekt, men ur borgerlighetens aspekt är det just Alliansen som skapar möjligheten att bedriva borgerlig politik i vårt land. Därför ska Alliansen inte bara fortsätta utan samarbetet ska också fördjupas.

De nya moderaterna har förflyttat sig mot mitten. Vi bedriver nu en politik som är genomförbar och trovärdig. Så har det inte alltid varit. Nu ger vi svaren på de som väljarna funderar över och vi angriper samhällsproblemen med lösningar som är just genomförbara och trovärdiga. Utan de nya moderaterna hade borgerligheten fått svårt att vinna val. Därför ska också de nya moderaterna inte bara fortsätta förnyelsen, den ska fördjupas och inrymma det viktiga området välfärden. Jag hoppas, som jag bloggat om idag, att Reinfeldt nu pekar ut välfärdsområdet i sitt sommartal.

De som vill begrava blockpolitiken ska vara medvetna om att det enbart gynnar Socialdemokratin. S vill tillbaka till makten och S vill vara maktbasen. I förra valet gick man till val tillsammans med V och MP, vilken politik de skulle driva vet ingen, men makten skulle de ha. Idag gör S utspel om att de vill styra med FP och C, vilken politik de skulle driva är en gåta, men för S spelar det ingen roll. Bara de kommer tillbaka till makten så styr de med vem som helst.

Alliansen är inte regeringstrött och har inte slut på idéer. Det återstår massor kvar att göra för en borgerlig regering innan vi är där. Friheten har många segrar kvar att vinna. Alliansen kommer att fortsätta att utvecklas och i valet 2014 kommer väljarna att få möta en ny Allians som fortsatt fördjupa sitt samarbete. För det är tillsammans som borgerligheten kan vinna val i Sverige och det ska vi göra i valet 2014 också.

Media: DN och SVD och AB och AB2 och Exp och Exp2 och DN och Exp3 och SVD2 och SVD

Bloggar: Kulturbloggen och hakan och Tokmoderaten och Sebastian och Högberg

14 kommentarer

Filed under Uncategorized

Örebro kan bättre

Örebro är en fantastisk kommun. Under de senaste åren har Örebro vuxit fram som ett föredöme inom en mängd områden. En del har berott på politiska beslut. Annat har skapats av framstående företagare, entreprenörer, forskare och ledare inom många olika områden. Örebro är idag nummer ett när det gäller idrottslivet. Likaså är vi bäst när det gäller det civila samhället. Klimatkommunen Örebro är i toppklass. Kulturen av världsklass. Och vårt universitet har en enorm tillväxt.

Samtidigt ser vi stora utmaningar, utmaningar som måste mötas. Det handlar om att skapa en bättre skola där eleverna lär sig mer. Det handlar om att skapa en verklig trygghet för våra gamla. Det handlar om att göra Örebro till en kommun och en stad där alla kan känna sig behövda. Och det handlar om jobb och företagande.

Som ledare för de två borgerliga partierna i Örebro idag kommer vi fram till valet 2014 att tillsammans presentera hur vi vill utveckla Örebro. Vi kommer att gå igenom de frågor örebroarna upplever som viktiga, och tillsammans med dem söka svaren. Vi kommer att vara öppna för idéer, söka samtal och breda lösningar. Vi kommer att finnas ute i samhället för att lyssna och lära.

Redan idag kan vi konstatera att vi måste skärpa politiken för att göra Örebro ännu bättre. Det handlar om skolan, om integrationen och om näringslivsklimatet.

Örebros skolor presterar alldeles för dåligt. I olika rankingar ligger Örebro alldeles för ofta runt plats 200 av de 290 kommuner som finns i Sverige. Kunskapsnivåerna är för låga. För få får tillräckligt bra betyg för att kunna studera vidare eller gå till bra jobb. Vi kommer att tillsammans med lärare, skolledare och pedagogiska forskare presentera åtgärder för hur Örebros skolor ska bli bättre. Det handlar om hur vi gör undervisningen mer individualiserad. Det handlar om hur vi ställer rätt krav på eleverna, men även på lärare och skolledare. Det handlar om skolornas frihet. Och det handlar om bättre arbetsvillkor för lärarna.

Under en tioårsperiod från mitten av 1990-talet misslyckades Örebros integrationspolitk. Örebro har tyvärr varit den större stad som haft flest områden där människor gått utan jobb, saknat fullständiga utbildningar, känt mest otrygghet och så vidare. Denna utveckling måste brytas. Men det handlar inte om att dela upp Örebro mer. I våra samtal med örebroare har vi förstått att man inte vill ha en politik för väster och en för öster, en för norr och en för söder. Vi har förstått att örebroarna vill ha en politik för hela Örebro. Vi kommer därför att driva en politik där alla örebroare får den bästa förskolan och skolan. Vi kommer att driva en politik där alla örebroare får lättare att få tag i jobb. Vi kommer att driva en politik där alla örebroare kan känna trygghet i vardagen. När vi nått dit, kommer Örebro att vara en stad där integrationen är naturlig.

Örebro har länge varit en kommun där den offentliga sektorn dominerat. Företagandet har varit svagt och politiken ofta oförstående för företagandets villkor. Det har resulterat i att Örebro fallit på näringslivsrankingen. Vi ser trots detta enorma möjligheter för Örebro att bli en företagsvänlig kommun. Vi har universitetets stora potential. Vi har många unga och snabbväxande företag inom nya branscher. Vi har väl etablerade världsföretag. Men Örebro kommun måste bli bättre och mer servicevänlig för att kunna locka fler företag och få de befintliga företagen att växa. Det handlar om att öppna de egna verksamheterna och skapa valfrihet för örebroarna. Det handlar om att se till så att våra myndighetsnämnder och förvaltningar har service som högsta mål. Och det handlar om att bygga broar mellan alla näringslivsaktörer i regionen.

Örebro är en fantastisk kommun. Men Örebro kan bättre. De kommande åren kommer vi på område efter område att presentera den politik vi i dialog med örebroarna mejslar fram för att 2014 kunna gå till val som ett tydligt borgerligt alternativ. Ett alternativ för tillväxt, framtidstro och utveckling.

Publicerad i NA och underskriven av: 

Kent Persson

Kommunalråd (m) 

Staffan Werme

Kommunalråd (fp)

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Skatten behöver sänkas

Den ekonomiska friheten behöver bli större i Sverige. Främst behöver den bli större för låg- och medelinkomsttagarna för ytterst handlar det om att man ska kunna leva på sin lön. Efter Alliansens första mandatperiod som regering har den ekonomiska friheten för fler ökat, men det återstår fortfarande mycket kvar att göra. Sverige har fortfarande ett av världens högsta skattetryck och det sker på bekostnad av vanligt folks vardagliga frihet.

Det är därför bra att Reinfeldt signalerar att skatten för de som behöver sänkta skatter mest ska kunna få det. En fortsättning på jobbskatteavdragen gynnar just de grupper som arbetar med minst marginaler. Att se över beskattningen för pensionärer är bra. Alliansen har sänkt skatten för pensionärerna tre gånger, vilket är tre fler gånger än någon annan regering gjort. Sänkta skatter vid rätt tillfälle är inte ett hot mot välfärden utan faktiskt tvärtom. Sänkta skatter som ger en ökad tillväxt gynnar välfärden då företagen och de anställda blir fler.

Även i Örebro behöver skatten sänkas. Örebro kommuns skatteuttag är cirka 1 krona högre än jämförbara kommuner. Det finns vare sig anledning eller hållbar förklaring för det. Senast skatten sänktes i Örebro var under den borgerliga perioden 1991-1994. Det är alltså hög tid att göra det igen. Örebroarna ska inte behöva betala högre skatt än nödvändigt. De senaste åren har Koalitionen tagit ansvar för ekonomin i Örebro. Tidigare underskott har byts ut till stora överskott. Idag finns det stora marginaler i Örebro kommuns ekonomi. Det innebär att det finns ett utrymme för att sänka skatten de närmsta åren.

Min bedömning är att skatten ska sänkas på sikt med minst 1 krona. Detta för att kunna stärka Örebros konkurrenskraft gentemot jämförbara kommuner. Ska vi kunna locka till oss företag och arbetskraft kan inte Örebro ha högre skatt än våra konkurrenter. Vi måste kunna ha samma skatteuttag och ändå kunna ge minst lika bra välfärd. Andra kommuner kan det, därför måste även vi kunna det. Skatten borde kunna sänkas i fler steg de närmsta åren. Fram till 2014 är det min uppfattning och ambition att kunna sänka skatten med 50 öre för att perioden 2015-2018 kunna sänka med ytterligare 50 öre. Idag finns det ekonomiska utrymmet för att börja sänka skatten och i nästa budget som läggs för 2012 bör därför en skattesänkning på 25 öre vara med.

Örebroarna behöver få en stärkt ekonomi för att vardagen ska kunna gå ihop och för att var och en med jämna mellanrum ska kunna unna sig något extra. Genom att sänka skatten både i landet och i Örebro kommun ska skapar vi möjligheter för fler att kunna leva på sin lön. På så sätt stärks den ekonomiska friheten för Örebroarna och det tänker jag arbeta för.

Bloggar: Göran och Thomas och Mattias

Media: SVD och DN och AB och Exp

28 kommentarer

Filed under Örebro

Piratpartiet – ett uppgång och fall?

Rick Falkvinge lämnar nu sitt partiledarskap i Piratpartiet och i alla fall tillfälligt så tar Anna Troberg över. Det återstår att se om partiledarbytet har någon betydelse för Piratpartiets framtid. Egentligen tror jag inte det. Mycket talar för att Piratpartiets femåriga historia kan sammanfattas som ett uppgång och fall.

Piratpartiet tog tillvara på chansen som gavs i Europaparlamentsvalet och kom in. En av Sveriges största politiska överraskningar i historien blev ett faktum. Däremot kunde inte PP ta tillvara på möjligheten som EP-valet gav dem. I riksdagsvalet 2010 var PP som bortspolade från den politiska arenan, mycket för att de själva schabblade bort korten. Deras partiprogram som presenterades skrämde bort väljarna då just Falkvinge själv tog strid för barnporr. En strid som handlade om principer, men ingen ställer upp på barnporr. Falkvinge fick göra en pudel, men det räckte inte. Skadan var för stor och PP kom aldrig in i matchen på allvar efter det.

Jag tror också att PP missbedömde behovet av att ta striden om Sverigedemokraternas väljare. Väljare som är mer av missnöjesväljare en främlingsfientliga. Att PP konkurrerade med SD´s röster ville aldrig PP kännas vid och där tror jag de gjorde nästa misstag.

Det kanske största skälet är nog ändå att PP känns för tekniska. Politiken blev mer IT-teknik än värderingar. Detta trots att PP hade intressanta politiska ställningstaganden som kunde gett mer utrymme. PP strid för frihet och stärkta medborgarrättigheter har sin plats i det politiska samtalet. Men PP missbedömde intresset för frihetsfrågor kopplade till IT.

FRA-debatten som gav PP inträdet in i den politiska hetluften är inte så intressant för väljarna som PP tycks tro. Få var beredda att rösta på PP av det skälet. Efter den senaste tidens terrorattentat och hot lär dessutom stödet för insatser mot terrorismen öka. FRA-debatten kan nog betecknas som död en lång tid framöver. Jag tror att vi istället kommer få se krav på ökade möjligheter för avlyssning av olika de slag för att bekämpa terrorismen.

Jag tyckte att PP förde in intressant dimensioner i den politiska debatten. Kampen för medborgarnas rättigheter i ett modernt IT-samhälle är viktiga. De måste även fortsättningsvis debatteras. Avvägningen mellan statens rättigheter och medborgarnas rättigheter är svår. Skyddet av medborgarna för inte övergå till övergrepp mot medborgarna. Det goda får inte bli det godas fiende. Säkert kommer flera andra partier ändå fortsätta att debattera dessa frågor framåt. PP har nämligen påverkat alla partier att ta in de frågor PP drivit i sina egna politiska arbeten. Så PP har sannerligen påverkat svensk politik, mycket mer än vad vare sig SD, Fi, Junilistan eller Ny demokrati gjort.

Det återstår att se om Piratpartiet kan få luft under vingarna igen nu när Rick Falkvinge lämnar, eller om det just är ett uppgång och fall som fullbordas med hans avgång. Jag vet inte och det ska bli intressant att följa utvecklingen. Ska PP ha en chans att komma igen är det dock mycket hårt arbete som krävs.

Bloggar: Tokmoderaten och Peter S och Mary

Media: SVD och DN och AB och Exp och DN2

25 kommentarer

Filed under politik

Vi kommer att fortsätta ta ansvar för Örebro

Idag skriver vi gruppledare i Koalitionen följande på NA debatt. Maktskiftet i Örebro kommun 2006 var bra och nödvändigt. Vi är också både stolta och nöjda över det vi har gjort under den genomförda mandatperioden. Örebro har på många sätt blivit en bättre kommun att leva och bo i. Vi är dock inte färdiga, det återstår många utmaningar innan Örebro är så bra som vi vill att kommunen ska bli. Därför hade vi gärna fortsatt styra Örebro. Nu befinner vi oss i ett svårt parlamentariskt läge där vi inväntar ett eventuellt omval. I denna speciella situation kommer vi som Koalition att ta vårt ansvar för att Örebro ska kunna fortsätta styras.

Sju partier har nu gemensamt hittat en tillfällig lösning för hur Örebro ska styras. Vi gör det gemensamt i ett samlingsstyre. Tidsperspektivet är att vi gör detta tills förutsättningarna för Örebro är klargjorda. Valprövningsnämnden väntas komma med ett beslut i början av 2011 och ett eventuellt omval kommer då att genomföras under våren. Örebro måste styras under denna period. Verksamheterna behöver styrning och beslut. Omvärlden behöver kunna få besked av kommunen. Medborgarna i Örebro ska kunna känna sig trygga i att kommunens ekonomi sköts. Allt detta måste vi nu gemensamt klara av i politiken. Vi kommer att ta vårt ansvar för att det blir så. Vi är nämligen övertygade om att Örebroarna förväntar sig at politiken klarar av att ta ansvar i besvärliga och svåra tider.

Långsiktigt är detta givetvis ingen lösning. Örebro behöver en stabil majoritet och en ansvarsfull opposition. Ska demokratin fungera och ska politiken kunna föra Örebro framåt behövs en fungerande lokal demokrati. Ett samlingsstyre var det bästa vi kunde göra nu i denna svåra stund, men det kan bara fungera under en tidsbegränsad period. Politiken mår bra av att olika uppfattningar möts och debatteras. Risken är att debatten och utbytet av olika uppfattningar nu uteblir under samlingsstyret.

Politiken i Örebro står nu inför svåra utmaningar. Vi måste gemensamt klara av att ta ansvar för både enkla och svåra ärenden. Säkert kommer vi att kunna lösa många frågor, men i en del ärenden blir vi inte överens. Skillnaden i ideologierna är för stora. Vi vill dock vara tydliga i att vi kommer att göra vad vi kan och förmår för att detta samlingsstyre ska fungera. Vi gör det för Örebroarna skull.

Möjligen är det så att denna period av samlingsstyre för med sig något gott. Vi kommer nu vara tvingade till att lyssna på varandra och behandla varandra med respekt. Så har det inte alltid varit i Örebropolitiken. Det onödigt hårda politiska klimatet kanske kan bli både varmare och vänligare som en konsekvens av samlingsstyret. Ska det bli så måste vi alla uppträda med ödmjukhet och respekt för varandra. Vi är beredda att göra det och utgår ifrån att alla partier kommer att göra det.

Vi vill vara tydliga mot väljarna i Örebro att vi nu tar ansvar för Örebro kommun i ett samlingsstyre. Vi vill vara lika tydliga i att Koalitionen håller ihop. Vi är fem partier i koalitionen som samarbetar. Ett samarbete som fungerat mycket bra. Vi har alla stor respekt för varandras olikheter och styrkor, både som partier och personer. Dessa styrkor och olikheter blir en bra kombination som för Örebro framåt. I ett eventuellt omval i vår kommer vi att söka väljarnas förtroende för att få fortsätta utveckla och ta ansvar för Örebro. Fram till dess kommer vi med full kraft att agera för Örebros bästa i ett tidsbegränsat samlingsstyre, efter det är vi förhoppningsfulla att återigen få möjligheten att få utveckla och leda Örebro in i framtiden.

Kent Persson (M)

Staffan Werme (FP)

Fredrik Persson (MP)

Lennart Bondesson (KD)

Rasmus Persson (C)

Artikeln är publicerad på NA debatt den 31/12 2010

3 kommentarer

Filed under Örebro

De nya moderaterna är här för att stanna

Det finns säkert de som tycker det går lite för bra för moderaterna just nu. Mängder av förklaringar och bortförklaringar förs nu fram. De politiska motståndarna tycks ha svårt att förlika sig med att väljarna faktiskt uppskattar de nya moderaternas politik och Fredrik Reinfeldt som statsminister. Men istället för att försöka förklara bort moderaternas framgångar borde analysen kanske istället handla om av de nya moderaterna gjort rätt.

Förklaringen att hela framgången för M bara är byggd på Socialdemokraternas kris duger inte. Inte heller förklaringen att det saknas en opposition i Sverige håller heller. Visst, det är en del av förklaringen, men knappast hela. Reinfeldt och Moderaterna har gjort det få trodde var möjligt. Det bedömdes för några år sedan helt osannolikt, vilket jag bloggade om igår. Men moderaterna gjorde sin hemläxa.

Hemläxan består av att man både inför valet 2006 och 2010 gick igenom politiken man ville gå till val på. Man omprövade delar av politiken och förnyade den. Den moderata politiken blev trovärdig och genomförbar. Sänkta skatter för höginkomsttagarna bytes ut till sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagarna. Grunden för jobbskatteuppdraget är att fler ska få en möjlighet att leva på sin lön, fler ska kunna få ta del av en ekonomisk frihet där man slipper vara beroende av bidrag varje månad. Vi har kommit en bra bit på vägen, men skatterna behöver fortfarande sänkas för just låg- och medelinkomsttagarna.

Moderaterna har också lagt fram en trovärdig och hållbar välfärdspolitik. Med fokus på jobben och tillväxten så skapas resurser för att både värna och utveckla välfärden. Vi kan se det nu när vi blickar tillbaka till en svår ekonomisk kris som drabbade hela världen. Sverige klarade av att värna och ta ansvar för välfärden. Ett stort ansvarstagande för de offentliga finanserna har grundlagt det starka förtroende som nu finns för Borg och Reinfeldt.

Skapanden av Alliansen visade också att borgerligheten kan hålla ihop. Med Alliansen så skapades fördelen av att vara regeringsduglig till borgerligheten. Helt plötsligt är det socialdemokratin som är det osäkra kortet i regeringsduglighet. Ska S verkligen styra landet med V? Få av de svenska väljarna vill att Vänstern ska ingå i en regering.

Så mycket av de moderata framgångarna går att hitta i det hårda arbetet partiet genomfört i det politiska arbetet inför valen 2006 och 2010. Nu går vi som parti in i nästa utmaning. Att arbeta fram den politik vi vill gå till val på 2014. Förnyelsen och omprövningen av politiken måste ske kontinuerligt. Det handlar om att gå i takt med samtiden och det handlar om att bekämpa dagens och morgondagens samhällsproblem.

De nya moderaterna är här för att stanna. Vi kommer att fortsätta förnya oss och fortsätta arbeta hårt för att vinna väljarnas förtroende. Jag kan stå ut med att en del tycker det går för bra för moderaterna. Det viktiga är dock att väljarna uppskattar moderaterna och känner förtroende för både vår politik och våra förtroendevalda, för det är väljarna som är våra uppdragsgivare och det är deras uppfattningar som är det viktiga.

Bloggar: Tokmoderaten och Lotta och Peter S och Thomas och Moderata Perspektiv

Media: DN och DN2 och SVD och AB och AB2 och AB3 och SVD2

9 kommentarer

Filed under moderaterna

Val vinns på valdagen

Det är inte val idag. Det är långt kvar till nästa val och det kommer att hända mycket fram till dess i partierna och i opinionen. Opinionsmätningarna visar dagsnoteringar för stödet av partierna. Ett stöd som kan komma och gå lika snabbt som mätningen gjordes.

Väljarna är inte längre trogna partierna. Det gör att partierna måste kämpa hårt för att vinna väljarnas förtroende, men trogenheten är mycket svår att vinna. Det innebär att opinionssvängningar kommer att kunna ske med blixtens hastighet. När det dessutom är så att opinionen är så svängbar så förloras värdet av mätningarna. De är intressanta för dagen, men inte för morgondagen.

Dagens mätning finns det nog skäl för några partier att ta med en nypa salt, medan andra ska ta den med viss oro. Problemen för Socialdemokratin verkar kvarstå och för såväl centern som kristdemokraterna ser det besvärligt ut. Socialdemokratin genomgår sin största kris någonsin. Hur de kommer ur den beror mycket på vilken ledning som bli vald och vilka politiska vägval den ledningen tar.

Centern och Kristdemokraterna måste nu ta sig en funderare över sina vägval. Den enkla förklaringen är att Moderaterna äter upp dem. Men det är en förklaring som är för enkel. Moderaterna växer i huvudsak på Socialdemokraternas bekostnad. Moderaterna har hittat hem och hittat rätt i sin politiska utveckling och väljarna uppskattar de nya moderaternas vägval. Moderaterna kan inte avstå framgång för att gynna sina Alliansvänner. Moderaterna kan agera korrekt och fortsätta stärka Alliansen för det gynnar alla fyra borgerliga partier. Men C och KD måste hitta sina framgångsvägar på egen hand.

Val och väljarnas förtroende vinns på egna meriter. Opinionsmätningar visar hur väljarna agerar idag, men inte mer än så. Val vinns på valdagen. Allt annat är bara på låtsas.

Bloggar: Tokmoderaten och Dick och Krassman och Rasmus och Johan och Peter och Göran

Media: SvD och DN och Exp och AB

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

Koalitionen är bered att möta väljarna i omvalet i Örebro

Vi kommer allt närmare ett omval i Örebro. Beslutet väntas komma i januari nästa år. Det innebär att vi förmodligen kommer att kunna genomföra omvalet i april.

Vi kommer från Koalitionen att söka väljarnas förtroende att få fortsätta styra Örebro. Låt oss ändå påminna oss om att i valet 2010 så fick Koalitionen cirka 2500 fler röster än S och V. Det visar att stödet för Koalitionen är starkt. Vi förlorade sista mandatet till S med en enda röst. Så jag är förhoppningsfull att Koalitionen i omvalet kan vinna de sista rösterna som behövs för att vi ska få leda Örebro in i framtiden.

Från moderaterna förbereder vi oss nu för valrörelse och mötet med väljarna. Det ska bli intressant att få se hur väljarna nu hanterar denna svåra situation som vi löst med samlingsstyre. Kommer det att påverka väljarna i hur de röstar? Jag vet inte. Det är väl därför det kommer att bli viktigt att regeringsalternativen i Örebro blir tydliga. Vi kommer från moderaterna hålla ihop Koalitionen för att visa Örebroarna att vi kan och vill fortsätta styra Örebro. Koalitionen är bered att möta väljarna i omvalet i Örebro.

Bloggar: Staffan och Norah4you

Media: DN och NA

1 kommentar

Filed under Örebro

Låt oss skapa politisk historia!

Kanske är det så att vi just nu upplever det som kommer att betecknas som paradigmskiftet i svensk politik. Kanske är det så att grunden för den stora förändring i svensk politik som kommer att gå till historien. Den förändringen jag pratar om är givetvis det att Moderaterna nu är 10% större än socialdemokraterna. Moderaternas stöd är nu 36.3% mot socialdemokraternas 26.7%. För skulle vi i valet 2014 få ett valresultat där Moderaterna är större än Socialdemokraterna så skapas politisk historia. Kanske, men bara kanske så grundläggs det skiftet här och nu.

Nu ska man vara försiktig med att dra allt för stora slutsatser av dessa mätningar som nu kommer. Dels är det långt kvar till valet 2014. Men framför allt så vet vi att socialdemokratin är inne i sin största kris någonsin. Självklart påverkar det opinionsstödet för S. Om det låga stödet förblir långt återstår att se. Mycket beror på vilken väg S väljer. Blir det förnyelse eller blir det samma politik som förut, men med ett nytt ledarskap. Uteblir den politiska förnyelsen av S så kommer de få det svårt i nästa val. Samtidigt har nu S en svår balansgång framför sig. Genomför de en för stor förnyelse är risken att de även tappar sina kärnväljare som inte längre känner igen sitt parti.

Hotet mot moderaterna är att vi nu blir för kaxiga och för stödiga. Vi får inte ta framgångar för självklara. Förtroendet måste vinnas varje dag. Grunden i Moderaterna framgång är det kontinuerliga förnyelsen. Den måste inte bara fortsätta utan den måste också fördjupas.

Fördjupningen av förnyelsen av moderaterna kommer också att äga rum. Partistyrelsen har bland annat tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram ett nytt idéprogram. Ett arbete som jag har fått den stora förmånen att vara med i. Här kommer mycket av partiets framtida framgångar kunna grundläggas. För det gäller nu att också våga lyfta blicken och ge en bild av våra visioner av framtidens Sverige.

För moderaterna gäller det nu att ta möjligheten. En möjlighet som kan förändra det svenska politiska landskapet. Gör vi det med lyhördhet och med ödmjukhet kan valet 2014 bli valet som leder till att moderaterna blir Sveriges största parti. Den möjligheten ska vi ta tillvara på.

Bloggar: Thomas och Tokmoderaten och krassman och Högberg och Moderata Perspektiv

Media: SVD och DN och AB och Exp

11 kommentarer

Filed under politik

Tar Ohly med sig Vänstern ur riksdagen i nästa val?

Kanske är Lars Ohly Sverige sista kommunist och han ger inte upp trots sjunkande stöd hos väljarna och i sitt eget parti. Om det är bra eller dåligt att Ohly vill fortsätta kan man fundera på. En sak är dock säker. Med Ohly som kapten för kamraterna så blir det ingen förnyelse av den svenska vänstern i alla fall. Konsekvensen av det blir att Vänstern kommer att bli allt mer isolerat i svensk politik. Det politiska inflytande för Vänstern kommer i praktiken vara lika liten som den är för Sverigedemokraterna. Jag kan knappast säga att jag är ledsen för att Vänstern marginaliseras i svensk politik, snarare tvärtom. Det är på tiden att V inte får något inflytande. Så därför kanske man idag ska vara glad över att Ohly vill fortsätta för den innebär i praktiken att Vänsterns ökenvandring blir lång, kanske så lång att Ohly tar med sig Vänstern ur riksdagen vid nästa val.

Media: SVD och DN

4 kommentarer

Filed under Uncategorized