Fem punkter för fler jobb – så stärker vi arbetslinjen

Jobben är valets viktigaste fråga och Sveriges största samhällsutmaning. Sedan 2006 har 250 000 fler människor fått ett arbete att gå till. Tack vare en stark ekonomi och fler i arbete har vi kunnat genomföra stora satsningar inom vård, skola och omsorg. Vi har aldrig investerat så mycket i välfärden som nu. 

Vi ska fortsätta att ta ansvar för Sverige – alla som vill och kan ska få ett arbete att gå till. Om Alliansen får väljarnas förtroende ytterligare en mandatperiod kommer vi att:
   
Uppmuntra drivkrafter för arbete - Det handlar om att skapa incitament för att arbeta en extra timme, ett extra skift, att sommarjobba när man har studieuppehåll eller att vid möjlighet fortsätta arbeta även efter pensionsåldern.
   
Fortsätta hålla ordning och reda i finanserna  - Vi går in i en ny ekonomisk fas där varje satsning ska
finansieras krona för krona. På så vis kan vi spara i ladorna och ha en stark ekonomi även i nästa lågkonjunktur. Så säkrar vi jobben.
       
Stärka och utbilda arbetskraften - Det är viktigt att det blir rätt från början. Därför genomför Alliansen ytterligare reformer för att elever ska nå kunskapsmålen. I vårpropositionen presenterar vi bland annat förslag på läxhjälp, sommarskola, fler matematiktimmar och fortsatta karriärmöjligheter för lärare. Genom att utbilda och stärka arbetskraften lägger vi grunden för ett starkt Sverige där varje människa tillåts att växa utifrån egen kraft.
                                                 
Riva handelshinder i Europa - Tyvärr möts svenska företag ofta av handelshinder i Europa, vilket
också motverka expansion och minskar möjligheterna att anställa. Alliansen kommer att arbeta för att riva de handelshinder som sätter stopp för våra företag att växa.  
     
Se till att jobben kommer fler till del - Sedan Alliansregeringen tillträdde har olika ingångar till jobb utvidgats. Tack vare reformer som exempelvis YA-jobb, instegsjobb och nystartsjobb har även de som stått längre från arbetsmarknaden fått möjlighet att börja arbeta. Dessa reformer ska vi vårda och utveckla.

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har arbetskraften vuxit med 350 000 människor. En kvarts miljon fler har ett jobb att gå till och fler står närmare arbetsmarknaden. Istället för att gömma människor genom förtidspensioneringar och olika åtgärdsprogram har vi valt att synliggöra arbetskraften. Vi ska alltid
stå upp för alla människors rätt att komma i arbete.

Genom att uppmuntra drivkrafter för arbete, fortsätta hålla ordning och reda i finanserna, stärka och utbilda arbetskraften, riva handelshinder i Europa och se till att jobben kommer fler till del lägger vi grunden för ett starkare Sverige. En kvarts miljon fler i arbete är bara början. Nu fortsätter vi den
resan. 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Vårbudget för mer kunskap och stärkt arbetskraft

Vi har nu presenterat alliansregeringens vårbudget för 2014. Jag gjorde det tillsammans med mina partisekreterarekollegor i Alliansen på en resa i Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga och Örebro. Vi presenterade satsningar för mer kunskap i skolan och fortsatta insatser för fler jobb är i fokus.  

Efter flera års ekonomisk kris går svensk ekonomi nu mot en långsam återhämtning. Då behövs en politik som förbättrar möjligheterna till tillväxt samtidigt som vi går tillbaka till balans och överskott för att bygga skyddsvallar mot framtida kriser.

Reformerna i årets vårbudget fokuserar på fler jobb och mer kunskap i skolan. Alliansregeringen presenterar ett kunskaps- och tillväxtpaket på totalt cirka 5 miljarder kronor som stegvis ökar till cirka 8 miljarder kronor 2018. Reformerna finansieras krona för krona med bland annat höjd skatt på alkohol, tobak och fordon.

Nu startar ett intensivt arbete med Alliansens gemensamma valmanifest inför höstens val. Vi kommer att presentera ett samlat och fullt finansierat förslag för fler jobb. När vi går ut och knackar dörr, kampanjar eller delar ut flygblad på gatorna ska vi visa för människor i hela landet att vi står för en arbetslinje där alla behövs. Sverige har inte råd att
gå tillbaka till ett vänsterexperiment eller en bidragslinje.

Media: NWT

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Vi tror på Europa!

Fredrik Reinfeldt och jag har nu presenterat Nya Moderaternas valkampanj inför Europaparlamentsvalet. Historiskt sett har vårt parti haft en positiv inställning till Europa och det kommer vi även att ha framåt. Vi tror på Europa.

Våra prioriterade områden i valrörelsen kommer att vara jobb, ekonomi och trygghet. Det handlar om bättre förutsättningar för arbete och företagande i Sverige och Europa, ordning och reda i finanserna – i hela EU, samt stärkt samarbete mot gränsöverskridande brottslighet. ”Ett starkare polissamarbete där skapar tryggare gator här” – är till exempel ett av våra budskap.

Jag är övertygad om att kampanjen och vårt positiva förhållningssätt till Europa kommer att uppskattas av såväl väljare som alla engagerade kampanjarbetare som är avgörande för att vi ska kunna nå vårt högt
ställda mål om 300 000 genomförda väljarsamtal fram till valdagen den 25 maj.

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Nu startar vi valrörelsen på riktigt

Under våren kommer det politiska intresset hos väljarna att öka och som parti är vi väl förberedda att möta detta. Politiken är på plats och planeringen genomförd. Nu är det dags att gå från träning till match och det är nu det riktigt roliga arbetet börjar. Jag ser fram att få möta väljarna. Ett möte där vi kan tydliggöra vår politik för ett Sverige där fler får ett jobb att gå till och ett Sverige som håller ordning och reda på ekonomin. Det är hög tid att nu lämna sammanträdesrummen och ge oss ut på gator och torg för att samtala med väljarna. För det är i just samtalet som väljarnas förtroende kan vinnas.

För att få ännu bättre fart i vårt val- och kampanjarbeteg går vi nu in i en ny fas. Vi samlar nu ihop medarbetare som jobbar med politik, press, kommunikation, kampanj och valledning. Vi har flyttat från riksdagen till partikansliet i Gamla Stan. På så sätt sitter vi nu samlade för att varje dag, varje timme förmedla vår politik och nå ut med våra budskap. I en valrörelse är tempot högt och ska vi få genomslag för våra frågor och vår politik behöver vi nu få upp farten ytterligare. Fler aktiviteter, fler kampanjer och fler samtal behöver genomföras. Varje dag ska vi flytta fram positionerna och ta steg för steg mot en tredje valseger. Nu startar vi valrörelsen på riktigt.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Vi genomför valrörelsen tillsammans i Göteborg och nationellt

Valrörelsen i Göteborg har satt fart. Jonas Ransgård och jag gav igår våra perspektiv på vad vi vill göra lokalt och nationellt. Det handlar om ordning och reda i ekonomin, fler jobb, bättre skola och fler bostäder. Vi tänker tillsammans genomföra valrörelsen för att med gemensamma krafter vinna valen lokalt, regionalt och nationellt.

Vi håller ihop vår valrörelse. Genom en tät kontakt kan vi se till att hjälpa varandra att bli ännu bättre. Min övertygelse är att val vinns nära människor i direkta samtal där vi kan svara på de frågor väljarna ställer. Det är därför vi satsar på att genomföra 900 000 samtal i vår dörrknackningskampanj. Min erfarenhet är att väldigt ofta handlar dessa samtal om både lokala och nationella frågor. Det är därför vi håller ihop vår valrörelse. Tillsammans kan vi genomföra valrörelsen ännu bättre.

Idag kom svaret från Socialdemokraterna. Ett svar där inga politiska besked gavs alls och de kallar oss cyniska för att vi arbetar tillsammans som parti lokalt och nationellt. Det säger en del om det Socialdemokratiska partiet. Ett parti som tydligen inte tror på vare sig samarbete eller dialog emellan partiet nationellt och lokalt. Att de inte heller lyfter en enda politiska fråga visar hur idélös socialdemokratin idag är i Göteborg och i Sverige. Istället tänker de fortsätta svartmåla Sverige och fokusera på moderaternas politik istället för sin egen.

Vi är övertygade om att val vinns på egna idéer och förslag. Det gäller lokalt och nationellt. Vi har fått en bra start på valrörelsen i Göteborg. Vi kommer fortsätta berätta hur vi kommer ta ansvar för ekonomin och finansiera våra satsningar krona för krona, vi kommer satsa på att jobben ska bli fler och att skolan blir bättre. Vi gör det tillsammans och vi gör det i Göteborg och i Sverige.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Internationella kvinnodagen: Det finns mer kvar att göra

Ibland hävdas det att Sverige är världens mest jämställda land. Så kanske det är, jag vet inte. Men det innebär inte att det saknas utmaningar. På internationella kvinnodagen finns det skäl att reflektera över att det fortfarande i Sverige är så kvinnor inte behandlas på samma sätt som männen. Vi har stora samhällsproblem som kräver fler åtgärder. Våldet mot kvinnor är en sådan sak.

Våldet mot kvinnor är ett fortfarande ett stort problem. Det är ett stort samhällsproblem som sker varje dag men som ofta döljs och inte syns utåt. Det är våldet och de sexuella övergrepp som sker i de nära relationerna innanför hemmets fyra väggar. Det är skrämmande att det oftast är just en man som känner kvinnan som utsätter henne för misshandel och sexuella övergrepp. Det kan vara hennes man, sambo eller nära vän. För mig är det helt obegripligt hur man kan välja att bruka våld mot någon man påstår sig älska och jag tycker det är angeläget att vi alla står upp mot detta. Men det räcker inte att bara ställa upp i upprop utan det är viktigt att gå från ord till handling. Det handlar om att man själv är ett gott föredöme för sina barn, sina vänner och samhället. Det handlar också om att som medmänniska se de utsatta kvinnorna och barnen som lever med våldet varje dag samt att säga ifrån när man upptäcker att någon far illa.

Samhällets måste fungera för de kvinnor och barn som är utsatta och vi måste satsa på att stärka arbetet inom olika områden för att stoppa våldet och övergreppen. Det handlar om förebyggande arbete och det handlar om att kunna ge stöd i akuta situationer.

Jag tror också vi behöver fundera på hur man kan stärka de utsatta kvinnorna. Det handlar om att kunna ge stöd och att hjälpa dem igenom hela den process som måste gås igenom i allt från polisförhör, sjukvårdsbesök, kontakt med advokat och att orka igenom den rättsliga processen. En del klarar det, andra gör det inte. Samhällets stöd i dessa situationer måste vara starkt och tillförlitligt.

Sjukvården skulle kunna förbättra mottagande av dessa utsatta kvinnor ytterligare. På en del håll i landet har mottagningar inrättats för kvinnor som utsatts för kvinnofridsbrott. Allt för att stärka arbetet, höja kvaliteten, förbättra bemötandet och öka tryggheten.

Det finns givetvis mer att göra. Till sist handlar det om att stå upp för det som är rätt. Det handlar om att stå upp emot kvinnofridsbrott och att våga opinionsbilda.

Den internationella kvinnodagen är en viktig dag. Fortfarande finns det mycket kvar att göra för att samhället ska bli mer jämställt i Sverige och i världen.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Ett varmt mottagande av filmen ”Alla behövs”

Mottagandet av vår film ”Alla behövs” är stort, över 63 000 visningar på Youtube och många positiva kommentarer. Det känns bra. Filmen har ett viktigt och framtidsinriktat budskap. Sverige ska vara ett öppet och tolerant land. Sverige ska vara ett land där alla behövs.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized