Monthly Archives: oktober 2009

Socialdemokraternas ideologiska skygglappar drabbar de vanliga människorna i Sverige

Besluten på Socialdemokraternas kongress beskrivs som Mona Sahlins segrar. Kanske är det . Jag har inte den fulla inblicken i om hon vunnit kongressen så här långt eller ej. Däremot vet jag att en kongress alltid tar ansvar för partiets bästa. Inget partis högsta beslutande organ kör över sin partiledare i ingången av en valrörelse. Det går inte till så. Partiet är lojalt och hjälper till. Så det är ingen nyhet att kongressen går Sahlins väg, allt annat vore mycket anmärkningsvärt.

Men vem blir då förlorare av kongressens beslut? Jag vill hävda att det är de vanliga svenska familjerna. Det är låg och medelinkomsttagarna som får betala priset av sossarnas politik och då har de inte ens börjat förhandla med vänstern ännu. Risken är ju uppenbar att när det är gjort som blir skattehöjningarna än högre och valfriheten än mer begränsad.

Kampen mot alternativen inom välfärden fortsätter. Såväl friskolor som fristående sjukvårdsverksamheter ska regleras mer och få sämre villkor att kunna bedriva sin verksamhet. Låt oss fundera på konsekvensen av detta hemma i Örebro. Friskolorna skulle förmodligen bli färre. Jag undrar om alla de föräldrar som valt en friskola uppskattar beskedet om ett ökat hot mot friskolorna.

Läkargruppen i Örebro drivs av Capio AB. Örebro läns landsting äger en liten del. Verksamheten innehåller flera delar. Dels köper landstinget vård av Läkargruppen. Offentligt finansierad sjukvård. Inget konstigt med det. Den som remiteras dit har behov. Men Läkargruppen bedriver också privatfinansierad sjukvård. Man har försäkringskunder, men man kan också köpa sin vård där kontant så att säga. Läkargruppen är en blandfinansierad verksamhet. Ska man tolka kongressens beslut på områden så ska just denna form av verksamhet förbjudas. Inte för att den är dålig, utan på grund av politiska skäl. Alla ni Örebroare som är nöjda med Läkargruppens sjukvård bör ju fundera en gång till på hur man ska rösta. Vill ni rösta bort Läkargruppens verksamhet eller vill nu rösta för att den ska vara kvar. I moderaternas politik finns det inget som förbjuder verksamheten.

Så den praktiska konsekvensen av socialdemokraternas ideologiska skygglappar blir vanliga människor. För verksamheterna man i ideologins namn vill hindra och stoppa används av just vanliga människor. Kanske är det en smart politisk strategi att ge sig på valfriheten, men jag tvivlar på det. De allra flesta gillar och uppskattar valfriheten när man väl fått smaka på den. Att då ta bort dessa rättigheter är inte de allra enklaste. Återigen visas socialdemokraternas problem med att gå i takt med tiden.

Så visst Mona Sahlin må fira sina segrar på kongressen, konsekvensen av besluten kan dock bli att hon lägger grunden för sin egen valförlust i valet 2010.

Bloggar: Peter Andersson och Robert Noord och Claes Krantz och Norah4you och Den hälsosamma ekonomisten och SVD ledarblogg

7 kommentarer

Filed under Örebro, Örebro län, politik

På altarbordet offras barnens bästa i politiken namn

Greppet över människors vardagsliv kommer att hårdna om Sverige får en rödgrön regering efter valet 2010. Det är alldeles uppenbart när man tar del av den socialdemokratiska kongressens beslut. Konsekvensen kommer att bli stor och besvärande för en del familjer. För i sin iver att få människor att leva som socialdemokraterna anser att man ska leva så har kongressen beslutat att föräldraledigheten ska delas i tre delar, för att på sikt vara i två delar som inte går att dela på något annat sätt.

Jag kan inte förstå varför politiken ska bestämma hur föräldrar väljer att vara föräldralediga. Det måste ju ändå vara upp till varje familj att bestämma. Tilltron till att politiken vet bättre än familjer skrämmer mig. Vad är det som gör att en sosse tror sig veta bättre än en enskild familj?

Visst, jag tycker också att fler pappor ska vara lediga mer. Men jag tänker inte besluta om det. Man kan jobba på att ändra synen på föräldraledigheten och man kan opinionsbilda för att fler pappor tar sin ledighet. Ytterst handlar det om att öka acceptansen och att få arbetsgivare att inse att en föräldraledighet gynnar även just arbetsgivaren.

Det går inte att bortse från att det för många familjer handlar om ekonomi. Mannen tjänar bättre än kvinnan och familjens ekonomi klarar inte av att pappan tar ledigt. Detta måste tas i beaktan. Jag tycker det är fel. Men felet lär knappats bli mindre när skatterna höjs och politiska regleringar av föräldraledighet införs.

Jag är orolig att de som drabbas av sossarnas politiska klåfingrighet är barnen. Barn som kommer att få vara hemma kortare tid än vad som annars hänt på grund av att familjen inte vill eller kan klara av att ordna så att pappan är hemma. Barn som då mister en viktig tid i hemmet. Så på altarbordet offras barnens bästa i politiken namn.

3 kommentarer

Filed under politik

Bra jobbat av Reinfeldt, nu gäller det att lyckas i Köpenhamn också

Fredrik Reinfeldt lyckades med det som flera experter och politiska motståndare bedömt på förhand var omöjligt. Reinfeldt lyckades efter ett långt och hårt arbete få ihop ett klimatavtal inom EU. Ett avtal som stärker möjligheterna till framgångar på Köpenhamn mötet senare i höst.

Miljö och klimatfrågan är en ödesfråga. Att Reinfeldt lägger ner stort kraft och ett stort engagemang i dessa frågor glädjer mig. Jag hoppas verkligen att han lyckas hela vägen. Det vore en stor framgång för världen.

Bra jobbat så här långt av Reinfeldt, nu gäller det att lyckas i Köpenhamn också. Reinfeldt kommer att ta krafttag inför kommande toppmöte i Köpenhamn för där kommer mycket att avgöras hur den rika världen orkar agera för att minska miljö och klimathoten.

Bloggar: Fredrik Axelsson och Svart på vitt och MinaModerataKarameller

4 kommentarer

Filed under EU

Nu blir det fart på den politiska debatten om kärnkraften igen

Enligt mediauppgifter på morgonen så vill Vattenfall tillsammans med Industrikraft bygga en nya kärnkraftsreaktor. Det kommer alldeles säkert bli stor fart på den politiska debatten om framtidens energiförsörjning igen efter detta besked. Kärnkraften ser ut att segla upp som en viktig valfråga inför valet 2010. Alliansen har gett tydligt besked om vad vi vill och de rödgröna har en motsatt uppfattning. Ska Sverige kunna förnya kärnkraften så krävs det en alliansregering. Värt att tänka på inför valet om ett år.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ännu en PR-konsult…

Man slutar aldrig att förvånas. Anders Björck ska nu bli PR-konsult. Efter en oändligt lång tid som politiker och sedan som landshövding är det inte dags för pension för Björck. Nej, han ska fortsätta vara engagerad. Säkert bra. Anders Björck är ju van att bestämma och få som han vill. Man får väl önska på Anders Björck och hans nya arbetsgivare lycka till!

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Ger media en rättvis bild av innehållet på en kongress?

Sossekrongressen rullar på och debatterna böljar fram och tillbaka. Det är så det ska vara på ett partis högsta beslutande organ. I mängden av alla de beslut som tas på en kongress/ partistämma så finns det alltid en risk att man inte ser träden för all skog. Jag, lika lite som någon annan som inte är på plats på kongressen, har svårt att överblicka vilka beslut som tas och hur debatten går. Man får följa debatten via media och nu för tiden kan man följa politiska högtidsstunder via aktiva bloggar vilket ger en bättre och bredare bild.

Det som blir extra intressant för media är konflikter. Finns det konflikter i partiet så lyfts det fram i media. Små konflikter kan bli orimligt stora och stora konflikter blir gigantiska. Även politiska debatter om väg val framställs i krigsrubriker. Medialogiken i rapportering från politik är att det mest intressanta är när det finns skiljelinjer och nyansskillnader.

Man kan fundera på om det är rimligt att politiken beskrivs och bevakas på detta sätt. Förmodligen får vi acceptera det. Samtidigt visar nu politiken upp ett annat sätt att kunna ta del av det som händer i det politiska livet. De socialamedierna bjuder ofta på en bättre bild. Visst är det så att de egna bloggarna beskriver saker och ting positivt och motståndarna det hela negativt, men bilden av politiken blir djupare och bättre.

Jag tror att mycket av diskussionen av politiken kommer alltmer ske i just de socialamedierna. Jag tycker det är bra, mycket bra till och med. Partistämmor och kongresser kan på så sätt få ut sin bild av besluten. Då blir det upp till läsarna och väljarna att själva sortera och sätta in saker och ting i sitt sammanhang. Kanske blir det så att politiska skiljelinjer blir till en styrka istället för en konflikt i media och kanske är det så att den politiska debatten blir bredare 0ch djupare.

Bloggar: Peter Andersson

1 kommentar

Filed under politik

Sverige måste ta ansvar för sin egen läkarförsörjning

Debattartikel i Dagens Medicin

Att svensk sjukvård idag är beroende av att andra länders utbildningssystem utbildar läkare som sedan tar arbete i Sverige är bekymmersamt. 60 procent av alla läkare som tog ut läkarlegitimation under 2008 i Sverige hade studerat i andra länder. Det är människor som är svenskar men som utbildat sig utomlands och det är polacker, ungrare och tyskar som utbildat sig i sitt hemland men som jobbar i Sverige. I grunden ser jag inget fel i att människor rör sig på arbetsmarknaden, snarare tvärtom ser jag det som något positivt. Det som gör mig bekymrad är att ett land som Sverige inte har lyckats med att på hemmaplan kunna utbilda tillräckligt med läkare. Idag är det 2500 svenskar som utbildar sig till läkare i andra länder. Det är inte ansvarsfullt och det är inte att vara ett föregångsland.

Det är viktigt att läkarförsörjningen tryggas annars finns risken att det kommer saknas 4400 läkare år 2015. Alliansregeringens har utökat läkarutbildningen i varje budget den lagt, så även i den kommande. Totalt har alliansregeringen ökat antalet platser på läkarutbildningen till 2015 med 1444 platser, vilket är bra, men inte tillräckligt. För redan idag många vårdcentraler i landet som inte kan rekrytera läkare, vilket leder till att patienter saknar fast läkarkontakt. Flera olika saker måste samspela och utvecklas för att Sverige ska kunna upprätthålla sjukvården i framtiden. Läkare måste få mer tid att möta patienter. Precis som inom tandvården där tandhygienisten fått en framskjuten roll i tandvårdens första linje bör sjuksköterskan ha den rollen inom sjukvården. Sjuksköterskan har kompetensen att vara första kontakt med patienterna och sedan om det krävs slussa vidare patienten till en läkare. Men fler platser på läkarlinjen skulle också underlätta.

Antalet vakanta läkartjänster varierar stort i landet. För de orter som har läkarutbildningen är problemen betydligt mindre. Därför bör en del av lösningen vara att det utbildas fler läkare på fler lärosäten i Sverige än nu. Örebro universitet har sedan många år arbetat för att få läkarutbildningen och fortsätter successivt med kvalitetssäkring och kompetenshöjning. Det är nu hög tid att låta Örebro få läkarutbildningen, kunskapen och kompetensen finns. Högskoleverket pekar på att läkarutbildningen behöver öka antalet platser med 300-400 stycken. Ur ett nationellt perspektiv måste det vara rätt och riktigt att stödja en läkarutbildning i Örebro, då den kommer att försörja Örebro län och de kringliggande länen med läkare.

Alliansen gick gemensamt till val på att tillgängligheten till sjukvården ska öka. Möjligheterna att kunna ge alla patienter rätt vård i rätt tid ökar markant om läkarförsörjningen säkerställs. En ökad läkartäthet kommer att innebära en bättre sjukvård. Sveket mot patienter som får vänta i långa sjukvårdsköer måste få ett slut. Själva huvudfrågan för mig är att vårdkvaliteten och tillgängligheten måste förbättras. Min övertygelse är att en ökad tillgång av läkare förbättrar vården.

Vi måste rusta nu för att klara av sjukvården i framtiden. Det är både oansvarigt och oacceptabelt att vi som nation ska vara beroende av att andra länder utbildar våra läkare. Sverige måste nu ta sitt ansvar och där kan Örebro bidra. Ytterst handlar det om att vi måste ha ett utbildningssystem som klarar av våra framtida åtaganden inom vården. Därför borde det vara en rimlig ambition att regeringen och Moderaterna tar ansvar för att hela landets läkarförsörjning säkerställs.

2 kommentarer

Filed under Debattartiklar