Sverige behöver ett parti som värnar frihetens idéer.

Jag gillar mitt parti. Moderaterna har så länge jag varit medlem vågat att utmana sig själv och sin omgivning i viktiga frågor. Bärande har alltid varit kärleken till friheten. Arbetet med att värna just frihetens idéer får aldrig avstanna. Aktuella frågor just nu där frihetsperspektivet skulle kunna stärkas är debatten om Internet, sjukvården och jämställdheten.

Carl Bildt har tagit tag i debatten om att försvara, värna och utveckla friheten på Internet. I ett tydligt upprop mot diktatur och förtryck ger sig Bildt in i debatten om framtidens Internet. Svar på tal fick Bildt. Nästan hela Piratpartiet med Rick Falkvinge i spetsen attackerade Bildt och moderaterna. Kanske riktas ilskan mest på de beslut alliansregeringen tagit som går hand i hand med försvarandet av människors rätt till integritet. Jag kan förstå ilskan. Jag kan förstå att debatten tar sig höga utryck. Men, och det ska nog ändå sägas. Bildt tar ju nu steg åt rätt håll och frågan måste då ju ställas om attack är rätt strategi. Kanske hade det varit klokare av Piratpartiet att krama in Bildt i deras sfär och argumentation. På så sätt hade kanske en välbehövlig och saklig debatt kunnat startats om dessa viktiga frågor som hänger ihop. Jag tycker, som jag utryckt det förut, att moderaterna behöver fundera igenom och ompröva delar av sin politik på området. Det arbetet måste någon gång startas. Att Piratpartiet inte startar den förstår jag, att de kritiserar vår politik begriper jag men ett startande av en debatt inom M och sedan inom alliansen borde välkomnas av PP. Jag hoppas den kommer men är orolig att alltför hårda attacker utifrån kan stoppa den processen.

Sjukvården är det sista området i den svenska välfärden som fortfarande styrs till stora delar som ett monopol byggt på planekonomiska teorier. Konsekvensen blir att man snarare kan likna delar av sjukvårdens planering med långa väntetider snarare än fokus på att ge patienter vård i tid. Detta måste ändras. Jag är inte någon stor anhängare av att utsätta sjukvården för konkurrens och så kallad marknadsanpassning, men förändringar måste ske. Friheten för patienter och sjukvårdens medarbetare måste öka. Fokus för den politiska debatten måste handla om hur vården kan ges i tid, hur kvaliteten kan öka och vårdskadorna minska. Innehållet är viktigare än vem som utför den. I det perspektivet så stor socialdemokraterna stilla. De fokuserar enbart på driftform och problemen med att det blir fler som vill ta ansvar för att utveckla sjukvården. Det är synd och det är ett problem, framtidsdebatten om sjukvården blir knappast bättre av den argumentationen.

Jämställdheten är en komplex fråga. Frihetsperspektiven och respekten för individen glöms alltför ofta bort i debatten om jämställdheten. Det är synd. Debatten skulle vinna mycket på om fokus lades på just möjligheten för alla, oavsett vem du är, att få en ökad frihet och möjligheter att dina livs drömmar. Moderaterna kan ta sitt ansvar i den debatten. Jag tycker det är bra att M tar tag i frågan. I sakpolitiken finns det fortfarande mycket kvar att utveckla. I vissa delar går man för långt, i andra är rörelsen och förnyelsen för liten. Men bara det att debatten nu förs inom M och utanför omkring M i jämställdhetsfrågor är ett steg framåt.

Frihetens värden är värda att arbeta för. Moderaterna har alltid stått för frihetens värden även när det blåst motvind. Det måste M fortsätta att göra, för vem tar annars vid den debatten? Jag gick med i Moderaterna för att det var det partiet som tydligast tog kampen för individen och för friheten. I grunden är det fortfarande dessa värderingar som gör att jag är kvar och arbetar för moderaterna. Debatten böljar fram och tillbaka i vissa sakfrågor. Det är bra. Så ska det vara i ett parti som vill utveckla sig och i takt med samtiden. Att inte göra det vore detsamma som att låta sig sakta tyna bort och dö som politiskt parti och kraft. Det vore för svenska politik tragiskt. Sverige behöver ett parti som värnar frihetens idéer.

 Bloggar: Lars och Göran och röda berget och Peter och Martin

About these ads

26 kommentarer

Filed under moderaterna

26 responses to “Sverige behöver ett parti som värnar frihetens idéer.

 1. Stefan Olsson

  Piratpartiet bevisar återigen att de bara är ett gäng maktgiriga och oseriösa gangsters.

 2. robotnr7312

  Käre Kent,

  Jag har frågat dig förr och nu frågar jag igen.

  Du och dina vänner älskar att ta ordet FRIHET i mun.

  Det är mycket ”frihetens värden” hit och dit…men konkret Kent.

  Beskriv…din frihet för oss Kent. Gör ett försök…..Snäääääääälla…snäääälla…snääääälla…

  Känner du dig fri?
  Om ja…förklara gärna hur vi skall göra.
  Om nej…förklara hur du vill ha det.
  Om ibland…förklara hur du känner.

  Är frihet inbegripet i ett system? Om ja…förklara gärna hur…

  Friiiiiidam nau Kent! :-D
  robotnr7312

 3. Dave

  Hej Kent. Jag har varit med i Moderaterna i ett 2 år snart och jag blir ganska förvånad och chockad över att se denna socialisering utav partiet och att nu kräva kvotering mm och inte avskaffa LAS och rejäla ändringar i arbetsrätten samt att fortfarande inte ha några planer på ett avskaffande utav den statliga ineffektiva sjukvården.

 4. Mikael Drakenberg

  Hej!

  Problemet med Moderaterna är att de ibland försöker använda ord som de inte riktigt vet
  vad de betyder och att de har försökt ”knycka”
  ord från den tidigare regeringen.

  Läs boken ”Åtta år med Reinfeldt” så kommer ni att inse att saker och ting står inte helt rätt till. Dvs, en del av det som Moderaterna säger är inte helt sanna. Syftet och målet för Moderaterna är att genomföra det totala systemskiftet enligt denna bok.

  Frihet kan bara uppnås tillsammans. Den som tvingas ut i fattigdom, utanförskap och social exkludering är inte fri eftersom han/hon tvingas bli skuldsatt.

  Vi kan konstatera att en grupp som verkligen inte får del av friheten är studenterna. Detta därför att de tvingas av alla Sveriges partier in i studielånesystemet därför att man har sett till att skapa en statlig lånefälla istället för att höja studiemedlen så att de går att leva på.

  Moderaterna och regeringen påstår att de höjt fribeloppet. Men, problemet är att de som söker jobb får inte jobb idag. Jag vet det av egen erfarenhet. Jag började söka jobb aktivt långt före min examen, men jag sorterades bort direkt överallt hos alla arbetsgivare överallt i hela Sverige. Så jag vet hur ofrihet ser ut.

  Frihet kan bara uppstå i ett system där alla antingen är garanterade jobb eller ett system där
  alla garanteras sina mänskliga rättigheter så som de står skrivna i FN-stadgan. Dvs, att ingen tvingas utsättas för slaveri eller annan förnedrande behandling eller bestraffning.

  Den så kallade FAS3 i jobb och utvecklingsgarantin är ingen frihet, det är slaveri och tvångsarbete som inte är förenligt med FN-stadgan.

  Så Moderaterna har idag inte någon större förståelse för vad frihet verkligen betyder och vem som har frihet och vem som tvingas till ofrihet.

  De som hela tiden sorteras bort trots att de är aktiva med att söka jobb upplever ingen som helst frihet utan total ofrihet. Detta vägrar regeringen att ens prata om. Men, det beror väl på att då kommer de att ertappas med ”brallorna nere”.

  Då kommer det att avslöjas att M har en människosyn som inte stämmer med en majoritet av den svenska befolkningen. Dvs, folket är varken slöa eller lata eller mentalt handikappade vilket Reinfeldt påstår i boken ”Det sovande folket”.

  Etniska svenskar diskrimineras helt öppet i vårt samhälle idag. Tex svenskar vägras många gånger arbetsmarknadsutbilning hos Arbetsförmedlingen därför att där säger man öppet att arbetsmarknadsutbildning är bara till för de som inte är etniska svenskar. Många kan intyga detta, och det är ett gigantiskt problem att vi har partier som vägrar berätta om det här problemet utan de kör envist vidare med ”fri arbetskraftsinvandring”, vi behöver få hit fler ”okvalificerade arbetare” så vi kan sänka lönerna. Dvs, Alliansen bara använder ordet frihet för att lura människor , i själva verket vill de att fler skall ha ofrihet och tvingas jobba under slavliknande förhållanden och det med löner som det inte går att leva på.

  Folket måste vakna och inse vad det är som pågår i det här landet.

 5. Stefan Olsson

  Till Mikael drakenberg:

  Domedagsprofetiorna i ”Åtta år med Reinfeldt” är patetiska och det enda som författarna är riktigt oroliga över är att fackets makt minskar när alliansregeringen får fortsatt förtroende 2010.

  Facklig smörja!

 6. Per Schlingmann borde kanske fundera över hur partiprogrammet tar sig ut ur ideologisk synpunkt.
  Frihet är det bästa ting som sökas…….
  Inte f-n är det könskvotering!!

 7. När du talar om frihet.

  Talar du om den ekonomiska friheten eller individens frihet ?

 8. Ja, vakna då, kan man oroligt utbrista för här har vi en röd/grön röra som är mycket farligare för landet i långa loppet. De som inte inser den faran tänker inte fullt ut.
  Könskvotering ska vi dock inte syssla med!
  Att inte moderaterna skulle vara för frihet är ju skitsnack!

 9. Roger

  Moderaterna och era anhängare i alliansen är ju den regering som genomfört störst inskränkningar i vanliga människor valfrihet och personlig integritet. Ingen regering i historien har gjort så stora inskränkningar som Ni, och detta i tider med Europakonventioner, Barnkonventioner och Lissabonfördrag.

  Om Du anser att (m) står för valfrihet och frihet, måste det vara något riktigt fel i funktionerna när du tänker. Kanske är det en epidemi som går inom Moderaterna?

 10. Bo

  Vi vet ju nu av erfarenhet att moderaterna strävar efter ett STASI-inspirerat samhälle, och då är det svårt att ”krama in” det Bildt i.o.m det han säger, även om det låter bra. Historien visar att det han säger inte är något värt när det väl kommer till kritan.

 11. Jag tycker det är ett underligt sätt att se på friheten när Sverige skickade sin ambassadör att närvara när Irans president Ahmedinejad svors in efter att ha fuskat till sig valet , efter att diktaturen skjutit och dödat människor, misshandlat, bortfört demonstranter och torterat dem till bekännelser genom att dra ut fingernaglar på dem eller sysslat med våldtäkter av de fredliga demonstranterna som bara önskade sig frihet.

  Vad är det som lockar i Iran , varför skall Sverige legitimera en diktaturstat som Iran ?

  Är det oljan man vill åt ?

 12. Josefin Larsson

  Om moderaterna fått upp intresset för frihet så är det jättebra. Det är viktigt och det vore ju utmärkt om även moderaterna tyckte det.

  Men vad sägs om att bygga upp lite trovärdighet också? Medan ni ännu har makten? För just nu har ni ingen alls. Ni glömmer att när ni sitter i regeringen så är det handlingar och inte ord som betyder något. I opposition kan man säga vad man vill utan att behöva följa upp det, så är det inte när man sitter i regeringen.

  Moderaterna har alltid sagt sig stå för frihet, sålänge de sitter i opposition. Men när vi tittar på vad moderaterna faktiskt gjort när de kom till makten och inte bara vad de säger så ser vi en helt annan bild.

  Under moderatregeringens tid har vi sett ett frontalangrepp mot frihet och rättssäkerhet i sverige. Varken mer eller mindre.

  Det är därför som Bildts utspel får kritik. Orden och besluten stämmer inte. Det finns ingen anledning att tro att fortsatt förtroende för moderaterna skulle leda till något annat än mer förtryck. Det är nämligen sådana beslut ni fattat hittils, Kent. Eller hur?

  Förstår du kopplingen? Att det är viktigare vad man gör än vad man säger?

  Hade moderaterna varit intresserade av frihet på internet så hade de infört sådana regler. Nu är det tvärtom. Varför vill du inte stå för det?

  När ord och handling inte passar ihop, vad ska man då tro på? Om någon säger en sak och gör en annan, ljuger han då? Om jag rånar en bank och sedan hävdar att jag är en hederlig man, vad är då sant?

  Tycker du också det? Eller får man ljuga så länge det rör politiken? Är det ok att lura väljarna? Är det en bra bas att stå på i politiken?

  Att joddla om Kina samtidigt som man inför IPRED(1&2) och FRA i sverige är djupt ohederligt. Ni har sålt rättsäkerheten till starka lobbygrupper och infört övervakningsmöjligheter som imponerar på de värsta diktaturer som finns.

  Och sen har ni MAGE att tala om frihet på nätet?

 13. Det vore fantastiskt om moderaterna verkligen skulle börja propagera för reell frihet på nätet, men ni har en VÄLDIG uppförsbacke där innan nån litar på er efter allt vad som hänt den senaste mandatperioden, och med företrädare som oftast beskriver nätet som ett träsk som måste rensas upp i.

  Var finns de ledande moderater som uttrycker entusiasm över nätets möjligheter för människors kommunikation och kontakt? Dess potential till att fördjupa demokratin? Dess möjlighet att frigöra människor genom att göra gamla maktstrukturer mer transparenta?

  Tyvärr ingenstans…

  Istället har ni en justitieminister som i huvudsak beskriver nätet som ett problem, och en utrikesminister som mest verkar vara ute efter att kratta manegen för ACTA.

 14. smen

  Vågar man be Moderaterna sätta sig ner och definiera begreppet frihet? Det vore intressant, för enligt min definition så verkar Moderaterna för mycket snack och lite verkstad på området.

 15. Ok, frihet…ett av de största honnörsord som finns, men kanske inte så lätt att definiera.

  För en massa år sedan träffade jag en herre som var busschaufför, och reste med turister till Spanien. Det var på tiden när Franco var diktator i Spanien, och Olof Palme statsminister.

  Som alla kommer ihåg var Francos Spanien en förhatlig diktatur, emedan Palmes Sverige var demokratins högborg och Sverige var hela världens lilla föredöme.

  Han sade följande mycket tänkvärda ord:
  ”- I Francos Spanien kan man köpa en bit mark, och spika upp ett hus som får se ut som man vill, och göra vad man vill på sin tomt så länge det inte stör någon. Det enda som inte är tillåtet är snacka skit om Franco så någon hör det, annars är i princip allt tillåtet.
  I Palmes Sverige, är i princip allt förbjudet, och det lilla som är tillåtet styrs av politiker, myndigheter och tjänstemän i minsta detalj. Man kan inte köpa mark där man vill, och vill man bygga hus behövs en massa tillstånd samt hela bygget ska kontrolleras av myndigheter så det uppfyller alla normer och bestämmelser som finns. Det enda som är tillåtet är att snacka skit om Palme., annars är i princip allt förbjudet.
  Så man kan fråga sig vilket land som har ”frihet”.”

  Kanske något att fundera på…

 16. Pingback: Söndagskrönika om det politiska bloggande, inför partiledardebatten och svenska framgångar « Kent Persson (m) blogg

 17. Pingback: Söndagskrönika om det personliga mötet « Under den lugna korkeken

 18. Så om vi nu tar upp de ämnen Kent plockar upp under flaggan ”frihet”, kan man ju filosofera vad Alliansen gjort när det gäller frihet.

  För det första gäller det alltså friheten på Internet. Detta är en mycket komplicerad fråga, men om man tittar på vad Alliansen gjort de sista åren är facit minst sagt frihetsbegränsande. Vi har FRA-lagen som ger myndigheterna rätt att snoka i medborgarnas post obegränsat. Javisst, begränsningen ligger om det är trafik över gränserna, men vem faen vet vilken trafik som passerar utanför gränserna, och vill man gå runt denna lag kan man bara skicka en kopia till en server i USA så har trafiken passerat gränsen. Historiskt är det så att FRA har snokat i all trafik de velat, och att driva igenom denna lag var mest en välsignelse av den verksamhet man sedan kriget ägnat sig åt. Grundlagen stipulerar att myndigheterna inte må snoka i medborgarnas kommunikation, men det gäller inte FRA. Har man förresten skickat hela svenska befolkningsregistret till NSA? Det var ju ett EU beslut på att så skulle ske, men det tystades.

  IPRED har vi ovanpå detta. Mediaindustrin har i årtionden tjänat storkovan på att sitta mellan artisterna och konsumenterna. I desperation över att inte kunna klämma åt de som gör kopieringar ger man sig på de som gör kopieringar möjlig, i form av The Pirate Bay. Man har givetvis sedan tidigare avgifter på varje media som är möjligt att kopiera upphovsrättsskyddat material till, men med en stor penningpung gäller det att stoppa denna kommunikation på internet. Givetvis sprang Alliansen med i denna cirkus, vilket knappast är föreningsbart med frihet, kommunikation och internet.

  Kanske ska man nämna att mediaindustrins organisation ”copyswede” (kolla nätet), tjänar 100-tals miljoner varje år på tomma CD/DVD/band/hårddiskar m.m. och andra media som det är möjligt att kopiera till.

  Teknologin har helt enkelt sprungit ifrån dessa mammutar som ligger emellan artisterna och konsumenterna och som av hävd täljt guld med fällkniv.
  Alliansen gjorde inte ett skit, och nu ser vi hur mediaindustrin hotar sig fram till utlämnandet av IP-adresser och kommer snart kräva någon på några miljoner, andra till varnagel.

  Näe, jag orkar inte avhandla sjukvården och jämställdheten, men historien är ungefär densamma…

 19. Oldtimer

  En gång i tiden var säkert Moderaterna ärligt intresserade av individens frihet, det är jag övertygad om. Men mycket har hänt sedan dess. Carl Bildts utspel visar bara alltför tydligt att Moderaternas ledarskap föredrar blå duster framför blå politik.

  Varför skulle vi pirater krama en person som inte bara är beredd att offra allt frihetligt för maktens berusning, utan även saknar den minsta antydan till verklighetsförankring när han beskriver sitt partis nuvarande politik? I vårt parti ser vi till vad folk gör, inte vad de säger.

  Kejsaren är naken, hur mycket du än berömmer det vackra tyget. Några frihetsideal finns tyvärr inte kvar inom Moderaternas ledarskikt, bara en förblindande maktberusning.

 20. Ja det är väl bra om Moderaterna ”värnar frihetens idéer.” Fast ännu bättre vore det om de värnade friheten…

  Det saknas ju tyvärr handling och trovärdighet hos moderaterna numera. Men ideer och fina ord finns det ju gott om, särskillt om man pratar nyspråk och kallar mer kontroll för frihet.

  Mvh

  /J-O — Före detta moderat

 21. Scary Devil Monastery

  Kent. Du missar tydligen att Carl Bildt i sitt utspel visserligan börjar vackert med orden ”frihet” – men sedan går direkt på kraven om MER kontroll, MER översyn, MER övervakning – naturligtvis innefattat i ordern ”Allmänheten till godo”.

  Saken är dock den att det han efterlyser – ett internet där ”missbrukarna” förhindras – rent realistiskt bara kan stoppas genom ett system likt det i Kina eller Iran. Det faktum att Kina trots sina drakoniska åtgärder fortfarande misslyckas fatalt med att stävja sina egna dissidenter i annat än ett klart fåtal fall talar sitt tydliga språk.

  Bästa och enda sättet att skapa en trygghet för enskilda användare är och förblir via:

  a) Utbildning i elementär systemteknik.
  b) Bättre tillgång till intranät för alla och envar där varje man fritt kan välja de regler som skall tillämpas i enlighet med avtalen – liksom alla större företag gör för tillfället. Under en sådan förutsättning står det fritt för var person att VÄLJA graden av kontroll och övervakning som man önskar över sina egna transaktioner.

  Man beskyller ofta piratpartister för att vara teknikdyrkare. det är snarare tvärtom så att vi som kan IT vet att tekniken inte är ett trollspö.

  Fri kommunikation har alltid missbrukats – en vanlig vandring genom krogkvarteren i Stockholm en lördagskväll hör man ofta med öronen på skaft ett dussintal konversationer eller mer där strikt talat förtalslagen eller lagen om hets mot folkgrupp borde gå i effekt.
  Posten, för att ta upp ett annat kärt exempel, är Sveriges svårslaget största distributör av knark.

  Vi har likväl blivit tvungna att inse att det inte är förenligt med demokratiska värderingar att avskaffa brevhemligheten eller budbärarimmuniteten – eller att avlyssna varje människa på stadens gator, TROTS att otaliga missgärningar begås i skydd av de friheter vi har.

  Moderaterna var inne på den linjen ända fram tills Gösta Bohman gick i graven.

  Vilket leder oss till idag, då Nya M har blivit en piratkopierad variant av Socialdemokraterna – med en hård partipiska svingad av en herre som i maktfullkomlighet och arrogans ej står efter vare sig den röde patriarken eller Palme. Där dogma regerar över verklighet. Där folket skall tjäna, lyda och frukta staten i stället för tvärtom.

  1984 var inte tänkt som en instruktionsbok, och vi kan inte gärna tolka Bildt’s uttalanden om att medborgarnas grundläggande rättigheter får åsidosättas i snittpunkten mellan ”nationella intressen” och ”medborgarnas frihet” som något annat än klassiskt Orwellianskt Nyspråk.

  FRA avlyssnar per default alla svenskar som går ut på nätet då trafiken till 90% av fallen förr eller senare routas utomlands. Där har vi en sits då statligt myndighet de fakto avlyssnar ALLA utan urskiljning. Att Bildt försvarar att man brukat grundlagen som dasspapper ger honom inte mer trovärdighet än andra i M när det gäller integritet och medborgarrätt. Snarare tvärtom.

 22. När en sosse och en moderat talar om frihet så tror inte jag att de definierar vad frihet är på samma sätt.

  Marknadsmässig frihet ser inte ut på samma sätt som social frihet.

  Marknadsmässig frihet där staten inte lägger sig i vad företagen gör där människor passar in som en kugge i den stora företagsmaskinen och som spottas ut i andra änden när de är förbrukade. Utan skydd för individen och liten lön i förhållande till det arbete de gör. Ungefär så som det såg ut vid 19 talets början.

  Jag tror moderaterna står närmare den bilden medans sossarna skyr den bilden (för det var en gång det som gjorde dem existensberättigande i politiken).

  Kan påminna om att Moderaterna har trots allt Svenskt näringsliv i sin ringhörna medans sossarna har LO.

  Jag tror inte alltid att moderaterna tar de bästa besluten för individen som röstat på dem utan tar parti för företagen före individen. De vill ju absolut inte redovisa vilka företag som sponsrar Moderaterna och deras politik med hänvisning till valhemligheten som bara gäller individer dagen då de röstar.

  Jag kan förstå att en högre chef på ett stort företag röstar på moderaterna för det gynnar dem bäst skattemässigt. Och att tilta makten bort från staten till företaget skapar en möjlighet att öka marginalerna på ett helt annat sätt än innan.

  Social frihet. Sätta individen i centrum. Man föds och man väljer inte sina föräldrar. Det är inte alltid man har turen att födas i ett stabilt hem. Men alla människor besitter en potential , ett human kapital som måste vårdas under lång tid. Bra skola, resurser som finns till hands för att sudda ut skillnaderna som barnet inte kan hjälpa att de fått från sitt hem.

  Att ha möjlighet att ta steget till högre studier är inte alltid en självklarhet om man kommer från en fattig familj. Det finns länder där man låser denna möjlighet genom en penga barriär. Då är det inte alltid de mest lämpade som får utbildningen utan de som har rätt ekonomiska förutsättningar från deras föräldrar.

  Jag tror att sossarna står mycket närmare denna typ av synsätt medans moderaterna inte är lika entusiastiska.

  Så hur definieras friheten enligt ditt sätt att se det Kent ?

  Det är en sak att prata om frihet , det är en annan sak att definiera det så noggrant att man förstår vad du menar.

  Alla får en bild framför sig om vad frihet är men det är inte säkert att ens egen bild stämmer med den som pratar om frihet.

 23. Kent skriver ”Sverige behöver ett parti som värnar frihetens idéer.”

  Jag håller med om detta helt och hållet, därför kommer jag rösta på Sverigedemokraterna som är ensamt om att värna om friheten och vår demokrati.

 24. Pingback: Tweets that mention Sverige behöver ett parti som värnar frihetens idéer. « Kent Persson (m) blogg -- Topsy.com

 25. Pingback: Moderat politik skall vara borgerlig, marxisterna har egna partier « No size fits all

 26. gastlind

  Jag håller med Josefin. Man kan inte krama Bildt förrän han faktiskt varit med och drivit igenom åtminstone en ”piratlag” eller avskaffat åtminstone en ”övervakningslag”. I opposition är det tacksamt för då kan man ju prata varmt och slippa stå till svars om man ej lyckas genomföra det man talar så varmt om. Men är man i regeringsställning så är det handling som gäller för att behålla förtroendet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s