Koalitionens satsningar på förskolan, skolan och gymnasieskolan

Koalitionen presenterar idag fyra punkter för investeringar för en bättre förskola, grundskola, gymnasieskola i Örebro.

Förskolan ska byggas ut med 1100 platser!

Vi ökar investeringstakten inom förskolan ytterligare. De senaste fyra åren har koalitionen byggt ur barnomsorgen med 1200 förskoleplatser. Behovet av förskoleplatser är stort och ökande. Det är positivt, eftersom det visar att Örebro växer kraftigt. Vi ökar därför takten ytterligare. Vi kommer de kommande åren att bygga ytterligare 1100 platser för att kunna möta behoven.  Redan idag kan vi peka på några exempel på platser där nya förskolor kommer att byggas:

 • Lillån
 • Rynningeåsen
 • Nya Hjärsta
 • Garphyttan
 • Österplan
 • Ervalla
 • Sörbyängen
 • Ladugårdsängen

Den nya Lundbyskolan ska byggas på samma plats!

Vi bygger en ny skola i Lundby. Lundbyeleverna och deras föräldrar behöver ett snabbt beslut om var den nya skolan ska byggas. Vi redovisar nu vårt förslag till var en ny skola placeras. Efter många överväganden, där olika förslag vägts mot varandra, kommer vårt förslag att vara att den nya Lundbyskolan byggs på samma plats som den tidigare. Det innebär först en rivning av hela Lundbyskolan, förutom gymnastikhallen som ska renoveras, och därefter ett bygge av en helt nya skola. Det är vår mening att detta är den högst prioriterade grundskolutbyggnaden.

Vi satsar på högstadieskolorna i ytterområdena!

Vi vill inte, som socialdemokraternas förslag innebär, lägga ner vare sig Vivalla-, Mikael- eller Mellringeskolan. Vi vill istället satsa på att dessa skolor blir bättre högstadieskolor som kan attrahera fler elever. För detta krävs såväl investeringar i yttre och inre miljö, som om att skapa profiler och öka kunskapskraven i skolorna. För Vivalla ser vi som en av de viktigaste faktorerna att uppbyggnationen av den nya gymnastikhallen sker i kombination med en utveckling av sportfältet i Vivalla. Vi vill se över möjligheterna att lägga en inbyggd fotbollsanläggning, som en inbyggd rink tillsammans med den nya gymnastikhallen. Alla elever oavsett bakgrund ska gå i bra och trygga skolor som lägger grunden för framtiden. 

Flera av gymnasieskolorna ska renoveras och moderniseras!

Vi satsar på en kraftig ny-, till- och ombyggnad av Karolinska skolan för att modernisera och anpassa lokalerna för framtidens skola.  Skolan ligger väl belägen, har en god utomhusmiljö och goda utbyggnadsmöjligheter. Vi vill skapa en bred och sammanhållen gymnasieskolemiljö. Det innebär bland annat att vi vill ta den så kallade ”gamla fängelsetomten” i anspråk. Där skall tillsammans med skola även bostäder lokaliseras. Vi vill samarbeta med ÖBO i detta och ser flera olika alternativ exempelvis att studentbostäder eller seniorbostäder kan samlokaliseras med skolan.

Rudbecksskolan kommer under ombyggnadstiden av Karolinska skolan att vara kvar som kommunal skola, men under samma huvudmannaskap som Karolinska skolan. Vi beräknar att färdigställningen av Karolinska skolan kommer att ta mellan två och tre år. Under den tiden kommer såväl en kommunal gymnasieverksamhet som de fristående gymnasieskolorna att bli kvar i fastigheterna.

Vi behöver tänka nytt kring hur fastigheterna i framtiden kan göras mer flexibla för att både kunna hysa in kommunala och fristående gymnasieskolor och annan verksamhet. Vi ser en fortsatt kraftig utveckling av de fristående gymnasieskolorna. Just nu finns ansökningar på cirka 1700 nya platser inom gymnasieskolan. Det kommer att påverka de kommunala gymnasieskolorna. Om Örebro kommun bibehåller dagens gymnasieskolevolym kommer det att innebära höga kostnader, ökande underskott och minskande kvalitet.

Bloggar: Maria och Staffan

Media: NA och NA2

About these ads

3 kommentarer

Filed under Örebro

3 responses to “Koalitionens satsningar på förskolan, skolan och gymnasieskolan

 1. Pingback: Jag förstår fortfarande inte? | John Johansson(s) blogg

 2. Pingback: Satsningar på välfärden « Moderata Perspektiv

 3. Pingback: Bra och tydliga besked! « Smurfgodis

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s