Vi behöver ett vänligare politiskt klimat i Örebro

Det politiska ledarskapet i en kommun måste våga vara öppen och lyhörd. Öppen för att föra samtal med väljarna, det civila samhället, näringslivet och oppositionen. Det finns nämligen en rad frågor i kommunpolitiken som vinner på breda och pragmatiska lösningar. Som moderaternas gruppledare i Örebro vill jag signalera den öppenhet som mitt ledarskap står för.

Jag anser att vi måste ta steg för ett förändrat politiskt klimat i Örebro. Jag har ingen vilja att vare sig skuldlägga eller recensera någon person eller något parti. Jag har bara konstatera att det politiska klimatet är hårt och frostigt i Örebro. Jag är oroad för vilka konsekvenser det kan få. Det kan det leda till problem i rekryteringen av nya förtroendevalda och påverka möjligheten att ta offensiva beslut som kan utveckla Örebro. Jag vill ha ett öppnare och vänligare politisk klimat där man skiljer på sak och person samt där det finns en vilja att lyssna till varandras sakargument. Jag tycker politiken generellt är dåliga på att lyssna till varandras klokheter.

Alltför ofta har den politiska debatten i Örebro glidit från sakpolitisk debatt till rena personangrepp. Det gynnar ingen i längden, utan risken är uppenbar att debatten blir ännu hårdare som följd av dessa angrepp.

Under åren 2007-2010 var socialdemokraterna i opposition. Tonläget från socialdemokraterna gentemot majoriteten var oftast mycket hård, oftast med rena personangrepp. Socialdemokraterna som opposition var inte beredda att hitta breda lösningar i någon fråga. Det var alltid kritik och angrepp som gällde.  Noterbart är ändå att både C och KD efter att ha blivit angripna i fyra år väljer att bilda majoritet med just S. Detta trots att många aktiva inom dessa partiet vid flertalet tillfällen utropas att de aldrig någonsin skulle göra upp med S i någon form.

De som nu varnar för att Alliansen inte kommer att kunna finna varandra igen eftersom vi nu spruckit överdriver rejält. Det finns säkert de som har intresse av att hålla Alliansen splittrad, men som vän av både borgerligheten och Alliansen så är jag övertygad om att vi kommer att hitta tillbaka till varandra. Dagens situation i Örebro är speciell, men kommer knappast vara för evigt. Inför valet 2014 finns det starka skäl till att Alliansen hittar tillbaka till varandra för att kunna erbjuda Örebroarna ett samlat borgerligt alternativ.

Jag vet inte om det var den hårda oppositionspolitik som S drev var det som la grunden för valframgångarna, men en sak är säker jag har vare sig lust eller vilja att agera som socialdemokraterna gjorde under dessa år. Jag vill istället medverka till att skapa ett bättre politiskt klimat i Örebro.

Det är inom tre områden som jag ser att det finns behov av breda samtal, men det finns säkert många fler områden som andra vill inkludera och det är jag beredd att lyssna på. Dessa tre områden vill jag lyfta:

För det första så behöver näringslivsklimatet i Örebro ytterligare förbättras. Min och moderaternas ambition är att Örebro ska bli en av Sveriges mest företagsvänligaste kommuner innan 2020. Kommunen skulle bli än starkare om vi kunde vara överens över blockgränsen i ett offensivt näringslivsprogram som flyttar fram Örebros position rejält. I utformandet av den lokala näringslivspolitiken anser jag att det är nödvändigt att Moderaterna och Socialdemokraterna blir överens om näringslivspolitiken för att Örebro ska lyckas få fler företag och fler jobb.

För det andra så står Örebro inför behov att stora investeringar till följd av att Örebro nu växer starkt och att fler flyttar hit. Det kräver att Örebro fortsätter med ett klokt bostadsbyggande, ett utvecklande av infrastrukturen, ett stärkande av kollektivtrafiken och investeringar i den kommunala verksamheten. Inom alla dessa områden krävs långsiktiga beslut som bör stå sig över maktskiften.

För det tredje så behöver Örebro fortsätta utveckla besöksnäringen och turistnäringen. Ska Örebro vara konkurrenskraftiga krävs fortsatta investeringar och satsningar. Satsningar som är nödvändiga om Örebro ska fortsätta locka människor till vår stad från hela landet. Det är viktigt att vi kan enas för att göra de investeringar som behövs för att locka fler turister till vår vackra stad.

Politik ska innehålla tydliga alternativ och sakpolitiska motsättningar. Det är demokratins sätt att fungera att majoriteten granskas av en aktiv opposition. Politiken vinner samlat på om detta fungerar bra. Samtidigt måste man i viktiga frågor kunna göra föra samtal över blockgränserna. Ibland kommer det leda till överenskommelser, ibland kommer det leda till att man är fortsatt oense. Skillnaderna i politiken kommer inte suddas ut för att man har ett öppet och vänligt politiskt klimat. Tvärtom så förstärks möjligheterna till en tydlig sakpolitisk debatt.

Jag kommer att ta min del av ansvaret för att det politiska klimatet ska bli bättre i Örebro. Det handlar om att kunna göra det bästa för Örebro. Moderaterna kommer därför att föra en tydlig oppositionspolitik de kommande åren där vi för fram vår politik. Men vi kommer också att vara beredda att föra samtal i viktiga politiska frågor för att hitta bra lösningar för Örebros bästa. Ett bra politiskt samtalsklimat lägger grunden för att Örebro ska kunna utvecklas till det bättre.

About these ads

1 kommentar

Filed under Uncategorized

One response to “Vi behöver ett vänligare politiskt klimat i Örebro

  1. Pingback: Eftertankens tid kräver ansvarstagande från oss alla | Kent Persson (m) blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s