Enpartistaten är död, men inte begraven

Enpartistaten är död, men inte begraven. Den socialdemokratiska dominansen i svensk rikspolitik är bruten för alltid. Vi kommer aldrig mer igen i rikspolitiken få ett parti som är så dominant. Beskrivningen av demokratisk enpartistat är slående för hur det var i årtionden. Tack och lov är det över i riket, men enpartistaten är inte begraven ännu. Runt om i landet finns det kommuner och landsting som fortfarande styrs av socialdemokraterna själva och de har gjort så länge. Det finns exempel där S styrt sedan den moderna demokratin infördes och det har aldrig funnits något annat styre där. Det är så långt ifrån sunt man kan komma.

Konsekvenserna blir stora, allt för stora i civilsamhället. Jag träffar fortfarande på kommunalt anställda som inte törs ta politiska uppdrag för moderaterna. Erfarenheterna de har när andra tar uppdrag är utfrysning, mobbning och att man faktiskt till och med blir av med chefpositioner. Jag träffar fortfarande egna företagare som inte ens törs bli medlemmar hos Moderaterna för det är inte bra för affärerna. De har sett hur andra småföretagare gått miste om affärer och kunder för de varit ”offentliga” moderater. Dessa företagare säger till mig att de har inte råd att bli moderater för då riskerar de sitt levebröd och företag. Jag träffar fortfarande kommunalt anställda som inte törs säga vad de tycker och jag blir fortfarande nekad att komma till vissa kommunala verksamheter. Anledningen är att de är rädda för att bli straffade.

Nu drabbar dessvärre inte bara detta moderater. Andra borgerliga kan beskriva samma saker. Vi vet från valrörelserna att socialdemokratin går hem till folk för att få dom att gå och rösta, tonläget kan ibland vara ganska skarpt och på gränsen till hotfull. Det går inte att bevisa, men kollektivröstning används tyvärr i vårt land idag.

Moderaterna kommer aldrig att bli ett så dominerande parti som socialdemokraterna varit. I grunden är det bra. Det är osunt att ett parti fått bestämma så mycket så länga. Moderaterna har i grunden förändrats och det svenska parlamentariska läget är också förändrat i grunden. Mikaela Valtersons beskrivning är träffande:

”Därför är det min övertygelse att Miljöpartiet måste vara öppna för att sitta i regering med såväl socialdemokrater som moderater. En regering utan något av dessa två partier förefaller i dag osannolik.

För att det ska kunna bli verklighet behöver Miljöpartiet nyansera sin uppfattning om Moderaterna. Inom partiet finns det alltjämt ett stort motstånd och en syn på Moderaterna som inte hängt med i de senaste årens förändringar. I dagens politiska landskap står Kristdemokraterna, Centerpartiet eller Folkpartiet i många frågor längre ifrån Miljöpartiet än Moderaterna. De nya moderaterna är ingen PR-byrå. Det är en verklig förändring som har skett, ibland till det sämre, ibland till det bättre. Det måste vi förhålla oss till, inte bara vifta bort.”

Jag brukar inte försvara Sverigedemokraterna, tvärtom så är deras värderingar så långt ifrån mig man kan komma. Men de ska ha rätten att få framföra och driva sin politik. Att deras företrädare blir utsatta för hot och våld är oacceptabelt. I en demokrati så gäller yttrandefriheten även för de åsikter vi inte gillar.

Demokratin och yttrandefriheten måste vinnas och återvinnas. Vi måste möta hat med kärlek. Vi måste i svåra tider våga stå upp för demokratins styrka. Men vi måste också våga se att vi har mycket kvar att göra i vårt eget land också. Kollektivets medvetna eller omedvetna förtryck av enskilda kan aldrig accepteras eller tillåtas.

Så när enpartistaten är död i riket så lever den runt omkring oss i landsting och kommuner fortfarande. Möjligen är det de sista dödsryckningarna, men fortfarande är det människor som inte kan eller törs utöva sina demokratiska rättigheter fullt ut. Frågan är om de ens törs rösta på det som vill. Enpartistaten behöver inte bara dö i hela landet, den behöver också begravas en gång för alla.

Media: SVD och SVD2 och SVD3 och SVD4 och DN och DN2 och DN3 och DN4 och DN5 och DN6

Bloggar: Sebastian och Paul och mikael och martin och patrik och dhe och tokmoderaten och thomas och sagor från livbåten och johan och mary

About these ads

53 kommentarer

Filed under Uncategorized

53 responses to “Enpartistaten är död, men inte begraven

 1. Josefina Bergfast

  VI måste lära ER att inte tänka i termer av ”vi och dom” (?)
  VI måste få ER att förstå att det är det mest fientliga sättet som NI kan tänka på(?)
  NI måste lära ER att förstå att VI inte kommer att acceptera att NI tänker på det sättet(?)
  NI måste lära er av OSS, som förstår bättre än vad NI gör, vad som är det riktiga sättet att tänka på(?)
  NI tänker fel, om NI tänker annorlunda än vad VI gör(?)
  Då anser VI att NI är ”rasister och främlingsfientliga”, om NI gör det(?)
  VI och VÅRT sätt att tänka, är det rätta sättet(?)….

  BEGREPPET ”RASISM” FINNS ANTINGEN INGENSTANS ELLER OCKSÅ ÖVERALLT, (runt hela jordklotet).

  Det finns OLIKA s.k. ”raser”, dvs. OLIKA ETNISKA PROFILER, i människosläktet på jorden, som har olika specifika fysiska kännetecken, som de flesta oftast kan identifiera hos både sig själva och andra.
  De flesta olika s.k. ”raser” har tendenser och inklinationer att både vilja och också kunna identifiera sig med och ”känna igen”, likaväl som att kunna känna sig mer ”hemma med”, de som ”liknar dem själva”.
  Denna etniska likhet, räcker oftast ändå inte för att människor skall kunna uppleva och känna att de har en ”gemenskap”.
  ”Gemenskap”, eller ”förbrödring”, alltså ”brödraskap”, sker oftast genom att man har ett ”gemensamt kulturellt språk”.
  Vad är ett ”kulturellt språk”?
  Det omfattar oftast ”kultiska riter”, som IDENTIFIERAR, med ORD, vilka de som ingår i ”brödraskapet” är.
  ”Brödraskap” KAN också skapas, genom ord, UTAN KULTISKA RITER genom att man kanske ansluter sig till en ”politisk”, (”ekonomisk”, ”världslig”, ”Gud-lös”), ”tro” och ”världsåskådning”. Det finns många politiska ”ideologier” och ”ekonomiska läror”, som har många anhängare. ”Förbrödringen” sker genom att människor väljer att identifiera sig med dessa lärors ”programförklaringar”, (liksom de religiösa lärorna också har en ”programförklaring”), och IDENTIFIERAR sig då som ”kommunist”, eller ”konservativ”, eller ”liberal” osv.
  Vi har den av FN proklamerade allmänna deklarationen, ”programdeklarationen” om de ”mänskliga rättigheterna”, som innefattar friheter av olika slag, som ideal. Det är friheten att VÄLJA religion och världsåskådning, det är yttrandefriheten, det är idealet om demokratin, och friheten att bilda föreningar och det är idealet om jämställdheten, samt det är idealet om alla människors likvärdiga VÄRDE.
  Det här med ordet RASISM som ett skällsord, där man menar att ”rasism skall bekämpas”, är till viss del någonting bedrägligt, därför att tendenserna och inklinationerna hos en mycket stor majoritet människor över hela jordklotet är att vilja, och också oftast lättare kunna, identifiera sig med, och just känna igen, medlemmar av den egna s.k. ”rasen”, och den etniska profilen. Så vill man ”bekämpa rasismen”, så vill man i praktiken nästan ”bekämpa” en stor majoritet människor.
  Att kunna identifiera sig med en LÄRA, en ideologi, eller en religion, och samtidigt också kunna ”förbrödra sig själv”, med OLIKA ETNISKA profiler, SOM HAR SAMMA LÄRA, samma ideologi, har visat sig vara svårt i praktiken på många håll i världen.
  Därför behöver man se, och erkänna, dessa TENDENSER och INKLINATIONER, som finns hos just en övervägande del av mänskligheten, att i PRAKTIKEN ha LÄTTARE för att kunna identifiera sig MED DE LIKHETER SOM DE KAN SE, alltså de FYSISKA OCH MÄTBARA likheterna, som ju skiljer sig från de IDEOLOGISKA, (omätbara) och religiösa LÄRORNA, som i PRAKTIKEN inte alltid är så lätt för ALLA människor att varken kunna FÖRSTÅ, eller PRAKTISERA i det vardagliga livet.
  Det heter ju: ”Det är lätt att säga ”tulipanaros”, men det är svårt att göra en i PRAKTIKEN”, vilket väl just beskriver hur svårt det just kan vara många gånger, i just praktiken, att omsätta höga, och svåruppnåeliga, IDEAL, därför att människor är som människor är, och har de tendenser och de inklinationer som människor har.
  Kanske påverkas människan av en otrolig mängd FAKTORER som vi över huvud taget inte varken känner till, eller kan mäta och väga och förstå oss på.
  ATT man i olika omgångar genom historien har kunnat iaktta ATT OLIKA LÄROR, och ideologier har kommit i konflikt och i motsättningar till varandra, det är ju ett faktum, och detta kallas oftast INTE RASISM.
  Däremot är den ömsesidiga ”hatiskheten”, och den ömsesidiga fördömelsen av ”de andra” LÄRORNA, samt också framhävandet och hyllandet av den egna politiken, eller läran någonting vanligt förekommande.
  Detta anses som någonting ”tillåtet”, i en ”demokrati”. I en demokrati så anses det ”normalt” att OLIKA politiska riktningar, och läror, kring om och hur samhället skall skötas och organiseras, har RÄTT ATT YTTRA SIG, i den s.k. yttrandefrihetens namn, och man ser det som tecken på ett gott och demokratiskt samhälle att ett samtalande och ett debatterande kan försiggå kring de olika ideologierna och lärorna. Detta FÖRUTSÄTTER då en ganska stor kunskap och FÖRTÅELSEFÖRMÅGA kring både vad de olika lärorna innehåller, samt också förmågor att kunna ARGUMENTERA för dessa läror, samt också en förmåga att kunna påpeka VAD SOM ÄR FEL i ”motståndarnas” lära.
  Alla människor är samtidigt kanske inte TEORETIKER och så intresserade av att varken tillägna sig, eller kunna tillägna sig, eller vilja tillägna sig olika LÄROR och ideologier, religioner, eller ismer, av olika slag.
  De människor som då varken kan eller förmår kunna TA TILL SIG en ideologi, eller en lära, eller en religion, och absolut INTE kan tillägna sig dess ”språk”, eller ideologi och ”programförklaringar”, utan befinner sig i en betydligt med JORDNÄRA begreppsvärld, där DET SOM KAN SES, TAS PÅ OCH MÄTAS, är det som BETYDER NÅGONTING, de identifierar sig då oftast med de ”bröder” som LIKNAR dem själva, alltså sina ”stambröder”, eller sina ETNISKA och ofta också språkliga ”fränder”, UTAN någon ”LÄRA ELLER IDEOLOGI” som förbrödrande ”verktyg”. (Fastän de flesta folkstammar på jorden har NÅGON form av KULTURELLA, och RITUELLA förbrödrande seder, där traditioner, sånger och berättelser OM DEM SJÄVA, ingår.)
  Detta FENOMEN, och dessa FYSISKA IDENTIFIERINGSSYSTEM, som väldigt många människor runt hela jordklotet faktiskt påverkas av, ibland t.o.m. UTAN ATT VETA OM DET, det handlar i mångt och mycket om PRÄGLINGAR. Alltså olika stamfolk blir helt enkelt präglade på ”sina egna etniska profiler” inklusive vilka karaktärer och fysiska kännetecken som är DE IDEALA inom varje etnisk profil. De identifierar sig alltså både medvetet och omedvetet med dem, samt har svårt att LÅTA BLI att tycka att DE EGNA är särskilt vackra, goda och bra, I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA. (Precis som de OLIKA LÄRORNA FÖRHÅLLER SIG TILL VARANDRA).
  ATT dessa fysiska, och etniska, synbara olikheter mellan människor, också fungerar, för många, som en slags ”förbrödring”, (och SÄRSKILT OM DE BEFINNER SIG BLAND människor som har en ANNAN ETNISK PROFIL), det är någonting fullkomligt NORMALT. Det är INTE NÅGONTING ONDSKEFULLT I SIG, att göra detta som de absolut allra flesta människor gör, på ett fullkomligt omedvetet sätt.
  Precis som de OLIKA IDEOLOGISKA och religiösa LÄRORNA, gärna och ofta, debatterar med varandra, och vill framhäva och upphöja just DEN EGNA LÄRAN som den BÄSTA, så gör också ofta människor av en gemensam etnisk folkstam SAMMA SAK, och menar att ”den egna profilen är den bästa och den vackraste”.
  Detta FENOMEN finns alltså ÖVER HELA JORDKLOTET, och det är INTE någonting ONT I SIG. Det är istället någonting naturligt och också någonting som borde ERKÄNNAS SOM NATURLIGT.
  Att INTE GÖRA DET, att inte erkänna detta som någonting naturligt och inte ont i sig, är människofientligt att göra, därför att det skulle innebära ett fördömande av en mycket stor del av mänskligheten.
  Dessa tendenser och inklinationer hos människor bevarar också MÅNGFALDEN bland olika etniska profiler i den ”mänskliga familjen”, vilket ju är EFTERSTRÄVANSVÄRT i det stora hela och i det långa loppet.
  Hur TRÅKIGT, färglöst, intetsägande och grått, vore det inte om ALLA OLIKA etniska profiler i FÖRLÄNGNINGEN FÖRSVANN?
  Om de försvann till en upplöst, grå, konturlös MASSA, där inga folkslag kunde URSKILJAS, och identifieras, hur TRÅKIGT vore inte DET? Förutsättningarna för att bevara de olika etniska profilerna, är att de kan befinna sig i närheten av varandra och att de kan leva tillsammans med varandra, annars finns risker att de tenderar att upplösas och försvinna, vilket ju vore tråkigt.
  Men att uppmana till, eller medverka till att HATA de andra, är inte bra.
  Man skall istället ALLTID OCH ÖVERALLT anstränga sig för att bekämpa och motarbeta HAT, och STÄMPLINGAR av olika slag, mot ”de andra”, och försöka att förespråka tillitsfullhet, dvs. ”kärlek”, och också UPPSKATTNING av alla de olika etniska profilerna på jorden, och värdera att de alla, (inklusive de blonda och blåögda), över huvud taget FINNS, och också beskydda och bevara MÅNGFALDEN inom människosläktet.

 2. Peter

  Om ett Sverige där många människor väljer att lägga sin röst på Socialdemokraterna i dina ögon är en Enpartistat, vad är då ett land där bara ett parti är lagligt? Är der också en enpartistat? Är Kinai dina ögon en enpartistat?

  Ser du ingen skillnad på en stat där bara ett parti är lagligt och en demokratisk stat där väljarna fritt lägger sin röst på det parti de vill. Är Kina och det Sverige (1985) där (s) hade 45% samma typ av stat?.

  Du använder trots allt samma ord för att beskriva dem /Peter.

 3. Staffan Strömbäck

  Tack Kent. Meningen ”Kollektivets medvetna eller omedvetna förtryck av enskilda kan aldrig accepteras eller tillåtas.” är ett klockrent argument mot all kvotering. Aldrig är iofs ett starkt ord, men i sammanhanget relevant.

  Jag hoppas och förväntar mig att du som ledamot i partistyrelsen också står upp för detta.

  Mvh
  Staffan

 4. Staffan, tack.

  Peter, Sverige är en demokrati. Kina en diktatur. Stor skillnad. Men det finns problem i Sverige och det måste man våga se. Det är inte OK att människor inte törs ta politiska uppdrag pga av rädsla och det sker tyvärr även idag.

 5. Alexander

  Kent

  ”Det är inte OK att människor inte törs ta politiska uppdrag pga rädsla”

  Gäller det även SD?Vad är din åsikt om det?

 6. Alexander

  Jag räknar inte med att du svarar,men man vet ju aldrig.

 7. Peter

  Den sedvanliga defiiniotionen av en Enpartistat är en stat där endast ett parti är tillåtet.

  Hur definierar du en ”enpartistat” nu när du använder ordet.

 8. Ola

  Det är inte OK att människor inte törs ta politiska uppdrag pga av rädsla och det sker tyvärr även idag

  Jag håller med dej..Men så länge det finns mörkermän som stödjer Moderaterna och vi inte vet vilka det är.. Så länge kommer vänsteranhängare förlora jobben om dom organiserar sig.
  För moderaternas mörkermän är nog oftast rika företagare.

 9. Urban Jakobsson

  Tack kent för att du som moderat fördömmer attacker som utförs på SD,det ska du ha respekt för,det är mer än vad man kan säga om idioten Reinfeldt som tycker att det är ok.

 10. Alexander

  Kent

  Jag missade att du skrivit att det inte är acceptabelt med våld och hot mot SD,slarvigt läst av mig.Bra gjort av dig och förhoppningsvis har de flesta politikerna i de andra partierna samma åsikt.

 11. Bertil

  Detta med ordet enpartistat som ofta de på högerkanten kan slänga ur sig tror jag många av dessa inte vet vad det är.
  Vad är en enpartistat Kent, omtala det för alla läsare.

  Den politik som nu förs kallar jag majoritetsförtryck, låter det mycket bättre.
  Det vill säga att vi i ett demokratsikt val har valt att förtrycka sjuka, arbetslösa, samt även pensionärer detta genom att bl.a. låta dessa betala högre skatt på lika inkomst.
  De har även genom majoritetsförtrycket sett sina försäkringar försämras och man läggar pålagor på dessa så fort en ny och ständig återkommande skattesänkning sker för majoriteten.
  Jag tycker inte majooritetsförtryck är en politik att sträva efter.
  Den utmynnar i ökande klyftor spännigar i Samhället och oror helt enkelt.

  Så nu väntar jag på vad du Kent anser att en enpartistat är.
  Den förklaringen bör du kunna ge.
  Doch har moderater ofta svårt ge sannigar i sina tal och skrifter, detta utmynnar därmed i att folk misstror politiker främst den blåa varianten.

 12. Pingback: Kent Perssons grumliga demokratisyn i all dess glans « Röda Berget

 13. Pingback: Om att kasta skit « Görans tankar och bagateller

 14. Kent Karlsson

  Ja du Kent. Du verkar vara lite obalanserad nuförtiden och far ut i anklagelse mot Socialdemokraterna om än det ena och än det andra. Brist på riktiga politiska argument? Att kalla Sverige för ”enpartistat” under de mandatperioder Socialdemokraterna har styrt Sverige är väldigt magstarkt även för att komma från dig!
  Vad skall vi kalla Alliansen då? Det är ju en Allians där Moderaterna diktera vilkoren helt, viket ju avspeglar sig i de mindre partiernas allt mera sjunkande väljarstöd!
  Försök att inte vara så bitter och diskutera politik på ett balanserat sätt i fortsättningen!

 15. Pingback: Tokis ömsinta (?) farväl till politikern Wetterstrand och hur han ser att språkrören ser på moderaterna. « essbeck

 16. JonasE

  Den enda enpartistat Kent vill se är den Moderata, och med tanke på hur Alliansen styrs av Moderaterna så är/var vi inte långt därifrån…..tur nog så bestod den ”enpartistaten” bara en mandatperiod!!.

 17. Peter Strobl

  Kent.
  Det är inte ofta jag blir arg men vad är det du håller på med?
  En grundkurs i demokrati kan jag hjälpa dig med när som helst. Bara hör av dig.
  Svepande generaliseringar över att människor inte röstar som DU vill.
  Röda Berget sammanfattar din grumliga demokratisyn väl.
  Igen är det valförlusten i Örebro som spökar. Det finns hjälp för händelser som denna. Bara titta i Landstingskatalogen.
  Mer allvarligt.
  Du är på väg att bli en medlem av Moderaternas partistyrelse. Som sådan duger det inte att kläcka ur sig vad som helst. Uppdraget som sådant förpliktigar!
  Det som gör mig mest orolig är hur det spretar när det kommer till demokrati och konstitutionella frågor. Kan du inte eller vill du inte kunna?
  Genant.

 18. Anders Nyman

  Håller med Peter helt och fullt. Demokratisynen hos Kent påminner om ett helt annat parti där man beskyller de som inte röstar rätt att vara hjärntvättade. En annan vanligt förekommande retorik är att jämföra Sverige med DDR och Nordkorea. Jag hoppas att Kent i fortsättningen orkar kravla sig upp ur detta retoriska träsk. Det är faktiskt genant.

 19. Peter Strobl

  @anders nyman;
  ” det sovande folket,” detta skönlitterära epos författat av vår statsminister verkar genomsyra hela det moderata etablissimanget.

 20. Not so random

  Känns kanske ”Socialdemokratisk hegemoni” som en lättare anklagelse?
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Hegemoni

  ”/…/ ett dominerande skikt i samhället behåller sin ställning genom att de dominerade accepterar ordningen.”

  Hegemoni är inte liktydigt med enpartistat, och ”syftar inte på total makt, utan individer och kollektiv i samhället kan genom att opponera sig mot den hegemoniska makten utöva motmakt” (Lalander/Johansson, 2007, sid 39)

  Hegemoni och maktmissbruk är enligt vänsterns tankesmeder definitionsmässigt något som högern (”kapitalisterna”) sysslar med, och väsensskilt från dem själva. Som om makt inte kan korrumpera ”hjärtan till vänster”. Ett slags rättrådig kevlarsjäl.

  Socialdemokrater / ospecifik vänster verkar ha svårt att ta kritik från högerfolk och inte se mycket anledning till självkritik.

  (”Det är klasskamp. Borgarna började. De är onda. Alltså är alla medel tillåtna. När sedan staten vunnits för arbetarna ska staten krossa borgarna.” Men sen blev det lite klurigare..)

  Jag har röstat åt både höger och vänster (pest/kolera), men jag har aldrig röstat på Socialdemokraterna och kommer (troligtvis) aldrig att rösta på Socialdemokraterna. Det får vara nog nu. Det är större att rösta fritt än att rösta rött.

  Hoppas personligen att Libertarianerna, Piratpartiet samt SD växer, och att vi får se mer av direktdemokrati.

 21. Agnetha Lindberg

  Hej!

  Den beskrivning du anger i artikeln är precis vad jag genomgår just nu. Kan kopiera nära på vart enda ord du tar upp i din artikel, där de styrande har regerat och styret har blivit fartblind. Jag men flera har anat att det varit så och fått det bekräftat.Framför allt när vi söker tjänster i vår kommun, trots bästa resultat och kompetens för tjänsten och profilen den bästa så diskvalificeras vi. Mitt fall kommer jag gå vidare med vilket jag har våndor för, men måste göra det för mina och andras barns framtid. Det gäller vår demokrati, och vilket samhälle vi vill spegla vilket jag hoppas inte har med partipiskan att göra utan individers värderingar och demokratins vara eller icke vara. Vilka koncekvenser får vårt samhälle om vi inte bryr oss?

 22. (S) har styrt Skellefteå sedan 1942.

 23. Adam Blomgren

  Hm, det hade ju varit kul om du kunde bevisa några av dina påståenden. Sen undrar jag vad du tycker om att det finns arbetstagare som inte vågar organisera sig fackligt av rädsla för att förlora jobbet eller bli placerade i ”frysboxen”? Eller det är kanske inte en demokratisk rättighet i ditt demokratiska samhälle?

  Och tycker du att det ska bli ok igen att kritisera sin arbetsgivare? Något vi sett många exempel på att det inte är längre. Eller detta kanske inte ingår i din version av yttrandefrihet?

 24. Xoreno

  Märkligt…inte minst med tanke på att det finns en verklighet att oroa sig för. Som när det Tyska damlandslaget nyligen tog guld i Ungern och den förbjudna nazistiska nationalsången ”Deutchland, Deutchland über alles” spelades för dem. Av en regim som vill upprätta arbetsläger för romer. En regim som styrs av det nationalkonservativa partiet Fidesz, som sitter i samma grupp som Moderaterna i EU. Dock verkar inte det bekymra Persson så mycket att det är värt att kommentera. Då är det såklart viktigare att hitta på ett ”hot”.

  Det säger mycket om vad (m) menar med ”demokrati”.

 25. Ola

  Maja

  Men så är Skellefteå en välskött kommun oxå. Och en av Sveriges rikaste kommuner

 26. Kakan

  Jag har alltid röstat på moderaterna, och har svårt att sova veckorna efter valet eftersom jag är rädd att sossarna ska upptäcka hur jag röstat och organisera ett ”försvinnande” likt de som förekommer i andra enpartistater. Hittills har det tack och lov inte inträffat, men vem vet när det händer? Tyvärr kommer jag nog att rösta på (s) nästa val, har helt enkelt inte nerverna och nu har jag även en familjs säkerhet att tänka på. Tragiskt att (s) har vunnit så många val, på grund av att många har varit lika oroliga som jag.

  Foliehatten av för dig Kent!

 27. Har inget intressant att tillägga… alls.

 28. Bittergubbe

  Äntligen ett ganska objektivt inlägg med avsaknad av de från Kents sida allt för välnötta flosklerna hämtade ur borgarens lilla blå
  Fortsätt använda egna ord och meningar med själ Kent! det gagnar dig.

  Med handslag från en okänd kritiker.

 29. JonasE

  Ola

  Skellefteå har dessutom inte varit korkade nog att privatisera sitt elbolag…..så Elen är förhållandevis billig där också!!.

 30. Ola

  Jonas

  Ja och eget bostadsbolag oxå med hyresrätter så ungdomarna slipper bo kvar hemma tills dom är 30

  Kakan
  Ja du vad jag vet så är det bara S anhängare som fått offra sina liv hittills i Sverige Men rösta du på moderaterna så vet du ju inte vilka mörkermän som står bakom:)

 31. Precis som att man gissningsvis tolererar visst mått av rasism inom SD upplever jag att det inom (s) tolereras synnerligen grumlig demokratisyn. Det finns sossar som förtjänar all respekt men det finns också riktigt obehagliga personer:
  Mellan gymnasiet och högskolan jobbade jag en tid på Å&R i Lund. Där härskade grafiska fackföreningen och deras syn på demokrati var precis så bristfällig som du beskriver. Som medlem i Lunds MUF var jag inte vidare sugen på att gå med i facket eftersom jag därmed också skulle tvingas stötta (s). En dag hotade man med att hela företaget skulle strejka tills jag gick med. Nästa jobb blev på Tetra Pak.

 32. Anders Nyman

  Henrik Vallgren sällar sig till de som driver diskussionen på Sd-vis eller snarare Ekerothsvis. D.v.s. man tar ett exempel på hur några Socialdemokrater beter sig och tar det som intäkt för att de flesta är på det sättet. Vi har i Kents inlägg sett hur han har definierat sin demokratisyn. Jag vill inte skuldbelägga alla moderater för det. Jag vill knappt beskylla Kent för det då det är så uppenbart att frustration och besvikelse oftast har stor inverkan på hans retorik. Oftast åt det negativa hållet tyvärr.

 33. Anders Nyman har uppenbarligen spenderat en längre tid utomlands, då han fullständigt missat att (s) i senaste valet för första gången lanserade en kommunist som ministerkandidat. Mona Sahlin var emot galenskapen men orkade inte stå emot det starka trycket utifrån landet. Svamlet om enstaka socialdemokrater är därför att betrakta som nonsens.
  Stödet för att låta LO plocka pengar från politiska motståndare och tvinga dessa stöda (s) är vad jag uppfattar också intakt, trots att (s) majoriteten inom LO numera är försvinnande liten. Självklart är det andras fel att facket krymper?

 34. Ola

  Henrik Vallgren

  Med dina argument så har vi farsister nu i regeringen.. stämmer det?

  Anders Nyman

  Jag har sett han på flera bloggar stå nära SD så det är nog inte bara att han
  driver diskussionen på Sd-vis

 35. Ola

  Henrik Vallgren

  Glömde fråga dej om du kan visa på att LO tvingat någon politisk motståndare att betala pengar till S.
  Men kan du tala om vilka mörkermän som stödjer M ?

 36. Ola
  Jag har sällan sett sådan brist på kontakt med verkligheten. Jag utgår från att du skämtar?

 37. Ola

  Henrik Vallgren

  Det är nog du som inte har kontakt med verkligheten. Det är ganska typiskt att dom som inte har det kastar ur sig påståenden, och sedan inte kan stå upp för dom.

 38. Anders Nyman

  Henrik Vallgren.
  Jag har befunnit mig i Sverige och kan fortsatt konstatera att med din retorik så tycker jag att du mycket väl matchar Kent. Om det är bra eller dåligt får var och en ta ställning till. Jag har min uppfattning klar.

 39. Henrik Vallgren

  Ola
  Du påstår att jag, som liberal, står nära SD eftersom min stil påminner om deras. Länk tack!
  Du tror dig hitta ”farsister” i regeringen. Vad menar du att en ”farsist” är för något?
  Vad tycker du att jag inte kunnat stå för?

  Anders
  Det är rätt: när argumenten tryter ger man sig på personen istället.

 40. Anders Nyman

  Henrik Vallgren.
  Jag har inget som helst emot dig som person. Jag känner dig inte överhuvud taget. Vad jag vände mig mot var din retorik. Den finns ju här i tråden tillgänglig för alla som vill att läsa. Argumenten har på absolut inte tagit slut. Det fanns liksom inget att bemöta mer än att jag fick mitt första inlägg till dig bekräftat. Det är inget att sura över.

 41. Ola

  Henrik Vallgren

  Om du är Liberal och vi har en Liberal regering som många påstår och SD röstar i 90 procent av alla frågor i riksdagen på regeringens förslag…Då har man likvärdiga värderingar eller hur..

  Var stod Moderaterna i frågan som Sydafrika och Chile och satt inte Liberalerna vid makten när oskyldiga arbetare och barn blev dödade av Svensk militär i Ådalen 31 .. Kan man inte tala om Fasister då.

  Du påstår att LO tvingar någon betala pengar till Politiska motståndare.

 42. Henrik Vallgren

  Ola
  Skillnaden syns i frågar som rör t.ex. invandring. Vill du diskutera historia skall du veta att Sverige var det första land som startade ett rasbiologiskt institut och att socialdemokrater var drivande i frågan. (s) höll fast vid tvångssterilisering ända fram till mitten av 70-talet. För att hålla folkstammen frisk fråntogs 63 000 personer möjligheten att skaffa barn, ofta på godtyckliga grunder.

  LO-medlemmar betalar en avgift och en del av denna skänks till (s) oavsett vad den enskilde tycker om saken. Den enskilde har alltså valet att stödja (s) eller att stå utanför facket.

 43. Ola

  Nu är det ju så att det var LO som bildade S och det är ju frivilligt att gå med i LO eller hur.
  När det gäller historien så har många dumma beslut tagits. Men vad som är fakta det är att det bara är en Liberal regering som fått blod på sina händer i Sverige
  Ja men Liberalerna som dom kallas i Regeringen delar åsikt med Sd till 90 procent Men kan säga att Sd är systerparti till moderaterna

 44. Martin F (V)

  Men ge dig nu Kent. Det finns två partier som innebär ett stigma att vara företrädare för och Moderaterna är defenitivt INTE ett av dem.

  Partierna jag talar om är givetvis Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vars företrädare ständigt häcklas och pådyvlas en massa etiketter (Kommunist resp. Nazist) från både Regeringshåll och från (S) samt (Mp)-företrädare.

  Det är pinsamt att du Kent hävdar att det inte skulle vara accepterat att vara företrädare för det dominerande regeringspartiet, det parti som själva utnämnt sig till ‘statsbärande’.

  Den företagare som kommer ut som vänsterpartist, jodå de finns faktiskt, ses som en idiot av hela samhället och företrädare för Sd ses som presumtiva brottslingar som vill döda invandrare och politiska motståndare.

 45. Henrik Vallgren

  Ola
  T.ex. var a-kassesystemet konstruerat som så att staten subventionerade a-kassorna till c:a 90% men att det krävdes medlemskap i fackförening för att få tillgång till dessa. Frivilligheten att stå utanför var kopplad till att säga nej till a-kassa.
  Hur kommer det sig då att alliansen gjorde om med mp i SD’s profilfråga om invandringspolitiken?

  Martin
  Jag vet inte om du har hört talas om Lars Ohly, för de flesta av oss känd för sitt uttalande ”Jag är kommunist”, samt partiledarskapet i (v).

 46. Ola

  Henrik Vallgren

  Du kan vara med i enbart A-kassan om du vill. Och staten subventionerar ingen A-kassa. A-kassan får sina pengar från arbetsgivaravgifter och det är pengar som arbetstagarna avstått i löne förhandlingar .

  Du känner väl till brevet vår nuvarande statminister skickade till Chiles förra diktator. Har han tagit avstånd från det????

  Du glömmer att tala om att inte Lars Ohly är kommunist längre..

  Och så glömmer du oxå av att Alliansens värderingar och SDs värderingar står väldigt nära varandra. Man kan nästan prata om det femte Allianspartiet

 47. Henrik Vallgren

  Arbetsgivareavgifter är en skatt ovanpå löneinkomsten och utgår oavsett medlemskap i a-kassa.

  Vad tror du dig sitta på för godbit ang. FR? Belägg gärna med länk.

  Lars Ohly har sagt att han skall sluta kalla sig kommunist. Det innebär inget avståndstagande utan är bara en taktisk fint.

  Du kan säkert förklara varför Ylva Johansson bjöd in en SD-representant för att diskutera arbetsmarknadspolitik. Varför blev det inte centerpartiet istället?

  http://politikerbloggen.nyheterna.se/2011/04/14/45052/

 48. Alexander

  På vilket sätt är inte Lars Ohly kommunist?Han har sagt att han”inte längre använder begreppet” men att hans värderingar är desamma.Är det okej om Jimmie Åkesson skulle ”sluta använda begreppet nazist” men ändå stå för de värderingarna?

 49. Ola

  Ja Arbetsgivaravgiften är en skatt man införde för att inte lönerna skulle bli så höga vid högkonjuktur och 4 procent är till A-kassan.

  Läs boken FR har skrivit.. Så får du svaret om Chile

  Kan du visa på att det är sant det du påstår om
  Ylva Johansson

 50. JonasE

  Ola

  Vet du inte att SD inte kan bevisa mycket av det dom säger/påstår….därför kvarstår det just som påståenden och inte fakta…….fakta och SD går inte så bra ihop !!.

 51. Henrik Vallgren

  Ola
  Du menar att en skatt ovanpå lönen infördes för att dämpa lönekostnaderna? Inser du hur förvirrat det låter?

  Vilken bok? Rätt så lustigt att du inte förmår prestera någon vidare exakt referens men inte accepterar länken som jag presterade. När det gäller YJ & SD finns det dessutom vittnen i form av moderata riksdagsmän som hört henne bjuda in SD. Kommentarer lades upp på twitter, vilket fick (s) att ropa efter twitterförbud!

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/twittrandet-fran-sammantraden-maste-stoppas_6091403.svd

 52. Ola

  Nu är inte arbetsgivaravgiften en skatt utan en avgift. Ja det är arbetstagarna som i förhandlingar avstått från lönehöjningar när det rått extrema högkonjukturer för att inte spä på inflationen.

  Det sovande folket av FR. Där står det om brevet han skrev till Chile och grattade.

  YJ blev ju tillfrågad om hon bjudit in SD på förhandling. NEJ sa hon och hon måste ju veta bättre om det är sant än några moderater som sitter och leker med sina mobiler på jobbet.

  Jag tror inte det är så givande diskutera med dej. Du uppträder som en Sd are i ditt sätt att diskutera. Lär dej istället hålla dej till fakta istället för att hänvisa till bloggar och twitter

 53. Pingback: Kent Persson anser att vissa ”kollektivröstar”. Vilka menar han? « Röda Berget

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s