Monthly Archives: november 2011

Moderaterna har inget att dölja

Det finns många skäl till att öppna för breda överenskommelser i hur finansieringen av partiers verksamheter ska regleras. Givetvis är det viktigt och angeläget att det råder öppenhet i hur partiernas finansiering ser ut. Att lagstifta på området är förvisso inte helt enkelt, men går det att hitta lösningar är det bra.

Partisekreterarna ska nu träffas för att diskutera hur en lagstiftning och översyn av partiernas finansiering ska kunna gå till. Det är bra och det handlar om att se till att behålla och stärka förtroendet för partierna och demokratin i vårt land.

Sofia Arkelsten skriver på SVD Brännpunkt bland annat följande:

I arbetet med en ny lagstiftning bör partiernas samtliga finansieringskällor ses över. Det innebär till exempel tydliga regler kring hur stöd från privatpersoner och organisationer ska få ges och hur de ska redovisas. Dessutom bör principen om frivillighet beaktas. En ny lagstiftning bör pröva hur olika medlemsavgifter kopplas till partibidrag och hur partibidrag i form av oavlönat arbete och stödinsatser ska redovisas. Även den omfattande lotteriverksamhet som bedrivs i bolagsform av politiska partier måste ses över.

Socialdemokraterna sticker tydligt ut från övriga partier när det gäller intäkter från spel- och lotteriverksamhet. Mellan 2000-2010 hade Socialdemokraterna och SSU, enligt Riksdagens Utredningstjänst, intäkter från lotteriverksamhet på hela 858 miljoner kronor. A-lotterierna, som ägs av Socialdemokraterna och SSU, har dessutom siktet inställt på att 2012 utöka verksamheten till att också omfatta spel på Internet. Det rubbar förtroendet för politiken att partier gynnas av att människor spelar mer. Partiers möjlighet att bedriva spelverksamhet innebär ett undantag på en i övrigt hårt reglerad marknad som noga behöver prövas.

Moderaterna har inget att dölja. Vi tar inte emot bidrag från vare sig företag eller organisationer, ett ställningstagande moderaterna gjorde på 70-talet. Det är också så att de bidrag vi får in är en väldigt liten del av partiets totala finansiering. Vi har också sedan tidigare beslutat om att personer som skänker mer än 20 000 är offentliga.

Det är hög tid att arbeta fram en modern lagstiftning som reglerar finansieringen till partierna. Översynen måste dock omfatta hela finansieringen till partierna om den ska vara trovärdig och genomförbar. Ur ett demokratiskt perspektiv är det självklart att ingen del ställs utanför en sådan översyn och lagstiftning. Jag utgår därför ifrån att partisekreterarna imorgon når en överenskommelse om just en översyn av all finansiering till partierna. Vi har inget att dölja, jag utgår ifrån att inget annat parti heller har det.

Media: SVD och SVD2 och DN och DN2 och DN3 och AB och AB2 och Exp

Bloggar: DHE och Högberg och Martin och Lotta och Röda Berget

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

I tider av oro prövas det politiska ledarskapet och politiken

I en tid av oro så prövas det politiska ledarskapet och politiken. Det är i ekonomiskt svåra tider som hållbarheten i politiken prövas på allvar. Den som vill värna välfärden och de människor som behöver välfärdens gemenskap allra mest måste ta hand om ekonomin. För det är en ekonomi i balans som skapar förutsättningar för att välfärden både kan garanteras och utvecklas.

Att väljarna har ett högt förtroende för Alliansen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet i ekonomifrågor vet vi. Det är en av nycklarna till att Alliansen vann valet 2010. Det är just i ekonomifrågorna som det höga förtroende för M grundläggs. Vi har visat i handling att vi kan ta ansvar för ekonomin både i goda och svåra tider.

Att MP´s väljare har ett högre förtroende för Alliansen än S är inte så förvånande. Alliansen har visat att man kan. Vad man får med socialdemokratisk ekonomisk politik kan ingen ge besked om idag, allra minst det socialdemokratiska partiet själv. I månad efter månad har Juholt gett löfte efter löfte. Finansiering av alla dessa löften har gömts, men Juholt har aviserat skattehöjningar. Idag ger dock Pagrotsky ett annat besked, nämligen att skattepolitiken som förs nu inte kan bytas ut med motiveringen att man kan inte vända upp och ner på människors vardag. Det återstår väl att se hur lång tid det tar innan Juholt går ut och dementerar Pagrotskys uttalande.

Detta visar med tydlighet att S idag är ett vilset parti. Man har ingen politisk kompass längre, utan utspelen som kommer är i bästa fall utspel som håller en dag, i sämsta fall i timmar. Ingen tycks veta vad som är riktningen och ingen tycks orka ta tag i den nödvändiga process ett vilset parti måste göra. Politik måste bygga på långsiktighet och vara såväl genomförbar, trovärdig och fullt ut finansierad. Det är idag tveksamt om S lever upp till något av dessa krav.

Således är den socialdemokratiska krisen större än Juholt. Det handlar om ett parti i fullständig kris och kaos. Det i sig leder också till oroligheter i partiet och Juholt har hittills inte visat att han har ledarskapet att ena partiet. Tvärtom så skapar han splittring. Det krypskytteri som förs emot honom kan å ena sidan anses vara osmakligt. Jag gillar inte den typen av agerande, har man kritik så står man för det öppet. Å andra sidan verkar väl Juholt inte direkt vara den lyssnande ledaren.

Den ekonomiska krisen vi nu ser med fasa fördjupas ställer också högre krav på ledarskapet i riket och i lokalpolitiken. I riket är jag trygg i att Reinfeldt och Borg tar ansvar. Lokalt är jag oroad. Hittills har den nya majoriteten inte visat något ekonomiskt ansvarstagande.

Vi kommer att ta ansvar för att ekonomin är i balans i Örebro. Den som är i skuld är inte fri. Just därför är det alldeles avgörande för Örebros framtid att underskott och skuldsättning undviks. Örebro kommun behöver överskott för att kunna möta en ekonomisk oro i vår omvärld. Överskotten är garanten för att välfärden kan omfatta alla. Överskotten är garanten för att investeringar kan göras i barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen.

Politik är att vilja, men också att välja. I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget visas en oförmåga att vilja men framförallt att välja. Alla verksamheter, även välfärdens yttersta kärna, får samma sparkrav. Förskolan, skolan och gymnasiet drabbas av nedskärningar på nästan 30 miljoner. Äldreomsorgen och stödet till de allra mest utsatta skärs ner med nära 20 miljoner. Vi gör tvärtom från moderaterna. Vi värnar välfärden och prioriterar därför satsningar på 50 miljoner till barnen, eleverna och de äldre.

Vi kommer i en tid av oro att slå vakt om välfärden i Örebro. Vi kommer att värna och prioritera barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. Det är politikens uppgift att klara av att prioritera och ta kloka beslut. Det kräver politisk stabilitet och mod. Vi har det modet. För oss är det lika enkelt som självklart att prioritera barnen, ungdomarna och våra äldre. En ekonomi i balans är hörnstenen i försvarandet av välfärden. Därför kommer vi aldrig att slarva med ekonomin. För ett slarvande med ekonomin leder till att de som behöver välfärden allra mest är de som får bära den tyngsta bördan.

Vi kommer att ta ansvar för hela Örebro och alla Örebroarna. I ett läge där den ekonomiska oron påverkar oss alla är det viktigt att politiken klarar av att prioritera och ta beslut. Vi är beredda att ta ansvar och vi är beredda att hitta breda politiska lösningar för att jobben ska bli fler i Örebro och för att ekonomin ska vara i balans. Fler jobb och en ekonomi i balans är förutsättningarna för att välfärden ska kunna garantera och utvecklas i Örebro. Men det räcker inte, politiken måste också välja att satsa på välfärden. Vi väljer att värna välfärden, det är därför vi satsar 50 miljoner mer på barnen, eleverna och de äldre än den politiska majoriteten.

Media: AB och AB2

Bloggar: Thomas

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

SD är och kommer att förbli ett unket parti med unkna åsikter

Sverigedemokraterna ska förnya sig. De ska bli socialkonservativa. För min del får de kalla sig för vad de vill. De ändrar ingenting i deras sakpolitik, åsikter och värderingar. SD är och kommer att förbli ett unket parti med unkna åsikter. Jag har därför mycket svårt att tro att SD´s försök till att försöka sminka över sina värderingar lurar någon.

SD är ett främlingsfientligt parti. Det visar och bevisar partiet gång på gång. Deras syn på människan skiljer sig från alla andra etablerade partier i Sverige. När vi andra likställer alla andras människors lika värde, så särskiljer SD dem. De senaste förslaget från SD är att svenskarna ska delas in i tre grupper, ”ursvenskar”, ”assimilerade” samt ”icke assimilerade”. Det är ett rasistiskt förslag som stinker apartheid och nazisim. Det är skrämmande och det är fullständigt oacceptabelt.

Det är dessa värderingar och åsikter som gör att moderaterna aldrig kommer att samarbeta med SD. Efter ett år i riksdagen så har också både omvärlden, men några få undantag, och SD förstått det. Alliansen har inga samtal med SD. Inga uppgörelser görs. SD är isolerade. Agerandet är rätt och ligger i linje med det vi lovade i valet. Vi kommer inte att samarbeta med SD.

Nu är SD arga och deras partiledare går till hårda angrepp på Reinfeldt. Åkesson har förstått att han inte är önskvärd hos M och Alliansen. Därför går han nu till frontalangrepp på M och Reinfeldt. Jag kan inte säga att jag sörjer SD´s angrepp på oss. Tvärtom. Det visar med tydlighet att SD och M är lika oförenliga som eld och vatten. Så kommer det också att förbli.

De försök till ”make-over” som SD nu gör kommer inte att lura någon. De väljarna SD har kanske stannar. Jag har dock svårt att tro att alla de som röstar på SD är rasister. Förmodligen är de flesta ”missnöjesröstare” som inte har hittat något annat parti. Erfarenheten är dock att de väljarna är rätt så rörliga. I nästa val kan de lika gärna rösta på någon annan eller välja att avstå att rösta.

Jag har respekt för väljarna. De har per definition alltid rätt. Men jag kan aldrig ha respekt för ett parti vars affärsidé är att splittra samhällen och människor. Ett parti som går till val på att stoppa människor från att komma till vårt land. För mig handlar det om att alla människor är lika mycket värda. Det är en värdering jag aldrig kan kompromissa om. Någonsin.

Media: DN och DN2 och DN3 och SVD och SVD2 och SVD3 och SVD4 och SVD5 och AB och AB2 och SVD och DN och exp

Bloggar: Annarkia och Fredrik och Helena och Lars och frihetssmedjan och martin

21 kommentarer

Filed under Uncategorized

Vilken väg väljer S – lögnen eller sanningen?

Att ärlighet varar längst är en visdom som gång på gång bekräftas. I politik, som är en förtroendebransch, är just ärlighet kanske en av de starkaste faktorerna för om det går bra för ett parti och ännu mer för en enskild politiker.

Politiken och politiker blir och ska bli granskade. Det sker gång på gång och ju större inflytande ett parti har desto större och kraftfullare blir granskningen. Fullt naturligt och i grunden rätt rimligt. För enskilde politiker är det samma sak. Ju tyngre position, desto tuffare granskning. Huruvida man klarar granskningen eller ej handlar först och främst om man har gjort rätt eller fel. Men det handlar lika mycket om man är ärlig.

En kris och en granskning klarar de flesta. Fel gör vi alla, ingen är fullkomlig, ej heller politiker. Men agerar man oärligt och ljuger, då blir oftast granskningen och konsekvensen av granskningen ännu hårdare. Människor är beredda att förlåta för felaktigheter, men lögner accepteras sällan. En lögn kan urholka och förstöra förtroendet för ett parti och en politiker på ett dramatiskt sätt.

Socialdemokratins kris är komplex och är därför mycket svår bedömd. En sak står dock klar. Håkan Juholts förtroende är i botten. Mycket få känner förtroende för honom och därmed sänker han också stödet för sitt parti. Det är naturligt. Ledarskapet får en allt större betydelse i svensk politik. Juholt har gjort många misstag, men de som jag tror de flesta upplever vara de största misstaget är att många upplever att han far med osanning. Att ljuga som politiker och bli påkommen för det får enorma konsekvenser. Väljarna gillar inte alls politiker som ljuger.

Jag vet inte om Juholt ljuger med flit eller bara råkar fara med osanningar. En del kan tyckas oskyldiga, men mönstret är tydligt. Juholt överdriver, skarvar eller ljuger återkommandei sitt politiska ledarskap. DN´s ledare idag med 13 punkter om en olycka i svensk politik åskådliggör detta på ett mycket tydligt sätt. Kommer väljarna att förlåta honom för det? Jag är tveksam.

Sanningen är ibland tuff att säga. Att ta hårda och tuffa politiska beslut brukar ofta leda till kritik från väljare och politiska motståndare. Med genom att säga som det är möts man ofta med respekt. Respekt för att man just sa som det var. I politik är det nödvändigt. Det går inte att glida på sanningen.

Ärlighet varar längst. Frågan är nu hur Juholt och Socialdemokratin väljer att fortsätta hantera sin största kris någonsin. Blir det genom fler lögner eller genom att möta sanningen?

Media: DN, Ab, Ab2Exp, Exp2, och svd och dn2

Bloggar: Högberg och Tokmoderaten och Pophöger och marknadsliberalen och martin och johan och göran och annarkia

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Mäns våld mot kvinnor kan aldrig accepteras

Ibland hävdas det att Sverige är världens mest jämställda land. Så kanske det är, jag vet inte. Men även om det är så betyder inte det att det saknas utmaningar. Fortfarande i Sverige så behandlas inte kvinnan på samma sätt som mannen. Vi har stora samhällsproblem som vi ibland inte gör allt vad vi kan för att lösa. Mäns våld mot kvinnor är en sådan sak.

Våldet mot kvinnor är ett fortfarande ett stort problem. Det är ett samhällsproblem som sker varje dag men som ofta döljs och inte syns utåt. Det är våldet och de sexuella övergrepp som sker i de nära relationerna innanför hemmets fyra väggar. Det är skrämmande att det oftast är just en man som känner kvinnan som utsätter henne för misshandel och sexuella övergrepp. Det kan vara hennes man, sambo eller nära vän. För mig är det helt obegripligt hur man kan välja att bruka våld mot någon man påstår sig älska och jag tycker det är angeläget att vi alla står upp mot detta.

Det handlar om att man själv är ett gott föredöme för sina barn, sina vänner och samhället. Det handlar också om att som medmänniska se de utsatta kvinnorna och barnen som lever med våldet varje dag. Det handlar om att ha modet att säga ifrån när man upptäcker att någon far illa.

Samhällets måste fungera för de kvinnor och barn som är utsatta och vi måste gemensamt ta ansvar för att stärka arbetet inom olika områden för att stoppa våldet och övergreppen. Ytterst handlar det om att kunna ge barn och unga en bra uppväxt, så att de blir trygga barn som växer upp till trygga vuxna.

Ett rättvist samhälle måste tala för dem som själva saknar röst. De som behöver välfärden allra mest skriver inga debattartiklar, gör inga namninsamlingar och har inga lobbyister. Det handlar om de kvinnor som blir slagna när ingen ser och ingen hör. De som själva känner skam och skuld. Det handlar också om de barn som ser sin mamma bli utsatt för våld. De här människorna måste vi tala för. De här människorna måste vi hjälpa. Det är här välfärdens innehåll fylls och går från ord till handling.

Jag är därför stolt över att vi moderater yrkade bifall till hela Kvinnohusets begäran. Vi valde att göra det för att det stödet behövs och för att det är rätt. Jag är oroad över att Socialdemokraterna prutade bort nästan en miljon och vilka konsekvenser det får.

Till sist handlar det om att stå upp för det som är rätt. Det handlar om att stå upp emot kvinnofridsbrott och att våga opinionsbilda och föra fram konkreta förslag på förbättringar. Jag gör det gärna, jag hoppas att fler män väljer att göra det. För det handlar om att stå upp för kärleken och stå upp för att ett jämställt samhälle ska bli än mer jämställt.

Media: NA och SVD

Bloggar: Martin och Jämställdhetssamordnaren och jämlikhetsanden och shedlight

6 kommentarer

Filed under Uncategorized

Val vinns på valdagen. Låt oss komma ihåg det.

Val avgörs på valdagen och val handlar om framtiden. Socialdemokratins kris är här och nu. Om Moderaterna nu lutar sig tillbaka och blir passiva så är risken uppenbar att det som idag är Socialdemokratins kris imorgon blir Moderaternas kris. Om det tillåts ske finns det en uppenbar risk att nästa statsminister heter Juholt istället för Reinfeldt. Vill moderaterna kunna vinna valet 2014 krävs nu ödmjukhet och fortsatt förnyelse. Historien visar med all tydlighet att självklara vinnare sällan blir det. De nya moderaternas paradgren har varit självkritik, förnyelse och omprövelse. Det har genomförts genom ett aktivt lyssnande och en stor ödmjukhet. Det förhållningssättet måste fortsätta om de nya moderaterna vill fortsätta nå framgångar i kommande val. Val vinns på egna meriter, inte andras misslyckanden. Det om något är värt att påminna sig om i en tid där Socialdemokratins kris gynnat Moderaterna.

Socialdemokratins kris är total. Opinionsstödet för S är rekordlågt. En del hävdar att botten inte är nådd och det kanske stämmer. Men krisen kommer att bedarra och S kommer att samla ihop sig. Speciellt inför valet 2014. Att vi får möta en Socialdemokrati i total kris och förvirring i valrörelsen kommer inte att ske. S kommer att förr eller senare att sluta leden för att kunna utmana Alliansen och Moderaterna om valsegern. Att Socialdemokratin skulle ge upp i förskott är helt orealistiskt.

Risken är uppenbar att Socialdemokratin nu kraftigt underskattas. Socialdemokratin är fortfarande ett mycket stort parti. Visst är de betydligt mindre på riksplanet och visserligen är de hårt pressade. Men runt om i landet vet vi att Socialdemokratin alltjämnt är en stark kraft att räkna med. Runt om i landet finns krafter och resurser. Den som underskattar den socialdemokratiska rörelsen riskerar att få betala dyrt i kommande valrörelse.

Moderaterna måste därför nu inte bara fortsätta förnyelsen, den måste fördjupas. Moderaternas stora utmaning är att höja förtroendet för vår välfärdspolitik. Ska det vara möjligt måste välfärdspolitiken omprövas och stärkas. Väljarna måste känna trygghet i att moderaternas välfärdspolitik omfattar alla. Moderaterna ska vara garanten för att sjukvården ska omfatta alla och att en god vård ges till just alla i rätt tid. Lika viktigt är det att på allvar visa att moderaterna har en politik med innehåll för förskolan, skolan och äldreomsorgen. Ingen ska tvivla på att moderaternas ambition är att alla barn ska få en bra start i livet, där är förskolan viktig. Ingen ska tvivla på att moderaternas ambition är att alla elever ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och därmed ges möjlighet att nå sina livs drömmar. Ingen ska tvivla på att moderaternas ambition är att alla äldre ska få en värdig ålderdom. Det förtroendet finns inte idag för moderaternas välfärdspolitik.

Val vinns på valdagen. Låt oss komma ihåg det.

Media: DN och DN2 och SVD och SVD2 och SVD3 och AB

Blooggar: Tokmoderaten och Thomas och Peter och Högberg och Rolf och Johan

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Vi står upp för en stark välfärd och ett Örebro som håller ihop

Politik är att vilja, men också att välja. När den socialdemokratiska majoriteten i veckan presenterade sin budget visade den en oförmåga att vilja men framförallt att välja. Alla verksamheter, även välfärdens yttersta kärna, får samma sparkrav. Förskolan, skolan och gymnasiet drabbas av nedskärningar på nästan 30 miljoner. Äldreomsorgen och stödet till de allra mest utsatta skärs ner med nära 20 miljoner.

Moderaterna vill stärka välfärden i Örebro genom att vi blir fler som arbetar mer. Målet om full sysselsättning, att alla som kan jobba också gör det, får aldrig överges. Företag är också arbetsplatser, och därför måste Örebro stärka sitt näringslivsarbete. Bland annat vill vi nå en bred uppgörelse mellan de stora partierna om att investera i en förlängd landningsbana och att hålla flygplatsen öppen till år 2026. Vi ser även ett stort problem i att unga har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det goda samhället kräver mer av oss. Näringslivet måste tillsammans med kommunen och arbetsförmedlingen ta ett bredare samhällsansvar och ordna fram 1000 nya jobb till unga.

Vi väljer att spara på betongen för att kunna satsa på barn, elever och äldre.  Vi ser det också som fullständigt orimligt att den politiska organisationen sväller över sina breddar samtidigt som lärare, hemtjänstmedarbetare och socialsekreterare riskerar att bli av med sina jobb. Örebro har en av Sveriges största politiska kostnader och vi moderater skär hellre på politiska arvoden än välfärden.

Genom att göra dessa val kan vi stoppa de väntande nedskärningarna i förskolan, skolan, gymnasiet, de sociala skyddsnäten och äldreomsorgen. Det handlar om att bygga ett Sverige och ett Örebro som håller ihop, men en stark välfärd är också en rättvisefråga.

En förskola med ett stärkt pedagogiskt innehåll och framför allt en skola med ordning och reda och ett tydligt kunskapsinnehåll är vägen till ett samhälle där ingen på förhand döms till utanförskap och fattigdom, oavsett vilket hem man kommer ifrån. Idag är sannolikheten för att ett barn, vars föräldrar började jobba direkt efter grundskolan, blir underkänd, i ett eller flera ämnen, fem gånger större än för ett barn vars föräldrar är akademiker. Ett rättvist samhälle och en rättvis skola måste sträva efter att utjämna dessa skillnader. Vi tror att en väg till en rättvis skola är mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i skolan. Det ger en bättre möjlighet för våra pedagoger att se varje barn och ge dem det stöd de behöver för att uppnå sin fulla potential.

Ett rättvist samhälle måste också tala för dem som själva saknar röst. De som drabbas hårdast av nedskärningarna i Social Välfärd skriver inga debattartiklar, gör inga namninsamlingar och har inga lobbyister. Moderaterna tar denna verksamhet på allvar, och sade därför nej till att pruta på Kvinnohusets ansökan om utökat stöd till utsatta kvinnor. Vi är skyldiga våra äldre, de som har byggt upp vårt välstånd och vår välfärd, mycket. För oss är det viktigt att vi aldrig någonsin låter våra äldreboenden bli förvaringsinstitutioner. Vi vill därför satsa på aktiviteterna för våra boende i äldrevården.

Vi moderaterna ger ett klart besked till Örebroarna. En stark välfärd i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur kräver ordning i ekonomin. Det krävs också en vilja att prioritera. Vi väljer att värna förskolan och skolan, äldreomsorgen och de sociala verksamheterna. Vi står upp för en stark välfärd och ett Örebro som håller ihop!

Artikeln är publicerad i NA

1 kommentar

Filed under Uncategorized