Vi kommer aldrig acceptera sänkta löner

Politik handlar om att se samhällsproblemen och att ha förmåga att arbeta fram lösningarna på dessa problem. Ska det vara möjligt måste man göra den politiska hemläxan ordentligt. Det görs genom att man söker svaren ordentligt och på djupet, något som i ett kortsiktigt perspektiv kan vara ansträngande men som belönar sig i ett långsiktigt perspektiv.

Den politiska utmaningen med att få fler i jobb är den viktigaste och mest prioriterade uppgiften för oss moderater. Det är endast genom att få fler i arbete som ett samhälle kan hållas samman samt välfärden kan utvecklas och garanteras. Det är jobben som byggde på välfärdssamhälle och det är jobben som kommer att bygga vårt framtida välfärdssamhälle.

Fredrik Reinfeldt tydliggör idag att moderaterna aldrig kommer att acceptera lönesänkningar som vapen mot arbetslösheten. Det är bra och det är klokt. Lönesänkningar kommer inte lösa problem. Lönesänkningar kommer att skapa problem. Redan idag har låg- och medelinkomsttagare idag svårt att leva på sin lön. Arbetet med att skapa större ekonomisk frihet för dessa grupper måste fortsätta. Att sänka löner kommer bara att förstärka utanförskap och ekonomisk ofrihet.

Lönefrågan är ju inte heller en politisk fråga. Det är en fråga för arbetsmarknadens parter och där ska politiken hålla sig undan. Löntagarna behöver starka fackförbund som kan företräda dem och ta strid för deras rättigheter. Facken är en tillgång i arbetet med att stärka anställdas rättigheter.

Jag noterar att både FP och C ropar högt om att lönesänkningar är rätt väg att gå för att få fler jobb. Jag bara undrar var dessa människor finns som önskar lönesänkningar. Jag har inte träffat en enda människa som önskar sänkt lön. Tvärtom träffar jag många människor som vill kunna leva på sin lön. Det kräver snarare höjda löner, rätt till heltid och sänka skatter. Det är rätt väg att gå. FP och C väljer nu att ta en politisk genväg istället för att söka de långsiktiga lösningarna på hur jobben kan bli fler. Genvägen FP och C förespråkar är en dålig väg att gå och en väg vi aldrig kommer att acceptera.

Jag kommer aldrig att acceptera sänkta löner, vare sig i Örebro kommun eller i min roll som ledamot i den moderata partistyrelsen. Moderaterna är ett parti att lita på. Vi står på människors sida i strävan i att kunna leva på sin lön.

Media:AB och AB och Exp och DN och DN2 och SVD
, SvD , SvD , dn ,

Bloggar: Moberg , Tokmoderaten , lo ,

9 kommentarer

Filed under Uncategorized

9 responses to “Vi kommer aldrig acceptera sänkta löner

 1. Pingback: Reinfeldt sågar sig själv « Röda Berget

 2. Kent Karlsson

  Från Expressen:

  ”- Vår ambition är att pressa upp lönenivån genom en politik som leder till varaktigt högre produktivitet, sa finansministern i en öppen utfrågning med Finanspolitiska Rådet.
  Men internt låter det annorlunda. I ett chefsmöte på UD 27 augusti presenterade Anders Borgs statssekreterare Per Jansson det ekonomiska läget inför höstbudgeten.
  Expressen har läst Powerpoint-presentationen som Per Jansson använde sig av. Där listar han fördelarna med regeringens jobbskatteavdrag.
  Förklarar begreppet
  Ett av argumenten lyder: ”Förbättrar lönebildningen: förstärker outsider och sänker reservationslönen”.
  Trots att regeringen säger sig inte vilja sänka lönerna, så använder de alltså lönesänkningar som ett argument för sin politik på sina egna möten.
  Nationalekonomen Stefan de Vylder förklarar begreppet ”reservationslönen”:
  – Det är den lägsta lön som någon är villig att jobba för.
  Om man sänker reservationslönen, innebär det att man pressar ned lönerna?
  – Ja, det kan man säga. Många skulle säga att man då bäddar för det här med ”working poor”, som är ett begrepp i USA. De som jobbar mycket men ändå har dåliga löner.”

  Från SvD:

  ”- Ni har varit för dåliga förhandlare, sade Borg och pekade på att studier från Konjunkturinstitutet antyder att fler jobb skulle skapas om ingångslönerna var lägre i kommunerna.”

  Vi har nu under flera månader hört herr Reinfeldt i högt tonläge säga angående S-politik och att de ev. vill återta den halverade arbetsgivaravgiften ”att ni vill ju höja kostnaden för att anställa ungdomar, hur skall det ge fler ungdomar arbete”!

  Nu underkänner han i artikeln i Aftonbladet sin egen politik OCH sina egna argument för den politiken!

  ”Enligt Reinfeldts resonemang borde den sänkta arbetsgivareffekten gett större effekt om det var så att det var lönerna som var roten till problemet.”

  Måste säga Kent, att Reinfeldt och nu även du tar hyckleriet till ny och än högre nivå än ni lyckats med tidigare!
  Ni ”byter” nu politik på allt flera områden och i takt med att det nu visar sig hur dyr och verkningslös eran ”arbetslinje” har varit!
  Det är också talande att ni gör det då S ökar i oppononen!
  Ordet populistiskt dyker upp i mitt huvud, undrar varför?

 3. När skall ni ta bort Fas 3? för det om något sänker lönerna på arbetsmarknaden.

 4. Mikael

  Kent!
  Skillnaden mellan FP, C och M är att Folkpartiet och Centerpartiet har sin ”omvärldsradar” påslagen och är villiga att titta på länder utanför EU och vad de gjort framgångsrikt för att ungdomar skall kunna få jobb och då riktiga jobb…dvs inte subventionerade bidragsjobb. Centern och Folkpartiet har tex tittat på Kanada och vad man gör och har gjort framgångsrikt. De har nämligen satsat både på samverkan mellan utbildning/akademi och arbetsmarknad och på Entry Level Jobs som gör att ungdomarna både ”rustas” med gedigen kunskap som arbetsgivarna skriker efter, men även får en lättare väg in på arbetsmarknaden. Jag kan med tydliga och öppna ögon se hur svenska ungdomar hamnar allt längre efter sina jämnåriga i Kanada. Samma sak ser vi vad gäller att jämföra svenska ungdomar och amerikanska ungdomar. Detta därför att i Amerika så har man sedan länge gjort det enklare att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden. Där finns det nämligen både professionell ”jobtraining”, men även Entry Level Jobs och Teenjobs osv. Dessutom finns AmeriCorps, PeaceCorps, DefenseCorps, CitizenCorps som är en del av det civila samhället och som betecknas som ”tjänstgöring i nationens tjänst”. Den som går denna väg får nationens ”tacksamhet” och får hela sin utbildning bekostad som tack för att man ”tjänat landet”.
  I Sverige och resten av EU däremot så skapar vi istället den ena ”förlorade generationen” efter den andra, därför att ”murarna” in till arbetsmarknaden är gigantiska. I princip alla jobb kräver idag flerårig/mångårig arbetslivserfarenhet vilket leder till att ungdomar både med och utan utbildning istället hänvisas till Socialens kontor istället för till jobb som de kan klara sig och sin existens på. Regeringens åtgärd FAS3 är ingen lösning, utan ett ekonomiskt problem för individen, då ingen i den åtgärden klarar sin ekonomi på den minimala ersättning de får. När de betalat skatten så får de ut om de har ”tur” 3000 kr/månad. Det går ”inte” att leva på då de inte ens täcker mat, inte täcker hyra, inte täcker busskort osv. Därför tror jag att vi måste lära oss av de framgångsrika saker som görs och har gjorts i både Kanada och Amerika. För, vi har inte råd att förlora flera generationer bara därför att arbetsgivarna kräver mångårig/flerårig arbetslivserfarenhet och därmed orsakar ett moment 22 för ungdomar, och för nyutexaminerade unga akademiker och andra som försöker ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden. Tänk dig själv att bli NOBBAD varenda gång du söker jobb. Tänk dig att ALDRIG få ett positivt svar utan hela tiden bara få NEJ TACK överallt. Det kör självförtroendet ner i botten hos många ungdomar och många får tillslut också problem med psykisk ohälsa.

 5. 1. En lägre ingångslön är högre än att leva på a-kassa eller av föräldrarna.

  2. Har du ingen lön för att du är arbetslös innebär inte en lägre ingångslön ”sänkt lön”. Tvärtom – det innebär ”en lön”.

  3. OECD, Konjunkturinstitutet och regeringens egna långtidsutredning pekar alla tre på att höga ingångslöner bidrar till hög arbetslöshet.

 6. Kent Karlsson

  Re: Oscar Sundevall

  Lånat från bloggen Utredarna.nu angående sänkta ingångslöner:

  ” Det har ingen eller mycket liten effekt. Forskningen visar att lägre minimilöner inte påverkar sysselsättningen entydigt positivt. OECD visar i forskningsöversikter att effekterna är så oklara och motstridiga att man inte kan rekommendera sänka ungdomslöner som en väg till fler jobb för unga. (OECD Employment Outlook 2006). Det finns få studier på arbetsmarknader som påminner om den svenska, en av de mest intressanta är ”Minimum wages and youth employment: Evidence from the Finnish retail trade sector” (Böckerman och Uusitalo). Deras slutsats blev följande: “The minimum wage exceptions had no positive effects on employment”.
  Inte heller jämförelser mellan olika grupper och länder ger något stöd för att lägre löner ger lägre arbetslöshet. Vissa länder och branscher har höga ingångslöner och sysselsätter många unga, i andra är det tvärtom. I Sverige är det t.ex. så att de branscher som har många ungdomar anställda också har de relativt högsta ungdomslönerna.
  Det görs redan nu försök med lägre kostnader för att anställa unga, t.ex. genom de kraftigt sänkta socialavgifterna för unga. Utvärderingarna visar på mycket svaga jobbeffekter. I väldigt hög grad har samma unga som tidigare fått jobb, men till lägre kostnad.
  Olika undersökningar visar att många företag vill anställa fler men inte hittar rätt sökande till jobben. Problemet är alltså inte att det är för dyrt att anställa utan att så många arbetslösa som saknar rätt utbildning och kompetens.
  De unga arbetslösa som verkligen har svårt att få jobb är i hög grad de som inte har klarat skolan och/eller saknar arbetslivserfarenhet. Praktikplatser till unga arbetslösa kombinerat med en rättighet att fullfölja sina studier skulle ge den arbetsklivserfarenhet och kompetens som behövs för att få de lediga jobben.
  Stora delar av arbetsmarknaden står för ett omfattande generationsskifte samtidigt som många jobb är allt för lågt betalda för att locka unga att utbilda sig till jobben. Sänkta ingångslöner för unga som har utbildning skulle allvarligt försvåra arbetsmarknadens funktionssätt och leda till ökad brist på arbetskraft i ett skede där arbetsgivarna redan nu har svårt att hitta kompetens och där flera viktiga yrken som t.ex. lärare, sjuksköterskor mfl, redan nu har har för låga löner för att attrahera tillräckligt många duktiga unga.”
  Slut citat.

  Det senaste exemplet som tyder på att låga ingångslöner inte är problemet är Volvos satsning på att utbilda 400st ungdomar med lön just för att de inte hittar kompetensen de söker!

 7. Pingback: I Sverige sänker vi inte löner, vi höjer dem! « Görans tankar och bagateller

 8. Ola

  Moderaterna och Kent pratar som vanligt med kluven tunga. Sollentuna moderaterna röstade då för sänkta löner

 9. Peter

  Det säger ju sig själv att om ingångslönerna är för höga så kommer ingen att vilja anställa folk som inte kan förväntas nå tillräckligt hög produktivitet på något år.
  Det är bättre att ha en lön än att inte ha någon, TCO:s propagandasite övertygar verkligen inte om motsatsen.
  Och mer generellt, i ett läge där vi varken har devalveringsmöjlighet eller hög inflation så måste löner kunna flukturera.
  Allt annat ger för hög arbetslöshet och en spiral nedåt i ekonomisk aktivitet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s