Oppositionens skattehöjningar hotar 25 000 ungdomsjobb

I dag presenterade alliansens partiledare en granskning av effekterna av oppositionens förslag till och hur de påverkar ungdomsjobben och ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Partiledarna redovisar också vad regeringen gör idag och vilka de fortsatta ambitionerna för unga är.

Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom minska efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster och på hushållstjänster genom momshöjningar och begränsningsregler.

Detta är sektorer som för många, inte minst unga, erbjuder en första väg in på arbetsmarknaden. Sammantaget riskerar de åtgärder som Socialdemokraterna föreslår hota uppemot 25 000 unga personers jobb.

Jobbeffekter av olika förslag från oppositionen:
Åtgärd Jobbeffekt
Fördubblade sociala avgifter för unga -18 500
Höjd restaurangmoms – 3 000
Minskat ROT/RUT – 3 500
Sammanlagt – 25 000

Oppositionens förslag ska ställas emot det som regeringen redan idag gör för unga.

Regeringen har satsat brett för att förbättra ungas arbetsmarknadssituation. Det handlar om:
– Utbildningssatsningar
– Stimulerad arbetskraftsefterfrågan på unga
– Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

1. Utbildningssatsningar

Att förbättra skolan är den viktigaste åtgärden för att på lång sikt förbättra ungas arbetsmarknadssituation. Regeringen har bland annat genomfört/infört följande:

– Reformeringen av gymnasieskolan
– Åtgärder för att stärka lärarnas kompetens och läraryrkets status
– Lärlingsutbildningar
– Yrkeshögskolans utbildningsvolymer har ökat strukturellt
– Krisåtgärder i form av utvidgade volymer av yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan

2. För att stimulera efterfrågan på ungas arbetskraft

– Sänkta arbetsgivaravgifter
– RUT- och ROT-avdrag samt sänkt mervärdeskatt på restaurang- och cateringstjänster
– Nystartsjobb för unga som varit arbetslösa i sex månader eller mer
– Allmänna visstidsanställningar
– Utreder lärlingsprovanställningar

3. Jobbgarantin för unga – med syfte att stödja unga att gå tillbaka till utbildningssystemet eller få ett jobb

Inom garantin är följande åtgärder vid sidan om förstärkta förmedlingsinsatser möjliga:
– Möjlighet att kombinera studier och praktik
– Studiemotiverande kurser på Folkhögskolan(denna åtgärd kan ges redan från första arbetslöshetsdagen).
– Förhöjt studiebidrag till de i ålder 20-24 år som saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet och som hoppade av skolan innan halvårsskiftet 2010 som återgår till skolan. Det förhöjda studiebidraget ges till dess personen slutfört studierna dock längst t.o.m. 2014.

Stöd till start av näringsverksamhet är också en möjlig åtgärd inom jobbgarantin i syfte att öka jobbchanserna.

Regeringens fortsatta ambitioner för unga

1. Det ska löna sig bättre för unga att arbeta
2. Starkare koppling mellan skolan och arbetsmarknaden
3. Alla jobb behövs – främja nya jobb i nya branscher
4. Reformer för bättre integration – hjälpa unga utrikes födda till jobb
5. Aktiv arbetsmarknadspolitik som skapar vägar in på arbetsmarknaden

Det blir allt tydligare att alliansens jobbpolitik ställs emot oppositionens bidragspolitik.

Media SvD , ab ,

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

8 responses to “Oppositionens skattehöjningar hotar 25 000 ungdomsjobb

 1. Ola

  Om man är partisekreterare får man då gå ut bara med påhittade siffror … Hörde A Borg i dagenseko med dom där siffrorna och då dom frågade om han kunde styrka siffrorna blev han först tyst och sa sedan att sådant går inte styrka.. Men skulle vara kul höra vad Kent säger om att vi har så hög ungdomsarbetslöshet om Alliansen är nöjd med det efter som man inte har andra förslag än bidrag???

 2. Att fördela skattepengar – det är politik. Alliansen misslyckades grundligt när man kastade friska pengar in i en sjuk marknad – när man sänkte arbetsgivaravgiften för redan anställda ungdomar. Bara ett exempel Kent…

 3. räven

  Det mest extrema är att vi har en partisekreterare I Sveriges nästa största parti M som inte kan räkna.

  Ta bara som exempel moderaternas sänkta arbetsgivaravgift kostar 16 miljarder. Alltså om man ska lita på dig Kent att det leder till 18 500 (för några dagar sedan var det 14 000) förlorade jobb. Så blir kostnaden per skapat jobb 888 000. Är det verkligen effektiv politik för jobb? Ta även restuarangmomsen det har kostat skattebetalarna 6 miljarder enligt dig har det skapat 3 000 jobb. Alltså två miljoner per jobb. Är det verkligen effektiv politik för jobb?

 4. Per A.

  Påhittade siffror, kreativt tolkad statistik där man växlar mellan absoluta tal och procentsatser, samt ett envetet gnällande om att oppositionen skall ”lämna besked” som man sedan väljer att inte lyssna på…

  För att citera den store filosofen Dee Snyder:
  ”If that’s your best, your best won’t do”

  Om du inte vet vem Dee Snyder är, fråga Ingerö eller Uvell, de vet.

 5. Citat från Anders Borg vid bordläggningsdebatten 19 april med anledning av regeringens vårproposition,utdrag från protokoll:www.riksdagen.se:
  (Citat)”Det är tydligt att vårt utbildningssystem inte fullt ut har förmått fullgöra det vi önskat oss”.”Det är uppenbart att vi har för svaga drivkrafter”
  ”Vi kommer till hösten ha förslag som förstärker företagsskatterna på ett sätt som gör att vi får mer tillväxtnäring i den svenska ekonomien”(slut citat)
  Är det ytterligare skattesänkningar för företagen utan motkrav och diskussioner med näringsliv om att de är till för att får ner arbetslösheten som Borg då menar.Att döma av SN(svenskt näringslivs)reaktion på omarbetning av ränteavdragssystemet(bolagsskatter och ränteavdragen)verkar SN tycka riskkapitalplaceringar går före minskad arbetslöshet!
  Vad är det för förslag i alliansens höstproposition som ska bli lösningen på tillväxten i Sverige? Alliansen har inte har lyckats åstadkomma något hittills under de snart 7 år de suttit i regeringsställning som fått fart på tillväxten ,så varför kunde man inte kommit med några förslag redan i vårpropositionen?
  Man har däremot minskat antalet högskoleplatser (yrkeshögskoleplatser) och arbetsmarknadsutbildningar så det är ju inte så konstigt att Borg enligt egen utsago tycker utbildningssystemet inte förmått fullgöra det alliansen önskat sig!

 6. Pingback: Allt rinner av Anders Borg « Görans tankar och bagateller

 7. Sa du inte 14 000 häromdan?

  Sen det här med bidragspolitik. A-kassa och sjukersättning är inte bidrag, det är försäkringar. Kan vi komma överens om det någon gång?
  Däremot är det så att sen alliansen tog över har försörjningsstödsutbetalningarna ökat i runt 90 % av landets kommuner. Så frågan är var vi hittar det största bidragspartiet… För arbetslösheten har ni ju inte fått ner, det ska du inte påstå som du gjorde i din första intervju i aktuellt.

 8. Per A.

  Här har vi en intressant kommentar från en tämligen professionell källa:

  http://www.utredarna.nu/goranzettergren/2012/05/07/4-4-12/

  ”Regeringen har alltså infört mycket dyra åtgärder – enligt uppgift 16 miljarder kronor – som enligt egna beräkningar inte kommer att skapa mer än 3 900 nya jobb. Samtidigt hävdar alliansen att om vi idag skulle ta bort dessa åtgärder så skulle vi förlora upp till 18 500 jobb. Vi skulle alltså förlora drygt 12 000 fler jobb på att återställa arbetsgivaravgifterna till tidigare nivå än vi vann på att sänka avgifterna från början.”

  Bra jobbat då ni i regeringen påstår att en återgång till tidigare skattenivåer utplånar 12 000 fler jobb än vad ni påstår att det skapade. Minns ni inte vad ni påstått tidigare, eller förutsätter ni att ingen kollar era uppgifter?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s