Reflektioner om framtidens politiska ledarskap

När det politiska landskapet och miljön förändras finns det skäl att reflektera över vad det innebär för partierna och det politiska ledarskapet. Väljarna idag ställer höga krav på politiken och det med rätta. Konsekvensen blir att är man inte nöjd med det partiet man röstat på så ser man sig helt enkelt om efter ett nytt att lägga sin röst på. I grunden är det bra för det sätter press på partierna och ledarskapet att kunna ge svar och att kunna utvecklas. Partierna och dess ledarskap behöver idag mer än någonsin gå i takt med människorna. I en tid av oro och globala utmaningar krävs ett ledarskap som både kan visa vägen framåt och som kan vara lyhörd.

Min reflektion över detta är att det politiska ledarskapet behöver utvecklas utifrån tre utgångspunkter vad det innebär. Jag tror att det moderna ledarskapet behöver förhålla sig utifrån, eget engagemang, lyhördhet, samt pragmatiskt ansvarstagande.

Det egna engagemanget är ur mitt perspektiv kanske det viktigaste för en politisk ledare. Man måste brinna för sina idéer och våga visa det. Jag tycker att politiken allt för ofta duckar i frågan varför man är aktiv. Att vara förtroendevald är det finaste som finns. Politiken borde oftare och tydligare visa stolthet för det faktumet. Politiken borde oftare berätta om den glädje och positiva energi det ger att vara politiskt aktiv.

För mig är det viktigaste i mitt politiska engagemang välfärdsfrågorna. Så har det varit sedan jag blev politiskt aktiv. Politikens styrka är att kunna se till att vi gemensamt slår vakt om våra gemensamma intressen och värden. Politiken ska och kan slå vakt om att välfärden ska finnas för dem som behöver vårt gemensamma stöd allra mest. Tyvärr ser det inte alltid ut så. Här finns mer att göra. För min del har det handlat om att arbeta för ett samhälle som hålls samman. Min drivkraft är att politiken ska vara stark där människan är bräcklig. Ingen ska lämnas ensam eller utanför. Detta brinner jag för än idag och är mitt bränsle i mitt politiska engagemang. Utan ett eget brinnande engagemang för att ta ansvar för samhällsutvecklingen blir det politiska ledarskap otydligt och svagt.

Lyhördhet är i ett modernt ledarskap avgörande för att om man ska lyckas. Det politiska ledarskapet måste givetvis kunna visa färdriktningen samt ha visioner och idéer. Men den ledare som inte inser styrkan i att lyssna på sina uppdragsgivare och vara lyhörd för deras åsikter, tankar och behov tror jag kommer få svårt att lyckas. Att lyssna och ta in andras kunskap är en styrka och på så sätt kan politiken berikas samt utvecklas. Det handlar om att hitta energi och kraft för att se nya lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Det är genom lyssnandet och samtalet som vardagsutmaningar och samhällsproblem kan identifieras. Ytterst handlar det om att lyssna och på bästa sätt företräda våra uppdragsgivare. Helt enkelt att bära förtroendeuppdraget med den respekt våra väljare förtjänar.

Genom att vara lyhörd och villig att hitta breda och pragmatiska lösningar tror jag att det politiska ledarskapet både kan lyckas och få respekt. Få väljare efterlyser nämligen politisk revolution. De flesta tycker att det svenska samhället är bra och tryggt. Visst finns det utmaningar och det är just dom vi ska möta upp och försöka lösa. Men min tro är att vi gör de bäst genom att fortsätta att utveckla vårt samhälle från där vi är idag till något bättre. Sakta men säkert går det att göra förändringar som lägger grunden förbättringar och på så sätt skapa trygghet. Förändringar är bra, men de kan också skapa stor otrygghet. Det ska man ha respekt för. Pragmatiskt ansvarstagande kommer att bemötas med respekt. Att se samhällsproblem och för den delen vardagsproblem är viktigt. Lika viktigt är det att hitta breda lösningar som kan genomföras på ett tryggt och pragmatiskt sätt. Politiken måste vara delaktig och relevant i människors vardag, det uppnås genom lyhördhet.

Jag tror att politiken skulle må bra av att vara mindre tvärsäker och mer lyhörd. Jag tror att politiken skulle må bra av att lyssna mer och prata mindre. Jag tror att politiken skulle vinna större respekt hos fler människor om resonemanget fick en större plats i det politiska arbetet och samtalet.

Media SvD , SvD , SvD , dn , ab ,

About these ads

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

3 responses to “Reflektioner om framtidens politiska ledarskap

 1. Per Kjellén

  ”Man måste brinna för sina idéer och våga visa det.” Detta är väl ett problem just för moderaterna? Moderaterna är liberalt, alltså ett parti som har frihet som grundidé. Moderaterna är demokratiskt, alltså ett parti som hyllar en konstitution, som ger gränserna, och en partipolitik, som är tydlig.

  ”För mig är det viktigaste i mitt politiska engagemang välfärdsfrågorna.” Jo, visst. Om partiet är liberalt och demokratiskt så måste politiken syfta till förutsättningar för välstånd. Det betyder en rättsstat och ett samhälle som utvecklas genom arbete och engagemang. Välfärdsfrågorna blir resultatet. Är verkligen en planekonomisk sjukvård, en offentligstyrd skola, ett offentligstyrt pensionssystem i enlighet med de moderata idéerna?

  I Grekland ser vi nu exempel på hur svårt det blir att säga sig följa sina väljares vilja. Det verkliga ledarskapet i Grekland måste vara att övertyga väljarna om det som är bra för Grekland och det som är nödvändigt.

  Gäller inte samma ledarskap också i Sverige? Är det verkligen ett nederlag att förlora ett val. Är det inte ett nederlag att vinna ett val på bekostnad av sina idéer?

 2. Pingback: Reflektioner om en viss politikers framtid

 3. Och en ny Mohammedkarikatyr av en ex-muslim, Hadi…
  http://www.allahuasghar.wordpress.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s