Sverige behöver ett modernt arbetarparti

Ida skriver jag på NA debatt om att nyligen presenterade Nya Moderaterna ett nytt initiativ för att stärka ungas möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Genom en jobbpakt vill vi öppna för samverkan mellan staten, fack och arbetsgivare.

Vi är övertygade om att den viktigaste frågan i valrörelsen 2014 kommer att bli jobben. Det är bara genom en politik som leder till fler jobb som vi kan bibehålla en hög kvalitet i vår gemensamma välfärd med bra skola, vård och omsorg.

Trots en omfattande kris ser vi tydliga resultat av vår förda politik. Återupprättandet av arbetslinjen har resulterat i att 200 000 fler har ett jobb att gå till i dag. Men trots den positiva utvecklingen återstår stora utmaningar. Unga och utrikes födda är två grupper som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige har under en längre tid varit hög och Alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om en halvering av arbetsgivaravgifterna, praktik, lärlingsutbildning, subventionerade anställningar och en historiskt stor satsning på utbildningsområdet.

Sänkningen av restaurangmomsen och införandet av RUT- och ROT-avdragen har samtidigt skapat tusentals nya jobb i sektorer som för många, inte minst unga, erbjuder en första väg in på arbetsmarknaden. Men det finns mer kvar att göra. Hur vi hittar nya, effektiva sätt att underlätta för de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden är därför en av våra mest prioriterade frågor inför 2014.

Jobbpakten innebär att arbetsmarknadens parter gemensamt kan nå lösningar som gör att betydligt fler unga omfattas av yrkesintroduktionen och kan anställas. Om parterna lyckas åstadkomma det är regeringen samtidigt beredd att gå parterna till mötes i andra arbetsmarknadsfrågor, som ett led i arbetet med att öka sysselsättningen. Förhoppningen är att de diskussioner som inletts kan landa under hösten och resultera i åtgärder som skapar fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden.

Vår utgångspunkt inför 2014 är att forma en politisk agenda som utgår från den arbetsmarknad som växer fram. Det handlar om att föra en politik som stimulerar framväxten av en mångfald av jobb, att belöna Sveriges samhällsbärare men också att främja kunskapsintensiva jobb liksom arbeten med lägre trösklar.

För att klara de utmaningar Sverige står inför så behövs det en politik som blickar framåt och som vill hitta framtidens lösningar. Mot vår ambition att leda Sverige in i framtiden står en bakåtblickande opposition som drömmar om hur det var förr. Vår ambition är att nå full sysselsättning. Alla ska kunna jobba efter sin förmåga, det är därför alla jobb behövs. Var och en ska kunna bidra till samhällsbygget och kunna ta sin del av ansvaret. Genom att fler jobbar och tar ansvar så kan välfärden utvecklas och omfatta alla. Så hålls ett samhälle samman.

För att möta en modern arbetsmarknad behöver Sverige ett modernt arbetarparti. Nya Moderaterna är detta parti.

About these ads

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s