Örebro behöver ett modernt arbetarparti

Vi är halvvägs in i mandatperioden och för Nya Moderaterna börjar färden mot valet 2014 redan nu. Under hösten ska vi genomföra 100 000 direkta möten med människor. I Örebro har förtroendevalda och medlemmar sedan länge varit igång med det arbetet. När jag i dag möter Örebroarna för att lyssna på deras åsikter om Örebro och Sverige gör jag det igen med glädje. Örebroarna vardag och deras utmaningar är en viktig del i mitt politiska arbete.

Med knappt två år till nästa val genomför Nya Moderaterna en av de största mellanvalskampanjerna i vårt partis historia. Utgångspunkten är hur Sverige har utvecklats och vilka utmaningar vi står inför. Vi ska lyssna till hur människor ser på Sveriges framtid. Därefter ska vi återkomma med svar på hur vi vill möta samhällsutmaningarna och hur de politiska alternativen ser ut.

Nya Moderaternas viktigaste fråga är jobben. Det är bara genom en politik som leder till fler jobb som vi har möjlighet att upprätthålla en trygg gemensam välfärd med hög kvalitet i vården, skolan och omsorgen.

Vårt mål inför 2014 är att forma en politisk agenda som utgår från den nya, moderna arbetsmarknad som nu växer fram. Vi är övertygade om att alla jobb behövs. Det ställer krav på en politik som fortsatt främjar arbetslinjen och som samtidigt stimulerar framväxten av en mångfald av jobb, även arbeten med lägre trösklar.

Redan nu genomförs kraftfulla investeringar för Sveriges framtid. I budgetpropositionen för 2013 föreslår alliansregeringen bland annat en omfattande infrastruktursatsning med förstärkning av drift och underhåll för järnvägen. Samtidigt sker viktiga regionala satsningar på infrastruktur i hela Sverige. Anslagen till forskning och innovation höjs med 4 miljarder kronor och bolagsskatten sänks från 26,3 procent till 22 procent.

Regeringen föreslår dessutom en rad åtgärder för att stärka ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Totalt satsas 8,1 miljarder kronor 2013-2016 för att underlätta övergången från skola till arbetsliv och att stärka ungas kontakter med arbetsgivare. Det handlar bland annat om satsningar på lärlingsprogram, gymnasiala yrkesutbildningar och ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Så lägger vi grunden för en växande ekonomi, ökad konkurrenskraft och fler jobb.

Mot detta står en splittrad opposition med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – alla med mycket skilda idéer om Sveriges framtid.
Socialdemokraternas politik innebär stora skattehöjningar för både företag och hushåll. Huvuddelen går till att bekosta bidragshöjningar och göra det mindre lönsamt att arbeta.

Bland annat vill Socialdemokraterna höja socialavgifterna för att anställa unga med 14,2 miljarder kronor och höja restaurangmomsen med 5,4 miljarder kronor. Detta skulle slå hårt mot jobben. Värst blir det för dem med svag förankring på arbetsmarknaden, framförallt unga och utrikes födda. Så tar man inte ansvar för Sveriges framtid.

Nya Moderaternas mål är full sysselsättning – att alla människor ska få chans att delta och bidra till vår gemensamma välfärd. För att nå dit måste vi fortsatt ta ansvar för ekonomin och samtidigt förmå komma med nya, kreativa lösningar. Det handlar om att ta vara på möjligheter och att blicka framåt. Sverige och Örebro behöver ett modernt arbetarparti som ser till hela arbetsmarkanden. Nya Moderaterna är detta parti.

About these ads

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s