Tag Archives: barn

Barnen är vår framtid

Barnen är vår framtid och barnens framtid grundläggs i skolan och i hemmet. Det är min övertygelse att trygga barn växer upp och blir trygga vuxna. Trygga vuxna som sedan tar sin del av vårt gemensamma ansvar för samhällsutvecklingen.

Jag blir därför glad över Alliansens satsning på att höja kunskapen i skolan. Att satsa extra resurser på matematik är en nödvändig och klok satsning. Svenska barn har under alltför många år tappat i kunskapsinhämtningen i matematik. Den trenden måste brytas om vi ska gå från en skola där alltför många misslyckas till en skola där alla lyckas. Vår målsättning är att skapa en skola där alla barn ges förutsättningar att klara kunskapsmålen. I all enkelhet handlar det om att barnen ska kunna mer när de kommer hem från skolan än vad de kunde när de gick dit på morgonen. Att satsa på skolan är att investera i framtiden.

Jag blir däremot väldigt ledsen över uppgifterna om att barnmisshandeln ökar. Kanske är det nu så att mörkertal blir synliga. Men det gör inte min ledsamhet mindre. Barn behöver kärlek och omsorg. Barn behöver kramar och omvårdnad. Barn behöver förståelse och trygghet. Politikens ansvar är att skapa ett samhälle som håller samman. Ett samhälle med trygghet.  Barnen är vår framtid. Det är vår skyldighet att skapa ett samhälle där barnen kan växa upp i trygghet.

Få saker gör mig så ledsen som att se barn som far illa. Barn ska inte behöva utsättas för det. Barn ska få leka och känna glädje. Barn ska få en trygg uppväxt och få gå i en skola med lugn och ro där alla ges möjligheter till att få en bra start i livet. Få saker gör mig nämligen så glad och lycklig som att se barn som mår bra, är trygga och som utstrålar glädje. Att arbeta för att barnen ska ha det bra i vårt samhälle är därför lika enkelt som självklart.

Media: DN och DN2 och AB och AB2 och AB3 och AB4 och exp och SVD och SVD2 och SVD3 och AB och DN

Bloggar: Sten och Edvin och Mark och Lotta E och Linnea och LO och Martin och Parkstugan och Mikael och Maria och Markus och Thomas och Tokmoderaten och Peter S och martin

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Stärk det förebyggande hälsoarbetet för barn och ungdomar

Vi kan inte längre passivt se på när allt fler blir allt sjukare av vår tids största folksjukdom. Övervikt och fetma är ett ökande samhällsproblem i västvärlden och Sverige. Det beror på flera olika faktorer men de största orsakerna är att barn och ungdomar rör mindre på sig för att istället ägna sig mer åt passiv underhållning på fritiden. Barn sitter framför dataspel och tv samtidigt som de äter mer oregelbundet och onyttig mat såsom sockriga läskedrycker, snabbmat och godis. I dag räknar man med att ca 20 procent av tioåringar i Sverige är överviktiga. Barn med övervikt och fetma har betydligt ökad risk att drabbas av ett stort antal livsstilsrelaterade sjukdomar än normalviktiga barn.

Den enskilde individen har ansvar över sina livsval och i barns fall är föräldrarna ansvariga för att lära barnen en hälsosam livsstil. Vi ser dock att det i dagens samhälle blivit norm att ha ett stillasittande liv med passiv underhållning på fritiden. Vi måste nu vara beredda att ta krafttag för att skapa ett mer hälsosamt Örebro. För att bryta denna utveckling måste samhället underlätta för individen att göra hälsosamma livsval. Det finns en rad åtgärder som behövs.

För det första, förstärk och förbättra skolhälsovården så att man kan fånga upp de barn som är i störst behov av fysisk aktivitet. Det är viktigt att fånga upp dem tidigt eftersom människors fysiska hälsa grundas i barndomen.

För det andra vill vi införa ”Hälsosamtal” för eleverna i vissa årskurser. Genom att ha kontinuerliga samtal med barnen och föräldrarna om hur man kan stärka sin egen hälsa är vi övertygade om att en bra hälsa kan grundläggas hos fler. Informationen och samtalen ska kombineras med andra förebyggande metoder för att få effekt och vända utvecklingen.

För det tredje vill vi införa fysisk aktivitet på recept för barn. Det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och friska välmående individer. Det finns vetenskapliga bevis för den fysiska aktiviteten ökar hos personer som fått ett FAR utskrivet. Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla de livsstilsrelaterade sjukdomarna, bidrar till högre självkänsla hos patienten. Därför vill vi införa denna möjlighet för barn och ungdomar.

För det fjärde så måste vi hitta attraktiva former för aktivitet som lockar alla barn. Det gör vi genom att skapa ett tryggt klimat där överviktiga kan börja på sin egen ansträngningsnivå och i sin egen takt höja ansträngningsnivån. Det krävs ett utökat samarbete mellan skolan, landstinget och ideella organisationer för att effektivt kunna erbjuda lustfyllda aktiviteter.

Vi vet att lagsporter och skolgymnastiken inte passar för alla barn som levt ett stillasittande liv och redan är överviktiga. Dessa barn kan känna obehag att träna med skolkamrater som redan är aktiva eftersom de inte orkar prestera på samma nivå som dem. De har en låg fysisk självkänsla och vill skydda sig genom att hålla sig borta från områden där de riskerar att misslyckas. Detta kan leda till att barn som är överviktiga inte är med på skolgymnastiken och att de mer än andra barn ägnar sig åt passiv underhållning på fritiden. De blir allt mer inaktiva och glider allt djupare ned i en ohälsosam livsstil som på längre sikt leder till sjukdomar.

Moderaterna vill stötta dessa utsatta barn och ungdomar genom att underlätta för hälsosammare livsval utifrån barnens egna önskemål. Vi vill införa utskrivningen av fysisk aktivitet på recept för överviktiga barn. Det är viktigt att hitta attraktiva aktiviteter som är lustfyllda för barnet som inte lockas av traditionellt föreningsliv. Vi måste nu från landsting, kommun och den ideella sektorn ge oss på denna stora utmaning. Annars riskerar vi att få barn och ungdomar som blir sjuka i onödan. Därför är hög tid att förstärka det hälsoförebyggande arbetet för barn och ungdomar i Örebro

Bloggar: Lotta

Media: DN och Exp och svd

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ta ditt ansvar som förälder och bjud inte dina barn på sprit

Idag skrivs det ett riktigt bra och angeläget blogginlägg på SVD brännpunkt. Det handlar om spriten och attityden till ungdomars drickande. Barn och unga ska inte dricka alkohol. Det är skadligt för kroppen och risken är påtaglig att vid en tidig alkoholdebut så ökar riskerna för ett osunt drickande.

Det finns föräldrar som är snälla. Eller så orkar de inte ta sitt föräldraansvar. Det bjuder på alkohol hemma. Säkert gör en del det i ”god tro” och tror att de gör sina barn en tjänst. Det blir precis tvärtom. All forskning visar att effekten blir det motsatta. Barn och unga som får dricka hemma dricker än mer borta. Risken är mycket stor att de hamnar i ett riskbeteende.

Jag tycker därför att anslaget att satsa på information till föräldrar om konsekvenserna av att bjuda på alkohol hemma är bra. Vi har ett gemensamt ansvar för barn och unga i vårt land. Ingen vill att de ska fara illa i onödan. Alkoholen är ett riskmoment som kan undvikas i unga år. Ju längre fram man kan skjuta alkoholdebuten desto bättre för den enskilde och för samhället.

Jag är för en restriktiv alkoholpolitik. Jag har själv valt att bli nykterist för jag tycker att allt det elände, skador, våldsamheter och tragedier som kommer i spåren av alkoholmissbruk är mycket tragiska. Vuxna människor som kan hantera sitt drickande har jag inget emot. De får gärna dricka sitt vin och öl. Men det är många som inte klarar av att dricka och det får konsekvenser för många, allra mest för de anhöriga och för vännerna. Jag tycker att var och en av oss måste ta vårt ansvar.

Ett första steg som är rimligt att ta för alla är att föräldrar inte bjuder sina barn på alkohol hemma. Bara det skulle göra mycket i folkhälsoarbetet inom det alkoholförebyggande arbetet. Låt oss ta det ansvaret för det finns inga ursäkter för att inte ta det.

Det är här blir mitt inlägg i veckans bloggdebatt om barnen. Andra som bloggat i veckans bloggdebatt är Tokmoderaten, Thomas och Lotta och Peter S

18 kommentarer

Filed under Veckans bloggdebatt

Veckans bloggdebatt: om att ge barnen bästa tänkbara start i livet

Veckans bloggdebatt kommer denna vecka att handla om barnen. Vilka politiska satsningar eller reformer är viktigast för att ge barnen bästa tänkbara start i livet. Är förskolan och skolan eller en förstärk föräldraförsäkring? Kanske är det så att politiken ska dra sig tillbaka för att ge  familjen få större inflytande och ansvar för barnens framtid.

Vad tycker du? Skriv ett blogginlägg och länka hit. På twitter användet vi hashtagen #vbd.

Alla är givetvis varmt välkomna att delta i debatten!

Dessa bloggare deltog i förra veckans bloggdebatt om skatter:

Seved och Krassman och Högberg och Jenny och Lotta och Politikerlilith och Moderata Perspektiv och Rasmus och Elkers och politikerlilith och Peter S och Eva och Sagor från livbåten och Frihet är inte gratis och Arkelsten och Mikael och Annika och Mary och Kent och Maria H och magnihasa

På SVD Brännpunkt skriver alliansen om att de unga ska prioriteras och Sanna Rayman skriver om förstärkt barnbidrag.

11 kommentarer

Filed under Veckans bloggdebatt

Barnen behöver trygghet

Alliansen ger idag besked om att barn och unga ska prioriteras den kommande mandatperioden. Det är bra besked och det är nödvändiga besked. Hur framtidens Sverige ska utvecklas handlar mycket om vilken start i livet vi ger våra barn.

Jag är övertygad om att trygga barn växer upp och blir trygga vuxna. För att samhälle är det nödvändigt. Mycket av oron och våldsamheter bygger på otrygghet och utanförskap. Kan vi redan i unga år ge barnen trygghet är mycket vunnet.

Den kommande mandatperioden i Örebro ser jag en stor utmaning i att ytterligare förbättra förskolan och skolan. Just där grundläggs tryggheten och framtiden. Genom att ha en förskola som ser alla barn och ger dem den omvårdnad barn behöver kommer vi en bra bit på vägen. Givetvis ska vi arbeta än mer med pedagogisk verksamhet med de små barnen.

Forskningen visar med tydlighet att ju tidigare den pedagogiska verksamheten startar, desto bättre. Små barngrupper gynnar också kunskapsprocessen. Just de som har svårast att klara skolan gynnas mest av småbarngrupper och tidigare insatser. Därför måste förskolan och skolan i Örebro förändras åt det hållet. Jag vill gärna se mer pedagogiska insatser och mindre barngrupper i Örebro och kommer därför att arbeta för det.

Skolan i Örebro är bra, men behöver bli bättre. Målet måste vara att alla barn klara grundskolan med att ha nått kunskapsmålen i alla ämnen. Allt annat är ett misslyckande. För att de ska vara möjligt att nå dessa resultat behövs större fokus på kunskapsuppdraget samt ett ännu hårdare arbete för att få en tryggare skola. Inget barn ska behöva utsättas för mobbning eller kränkande behandling.

Barnen i Örebro behöver prioriteras och få växa upp i ett tryggt samhälle och få en bra skolgång. Det kommer jag att arbeta för den kommande mandatperioden om jag får chansen att bli kommunstyrelsens ordförande.

Bloggar: Lars och Marie-Louise och Johan

Veckans bloggdebatt

14 kommentarer

Filed under Alliansen, Örebro

Förstärk de förebyggande insatserna för barnen istället för att höja skatterna på socker

Jag tror inte att höjda skatter kan förbättra folkhälsan. Jag är ledsen att behöva säga det, men att beskatta bort fetman tror jag inte fungerar. Skattedebatten får förvisso ett nytt inslag och en ny vinkel. Men att fördela en bättre folkhälsa med hjälp av beskattningsocker och godis tror jag inte ett dugg på. För att bekämpa övervikt och fetma behövs helt andra insatser. Det handlar om att redan i unga år grundlägga ett sunt levande.

Vi kan inte längre passivt se på när allt fler blir allt sjukare av vår tids största folksjukdom. Övervikt och fetma är ett ökande samhällsproblem i västvärlden och Sverige. Det beror på flera olika faktorer men de största orsakerna är att barn och ungdomar rör mindre på sig för att istället ägna sig mer åt passiv underhållning på fritiden. Barn sitter framför dataspel och tv samtidigt som de äter mer oregelbundet och onyttig mat. I dag räknar man med att ca 20 procent av fem- och tioåringarna i Sverige är överviktiga. Barn med övervikt och fetma har betydligt ökad risk att drabbas av ett stort antal livsstilsrelaterade sjukdomar än normalviktiga barn.

Den enskilde individen har ansvar över sina livsval och i barns fall är föräldrarna ansvariga för att lära barnen en hälsosam livsstil. Vi ser dock att det i dagens samhälle blivit norm att ha ett stillasittande liv med passiv underhållning på fritiden. Jag är beredda att ta krafttag för att skapa ett mer hälsosamt samhälle. För att bryta denna utveckling måste samhället underlätta för individen att göra hälsosamma livsval. Det finns en rad åtgärder som behövs.

För det första vill vi använda fysisk aktivitet på recept för barn. Det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och friska välmående individer. Det finns vetenskapliga bevis för den fysiska aktiviteten ökar hos personer som fått ett FAR utskrivet. Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla de livsstilsrelaterade sjukdomarna, bidrar till högre självkänsla hos patienten. Därför måste denna möjlighet användas för barn och ungdomar i mycket högre grad än idag.

För det andra, förnya, förstärk och förbättra skolhälsovården så att man kan fånga upp de barn som är i störst behov av fysisk aktivitet. Det är viktigt att fånga upp dem tidigt eftersom människors fysiska hälsa grundas i barndomen. Skolhälsovården skulle i många fall behöva förstärkas så at tillgängligheten kan utökas och uppdraget förnyas.

För det tredje vill vi förstärka ”Hälsosamtalen” för eleverna i vissa årskurser. Genom att ha kontinuerliga samtal med barnen och föräldrarna om hur man kan stärka sin egen hälsa är vi övertygade om att en bra hälsa kan grundläggas hos fler. Informationen och samtalen ska kombineras med andra förebyggande metoder för att få effekt och vända utvecklingen.

För det fjärde så måste vi hitta attraktiva former för aktivitet som lockar alla barn. Det gör vi genom att skapa ett tryggt klimat där överviktiga kan börja på sin egen ansträngningsnivå och i sin egen takt höja ansträngningsnivån. Det krävs ett utökat samarbete mellan skolan, landstingen och ideella organisationer för att effektivt kunna erbjuda lustfyllda aktiviteter.

Vi vet att lagsporter och skolgymnastiken inte passar för alla barn som levt ett stillasittande liv och redan är överviktiga. Dessa barn kan känna obehag att träna med skolkamrater som redan är aktiva eftersom de inte orkar prestera på samma nivå som dem. De har en låg fysisk självkänsla och vill skydda sig genom att hålla sig borta från områden där de riskerar att misslyckas. De blir allt mer inaktiva och glider allt djupare ned i en ohälsosam livsstil som på längre sikt leder till sjukdomar.

Jag tycker vi ska stötta dessa utsatta barn och ungdomar genom att underlätta för hälsosammare livsval utifrån barnens egna önskemål. Vi vill införa utskrivningen av fysisk aktivitet på recept för överviktiga barn. Det är viktigt att hitta attraktiva aktiviteter som är lustfyllda för barnet som inte lockas av traditionellt föreningsliv. Vi måste nu från landsting, kommun och den ideella sektorn at ge sig på denna stora utmaning. Annars riskerar vi att få barn och ungdomar som blir sjuka i onödan. Därför är hög tid att förstärka det hälsoförebyggande arbetet för barn och ungdomar.

Bloggar: Frihet är inte gratis och barnläkarbloggen och trollpackan och konstant magasin och Mary och Arkelsten och Karin och Dick och Christian och tantgrön och Jonas och fetsmart och PCL och robert

Läs gärna sagor från livbåten som skriver ett bra inlägg om skatterna.

20 kommentarer

Filed under Sjukvård

Kritiken fortsätter!

Kritiken fortsätter idag mot Vellinges agerande i frågan om de ensamkommande barnen. I DN kan man läsa om att det finns hård moderatkritik i landet mot M i Vellinges agerande. Bland annat jag själv uttrycker min kritik. Jag har gjort det på min blogg i två inlägg och jag säger det igen, jag känner ingen gemenskap med den politiken alls.

Det blossar nu också upp en debatt om att staten får överväga att lagstifta på området. Möjligen är det den enda lösningen. I grunden trist att inte kommunerna solidariskt ställer upp. I Örebro län är det bara än så länge det blågröna styrda Örebro som tar emot barnen. Det finns mer att göra, mycket mer.

Debatten kommer säkert att fortsätta. Mitt parti har alltid varit tydlig på att ha en generös flykting- och invandrarpolitik. Så ska det förbli. Moderaterna står upp för alla människors lika värde och den värderingen är inte förhandlingsbar.

Tänk om fler kunde vara lika tydliga som Zlatan. Han ställningstagande är tydligt och klart.

7 kommentarer

Filed under politik