Tag Archives: föräldraledighet

På altarbordet offras barnens bästa i politiken namn

Greppet över människors vardagsliv kommer att hårdna om Sverige får en rödgrön regering efter valet 2010. Det är alldeles uppenbart när man tar del av den socialdemokratiska kongressens beslut. Konsekvensen kommer att bli stor och besvärande för en del familjer. För i sin iver att få människor att leva som socialdemokraterna anser att man ska leva så har kongressen beslutat att föräldraledigheten ska delas i tre delar, för att på sikt vara i två delar som inte går att dela på något annat sätt.

Jag kan inte förstå varför politiken ska bestämma hur föräldrar väljer att vara föräldralediga. Det måste ju ändå vara upp till varje familj att bestämma. Tilltron till att politiken vet bättre än familjer skrämmer mig. Vad är det som gör att en sosse tror sig veta bättre än en enskild familj?

Visst, jag tycker också att fler pappor ska vara lediga mer. Men jag tänker inte besluta om det. Man kan jobba på att ändra synen på föräldraledigheten och man kan opinionsbilda för att fler pappor tar sin ledighet. Ytterst handlar det om att öka acceptansen och att få arbetsgivare att inse att en föräldraledighet gynnar även just arbetsgivaren.

Det går inte att bortse från att det för många familjer handlar om ekonomi. Mannen tjänar bättre än kvinnan och familjens ekonomi klarar inte av att pappan tar ledigt. Detta måste tas i beaktan. Jag tycker det är fel. Men felet lär knappats bli mindre när skatterna höjs och politiska regleringar av föräldraledighet införs.

Jag är orolig att de som drabbas av sossarnas politiska klåfingrighet är barnen. Barn som kommer att få vara hemma kortare tid än vad som annars hänt på grund av att familjen inte vill eller kan klara av att ordna så att pappan är hemma. Barn som då mister en viktig tid i hemmet. Så på altarbordet offras barnens bästa i politiken namn.

3 kommentarer

Filed under politik

Förstärk och förläng föräldraförsäkringen

Inom moderaterna så snickras och lappas det i synen på hur föräldraförsäkringen ska vara uppbyggd. Å ena sidan vill vi att föräldrarna själva ska få välja vem som ska vara hemma med barnen. Å andra sidan vill vi att papporna ska ta större ansvar. Ja, jag tycker också att papporna ska vara hemma med sin barn. Jag själv har varit pappaledig, vilket är det bästa jag gjort i mitt liv. Jag önskar givetvis att fler män ska ta chansen att få vara hemma med sina barn. Tiden med sina barn när det är små är mycket speciell och kommer inte tillbaka. Jag är övertygad om att kontakten som knyts då mellan barn och föräldrarna består livet ut.

Är det då politikens ansvar att se till att papporna är mer lediga med sina barn? Kanske och definitivt inom rimliga gränser. Jag är inte övertygad om att kvoterad föräldraledighet löser detta. Konsekvensen kan bli att barnen blir hemma med sina föräldrar ännu kortare tid. Vad har vi vunnit då? Jag tycker barnperspektivtet ska vara det övergripande. Jag tycker det är viktigt att barnen för möjlighet att vara hemma länge hos sina föräldrar. Gärna att tiden delas mellan föräldrarna, men jag tycker det ska ske frivilligt. Kanske kan en extra bonus till pappan stärka just männens möjligheter och vilja att vara hemma. Dock är detta inte hela förklaringen. Det handlar lika mycket om värderingar i samhället om vem som ska vara hemma. När jag vara pappaledig möttes jag med skepsis från omgivningen. Mina barn är fortfarande små, så det var inte så länge sedan. I grunden tror jag det handlar om ett opinionsbildande arbete om att tiden med sina barn när de är små är värdefull och att samhället i stort uppmuntrar männen att vara föräldralediga.

Så egentligen tror jag att det bästa vore att förstärka och förlänga föräldraförsäkringen. Jag är långt ifrån säker att lager på lager med åtgärder hjälper. Risken är bara att det blir otydligt och som sagt att det till sist blir barnen som blir förlorarna om tiden hemma förkortas på grund av att man från politiken vill tvinga papporna att vara hemma och vad har vi vunnit då?

Så moderaterna har en stor roll att spela i utformandet av en modern föräldraförsäkring. Jag vill se mer av opinionsbildande verksamhet, en förlängd och förstärkt föräldraförsäkring men mindre av lappande och lagande.

1 kommentar

Filed under politik