Tag Archives: Fredrik Reinfeldt

Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden

Den globala ekonomiska krisen är hård och påverkar givetvis även Sverige. Det svårt att bedöma hur länge den kommer att hålla på, men ansvarsfulla politiker agerar klokast i att vara förbered på en lång ekonomisk vargavinter. Den som vill värna välfärden ser till att ekonomin i balans. Återigen är det värt att påminna sig om att den som är satt i skuld är inte fri.

Fredrik Reinfeldt ger idag besked om att något femte jobbskatteavdrag inte är aktuellt inför 2013. Det visar med tydlighet att statsministern bedömer att krisen kommer bli långvarig och påverka Sverige än mer. Regeringen ser nu till att värna de offentliga finanserna för att på så sätt kunna värna just välfärden. Det är klokt och det är ansvarsfullt.

En del är besvikna över beskedet. Visst är det så att skatterna behöver sänkas mer för att kunna öka den ekonomiska friheten för fler. Men vårt besked och vallöfte har varit tydligt, vi kommer inte att sänka skatter på sätt så att det hotar ekonomin eller välfärden. De nya moderaterna håller det vi lovar. Ordning och reda i finanserna är prioriterat.

I Örebro agerar dessvärre socialdemokraterna precis tvärtom. Överskott byts ut till underskott. Med det stannar inte där. För första gången på många år så kommer nu Örebro att öka skuldsättningen. Socialdemokraterna kommer alltså att låna pengar för at kunna finansiera sin överbudspolitik. Det är mycket bekymmersamt och det lägger nu grunden för ännu större besparingar på barnen, eleverna och de äldre i Örebro.

Vi moderater agerar tvärtom. Vi värnar välfärden, vi satsar 50 miljoner mer på barnen, eleverna och de äldre än S. Vi ser till att ha en ekonomi i balans och vi kommer att säga nej till orimlig skuldsättning som hotar välfärden i Örebro.

Skillnaden i politiskt ansvarstagande kan inte bli tydligare än så här. Vi moderater tar ansvar för ekonomin och välfärden. Socialdemokraterna tar inte ansvar för vare sig ekonomi eller välfärden.

Media: SvD
dn
exp
svt

Bloggar Moberg

politik o media och Peter L och staffan

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

Fredrik Reinfeldt, bjud in Miljöpartiet till samtal om regeringsbildning

Idag skriver jag på SVD Brännpunkt om att Fredrik Reinfeldt borde bjuda in Miljöpartiet till samtal om regeringsbildning.

I en undersökning i Dagens Samhälle uppger 3 av 4 miljöpartister att MP ska regera tillsammans med Moderaterna. Beskedet är bra och visar att MP är ett parti som kan och vill ta ansvar. Moderaterna och Alliansregeringen borde nu bjuda in MP för samtal om regeringsbildning. En fempartiregering bestående av Alliansen och Miljöpartiet skulle få bred majoritet i riksdagen och skulle därmed skapa en stabil majoritet.

Vår erfarenhet av samarbete med Miljöpartiet i Örebro är bara gott. Vi har under de fyra åren vi styrde tillsammans med MP lärt oss mycket. MP har ett stort engagemang och kunskap på bland annat miljöområdet som vi uppskattat. I arbetet med att skapa en hållbar tillväxt, både ekologiskt och socialt, har vi och Miljöpartiet mycket att lära av varandra. I grund och botten är det bra att de Nya Moderaterna och Miljöpartiet kan pragmatiskt hitta smarta och ansvarsfulla lösningar på tillväxten. Det skapar fler jobb och ett mer hållbart samhälle. Ekonomiskt har Miljöpartiet varit med och tagit ansvar i Örebro kommun. Genom att ha en ekonomi i balans har vi gemensamt kunnat satsa på välfärden och miljön. Miljöpartiet har därför i praktisk handling visat att de är mer trovärdiga och ansvarstagande även i svåra situationer än till exempel Socialdemokraterna. För när socialdemokraterna har blivit ekonomiska populister så har Miljöpartiet förstått vikten av att ha en ekonomi i balans. Det är så man värnar välfärden och det är så man håller samman ett samhälle. I allt väsentligt har samarbetet varit bra, så bra att vi nu fortsätter att samarbeta även i opposition.

På riksplanet finns det många sakpolitiska områden där Moderaterna och Miljöpartiet har mycket gemensamt. Skolpolitiken, miljöpolitiken, integrationspolitiken, den ekonomiska politiken samt en politik för hållbar tillväxt är områden där vi med enkelhet borde kunna hitta gemensamma lösningar. Jag är övertygad om att vi på område efter område kommer att kunna hitta kompromisser och pragmatiska lösningar. De nya moderaternas styrka är att kunna ompröva tidigare ställningstaganden, därför kan det knappast vara vare sig svårt eller kontroversiellt att hitta samförstånd med Miljöpartiet.

Runt om i landet samarbetar Moderaterna med Miljöpartiet och det har visat sig gå bra. Vi har olika kunskaper som berikas i ett gemensamt samarbete. Det är dags för Moderaterna på riksplanet att också inse att vi har mycket att lära av Miljöpartiet. MP är idag ett modernt parti som klarar av att samarbeta, hitta breda lösningar och ta ansvar för ekonomin. Moderaterna har därför inget att vara bekymrad över kring för att hitta ett regeringssamarbete med Miljöpartiet. Tvärtom så har både M och MP mycket att vinna på genom att ta ansvar för Sverige tillsammans.

Miljöpartiet är idag ett parti som kan ta ansvar och som kan samarbeta. Jag är övertygad om att Moderaterna i riket skulle ha stor glädje och nytta av att bilda regering med Miljöpartiet. Det skulle återigen bevisa att de nya moderaterna är ett parti som i grunden förändrats. Vi tar ansvar och vi är beredda att hitta breda lösningar för Sveriges bästa. Min uppmaning blir därför till statsminister Fredrik Reinfeldt, bjud in Miljöpartiets språkrör, Gustav Fridolin och Åsa Romson, till samtal om regeringsbildning!

Media: SVD och AB och Exp och SVT och TV4 och NA och SVD2 och DN

Bloggar: Anders och Tokmoderaten och Peter och Thomas och Staffan och Schlaug och Lotta och Martin och Peter och Högberg och och krassman och robert

24 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ansvar för hela Sverige

Politik handlar om att göra vägval och om att ta ansvar. De nya moderaternas största förändring gentemot de gamla moderaterna är att politiken vi driver är trovärdig och genomarbetad. Vi rädds inte att ompröva gamla sanningar och vi är beredda att ta ansvar. Ansvar som ibland innebär att löften måste omprövas och skjutas upp.

Reinfeldt gav idag i sitt sommartal de besked som är nödvändiga. Det är kärva tider som väntar runt hörnet. Världsekonomin är orolig och det kommer att påverka Sverige. Sverige står starkt rustad tack vare att Alliansen i förra krisen tog ansvar. Vi lyssnade inte på oppositionen som ville satsa mer av lånade pengar. Vi tog ansvaret och det gör att Sverige står sig starka idag. Vi kommer också återigen att ta det ansvaret.

Jobben är det som bygger vårt samhälle starkt och håller samman det. Därför måste arbetslinjen fortsätta att stärkas. Mycket av människors frihet grundläggs just genom att man har ett jobb att gå till. Jobben måste bli fler och i oroliga tider behöver politiken skapa än bättre förutsättningar för företagande och utbildning.

Jag efterlyste inför Reinfeldts tal svar om välfärden. Svaren gavs också till delar. Reinfeldt talade om hur viktig skolan är och att den måste stärkas. Det är just i skolan som morgondagens samhälle utformas. Barnen ska ha rätten att gå in en bra skola där alla ska få möjligheter att nå kunskapsmålen och det ska ske i en trygg skola.

Talet av Reinfeldt var allvarsamt. Det var till stora delar väntat och till stora delar bra. Tankarna till Norge i deras svåra stund visar att vi alla bryr oss om vårt grannland. Reinfeldt är en trygg ledare som tar ansvar. I en tid av oro behövs det. Politik handlar om vägval och ansvarstagande. Det moderata ledarskapet tar det rätta vägvalen och tar ansvaret för hela Sverige.

Media: SVD och DN och AB och Ab2 och SVD2 och AB3 och Exp och Exp2

Bloggar: Rasmus och Thomas och Johan och Mikael och Daniel och Röda Berget och Sebastian och Tokmoderaten och Mikael

12 kommentarer

Filed under Uncategorized

Reinfeldt, börja ge oss beskeden om välfärden idag

Förväntningarna är högt ställda inför Fredrik Reinfeldts sommartal. Ett tal som jag hoppas kommer att innehålla besked om moderaternas syn på demokrati, ekonomi och välfärd.

Händelserna i Norge skickade en chockvåg genom hela norden. Vårt demokratiska system blev angripen i grunden. Nu måste vi upp till försvar för demokratin, yttrandefriheten och friheten att få engagera sig politiskt. Terrorism ska inte få stänga vårt öppna samhälle, terror ska inte få skrämma bort människor från att vara politiskt engagerade. Det är en grundbult i demokratin att få söka mandatet att väljarna att bli vald. Det är en grundbult i det öppna samhället att få verka som förtroendevald.

Den ekonomiska oron som nu ruskar om världen kommer att påverka oss i Sverige. Det som nu behövs är en regering som tar ansvar. Politiken måste nu orka vara långsiktig och ansvarstagande. Beslut i regering och riksdag måste först och främst ta ansvar för Sverige. Kortsiktiga politiska poänger i riksdagen kommer urholka trovärdigheten och stabiliteten för svensk ekonomisk politik. Jag hoppas att vi slipper det. Jag hoppas att oppositionen tar sin del av ansvaret och att Alliansregeringen nu bjuder in till öppna samtal med oppositionen.

Jag utgår ifrån att Alliansen fortsätter att inte föra samtal eller göra upp med Sverigedemokraterna. Jag hoppas även att den rödgröna oppositionen håller sina löften från valrörelsen att så inte ska ske. Dock finns det tydliga signaler som pekar på det motsatta. Risken är uppenbar att vi får se fler rödbruna uppgörelser i riksdagen, något som kommer att påverka Sverige ekonomiska politik negativt. I en tid av oro krävs stabilitet och ansvarstagande, det återstår om socialdemokratin orkar ta det ansvaret. Det är därför glädjande att i alla fall MP räcker ut en hand till Alliansen för att föra samtal. Den handen tycker jag Alliansen ska ta. Att våga föra samtal med MP kan inte skada, tvärtom kan det lägga grunden för några breda överenskommelser mellan Alliansen och Miljöpartiet.

Reinfeldt kommer säkert att tala mycket om ekonomin och ansvarstagande. Det är en svår och besvärlig höst som väntar politiken, både lokalt, nationellt och globalt. Det är givetvis helt nödvändigt att sommartalet innehåller mycket av allvars ord om ekonomin och våldet som drabbat våra vänner i Norge. Men jag hoppas också att Reinfeldt tar tillfället i akt och börjar peka ut en riktning för moderaternas välfärdspolitik.

Välfärdens utmaningar är stora de kommande åren. Barnen i barnomsorgen måste få en trygg tillvara med god omsorg och kärlek. Ungdomarna i skolan ska få en bra start i livet med trygghet och en skolgång som leder till att alla når kunskapsmålen. Våra äldre ska få en värdig ålderdom där tid finns för en bra omsorg och kramar. Vi måste ta hand om våra äldre bättre än vad som görs idag. Välfärden behöver på område efter område förbättras och förstärkas. De nya moderaterna måste börja ge besked om våra svar på dessa utmaningar i god tid innan 2014. Reinfeldt kan börja ge de beskeden idag.

Media: DN och SVD och SVD2 och AB och Ab2 och Exp och Exp2 och SVD och SVD2 och DN

Bloggar:  Fredrik och Tokmoderaten och Röda berget och Sebastian och Thomas och Schlaug och Emil

10 kommentarer

Filed under Uncategorized

I tider av oro prövas det politiska ledarskapet

Det är i tider av oro som det politiska ledarskapet behöver vara stabilt och tryggt. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg visar nu återigen upp sitt trygga ledarskap när oron är besvärlig runt om i världen. Moderaterna driver en tydlig ideologisk politik som skapar större frihet för alla människor i Sverige. Steg för steg skapar vi ett rättvisare och tryggare Sverige där fler får jobb för arbetslinjen återupprättats. Men vi låter inte ideologiska skygglappar skymma vårt omdöme. Att ompröva och skjuta upp skattesänkningar är inget problem. Vi tar det ansvar som människor förväntar sig av politiken.

Media: SVD och DN och AB och SVD2

Bloggar: Sebastian och Martin och Thomas och Mary och Lotta

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Imorgon vet vi.

 Per Westerberg blev omvald till talman efter en del turer fram och tillbaka. Det hela visar att riksdagen kommer att visa upp fler spännande voteringar under de närmsta fyra åren. Hur SD kommer att rösta kommer säkert vara just osäkert in i det sista vid fler tillfällen då inget block kommer vilja vare sig göra upp med SD eller föra samtal med dem. Vi får säkert skäl till att fundera alla på hur vi ska hantera debatten om det parlamentariska läget. Jag vill nog ändå hävda att båda blocken bär ansvar. Ingen kan skylla enbart på den andra som läget nu varit i ett par dagar. Jag hoppas att vi får en bättre ton i fortsättningen.

Imorgon är det då dags för Reinfeldt att avge regeringsförklaringen och presentera den tillträdande regeringen. Säkert kommer vi få se ett par nya namn i regeringen. Mitt tips är att Ulf Kristersson blir ny socialförsäkringsminister. Ulf har det som krävs för att förändra de felaktigheter som uppstått i införandet av nya regler. Ulf är också en god kommunikatör som klarar av att förklara reformer. Mitt andra tips är att vi får ser Hillevi Engström som nya arbetsmarknadsminister. Hillevi kan frågorna och kommer att göra ett bra jobb.

Säkert kommer det fler överraskningar. Imorgon vet vi hur den nya Alliansregeringen ser ut. Utmaningarna är många för regeringen de kommande åren så det gäller att Reinfeldt sätter ihop bästa tänkbara Allianslag.

Bloggar: Thomas och Mikael och Den hälsosamme ekonomisten och Annarkia och Mikael och Tokmoderaten och Fredrik

8 kommentarer

Filed under Alliansen

Reinfeldt och Borg visar vägen till valseger

Det går bra för Sverige. Anders Borg gav idag beskeden att svensk ekonomi är stark och att återhämtningen nu går fortare än vad någon tidigare trott. Det innebär att överskotten blir större att de kommer snabbare i statens finanser. Arbetslösheten sjunker också betydligt snabbare. Alliansregeringen har lotsat Sverige igenom den globala krisen på ett föredömligt sätt, inget annat land kommer ur krisen så starkt som Sverige gör.

Trots goda finanser håller nu Borg hårt i ekonomin. Läget är fortfarande osäkert menar Borg och vill därför inte låta hela utrymmet som skulle kunna användas till reformer få tecknas in. Det är klokt, även om det är ovanligt att en regering håller igen i en valrörelse. Anders Borg tänker inte tillåta ekonomin skena iväg åt fel håll. En valrörelse kan nämligen kosta skattebetalarna stora pengar om de tillåts rulla iväg. Därför är det bra att Borg är tuff och håller igen.

Det återstår att se om Socialdemokraterna orkar vara lika ansvarstagande. Idag har Sahlin talat, igen. Vi har hört det förut. En svart retorik om hur eländigt det är i Sverige och att allt är moderaternas fel. Sahlin ondgör sig också över skattesänkningarna som genomförts under denna mandatperiod. Jag bara undrar hur hon ska ha det. Ska skatterna sänkas eller inte? Om nu sossarna inte gillar de genomförda skattesänkningarna så är det väl bara att återställa dem. Att höja skatten för låginkomsttagarna har ju aldrig stoppat sossarna förut.

Alliansen har tagit ansvar för ekonomin och den är nu stark. Anders Borg kommer i valrörelsen tillsammans med Fredrik Reinfeldt vara Alliansen och Moderaternas starkaste kort. Reinfeldt och Borg visar vägen till valseger.

Media: DN och DN2 och DN3 och svd och AB och svd2 och AB2 och AB3 och exp

Bloggar: Thomas och Mikael

6 kommentarer

Filed under val 2010