Tag Archives: kyrkan

Det är dags för politiken att lämna kyrkan

Den moderata partistyrelsen anser att tiden är inne för att Svenska Kyrkan ska ha möjlighet att fatta beslut om sina egna angelägenheter och föreslår därför i en proposition till partistämman att Moderaterna inte deltar som nomineringsgrupp till Kyrkomöte och stiftfullmäktige från och med kyrkovalet 2013. Jag tycker förslaget är bra. Beslut om deltagande i kyrkliga val på lokal nivå föreslås fattas på lokal nivå och vi får återkomma kring hur vi kommer att göra i Örebro län, men förmodligen kommer vi att följa upp partistyrelsebeslutet.

Beslutet om detta ska tas på partistämman i höst. Förra gången vi tog beslut i frågan var på partistämman 2007. Jag tyckte då att vi skulle fortsätta vara med i kyrkovalen. Men jag har nu ändrat mig. Det är hög tid att skilja staten och kyrkan fullt ut. Partipolitiken har inget med tro att göra, partipolitiken har inget i kyrkan att göra. Vi gör det klokt i att skilja på kyrkligt engagemang och politiskt engagemang. Vår erfarenhet är också att många av de som är aktiva i kyrkopolitiken inte är aktiva för oss som parti i övrigt. Till mycket stora delar skiljer sig alltså partiets verksamheter i kyrkan och i övriga politiska församlingar. Kanske är det naturligt, men det visar också att ta steget att lämna kyrkopolitiken som parti vare sig är så stort eller dramatiskt som vi kanske tidigare trott.

Detta är ett steg som tas med respekt både för de många moderater som har ett kyrkligt engagemang och för det beslut som fattats att skilja kyrkan från staten. Många medlemmar i Moderaterna har både ett kyrkligt engagemang och kyrkliga uppdrag. Partistyrelsen anser att det är mycket viktigt att de som vill fortsätta att företräda moderata idéer i det kyrkliga arbetet får möjlighet att göra detta, men med en bredare nomineringsgruppsbeteckning som är helt fristående och separerad från Moderaterna. Kyrkliga samrådsgruppen föreslås därför få i uppdrag att bilda en ny nomineringsgrupp, samt att ta fram förslag till en ny värdeplattform för den nya nomineringsgruppen.

På detta sätt kan kyrkligt aktiva moderater hitta en ny plattform för sitt engagemang för Svenska Kyrkan. Samtidigt, genom att inte ställa upp under egen partibeteckning, visar partiet att det inte finns något religiöst samfund som efter kyrkans skiljande från staten har en särställning inom Moderaterna. Sedan 2009 är det inte längre föremål för uteslutning att som moderat ställa upp i kyrkoval under annan partibeteckning än Moderata Samlingspartiet.

Partistyrelsens förslag kommer alldeles säkert vålla stor debatt på partistämman. Jag kommer att rösta ja till att partiet lämnar kyrkopolitiken. Det är dags att ta det steget nu. Det handlar ytterst om att lämna över besluten över kyrkans verksamhet och utveckling till de engagerade människor som finns i kyrkans verksamhet. Jag är övertygad om att kyrkan kommer lösa detta tillsammans med sina aktiva. Jag är lika övertygad om att om alla partier lämnar kyrkopolitiken till förmån för de engagerade i kyrkan så är det i grunden positivt för kyrkans utveckling.

Media: SVD och SVD2 och DN

Bloggar: Göran och Paul och Martin och Ulf och Trollan och Karin och Johan och Anders och Johan

5 kommentarer

Filed under Uncategorized