Tag Archives: Löfven

Jobben är viktigast när vi äntligen får börja prata politik igen

Äntligen kanske vi kan då börja diskutera sakpolitik igen nu när både socialdemokraterna och kristdemokraterna valt partiledare. Fokus borde nu övergå till de utmaningar Sverige har.

Säkert kommer den nya socialdemokratiska partiledaren, Löfven, göra jobben till en huvudfråga. Det vore i så fall bra. För den viktigaste politiska frågan är jobben.

Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. Ju fler som arbetar desto fler kan bidra till skola, vård och omsorg. Därför har Nya moderaterna drivit en konsekvent arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Detta har vi kombinerat med att ta ansvar för de offentliga finanserna.

För att utanförskapet ska minska och jobben ska bli fler krävs en aktiv politik som tar ansvar för jobben. Därför satsar regeringen nu drygt åtta miljarder kronor på att förstärka arbetsmarknadspolitiken de kommande åren. Det innebär bland annat en satsning på fler handläggare hos Arbetsförmedlingen, fler praktikplatser och utökade utbildningsmöjligheter. Många av insatserna är riktade till de personer som under en lång tid har varit utan arbete. Vi ökar nu deras möjligheter att komma tillbaka.

Vidare har vi halverat restaurangmomsen. Det kommer att öka chansen för grupper som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Det kommer även att minska benägenheten till svarta jobb. Detta är reformer för att skapa arbete och förstärka arbetslinjen.

En central utgångspunkt för att pressa tillbaka arbetslösheten är insikten om att alla jobb behövs, men om detta är vi inte överens i svensk politik idag. Socialdemokraterna tycker att det finns vissa jobb som inte är fina nog. I en tid när flera grupper behöver stärkt stöd och sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden tycks det ha blivit praxis för Socialdemokraterna att säga nej till jobb. De vill montera ned arbetslinjen, för hur skapas det fler arbeten genom att göra det mindre lönsamt att arbeta, fördubbla kostnaden för att anställa unga, säga nej till reformer för fler jobb i hotell- och restaurangbranschen samt halvera både RUT- och ROT-avdraget?

För nya Moderaterna är jobben viktigast. Fler jobb och fler vägar till jobb för unga behövs. Då kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar på skolan och sjukvården. Det är så vi tar hela Sverige framåt. Alla jobb behövs!

Den tydligaste konflikten mellan moderaterna och socialdemokraterna är just synen på arbetet. Vi vill göra det än mer lönsamt att arbete medan S vill göra det mer lönsamt att inte arbete. Arbetslinjen står emot bidragslinjen. I grunden handlar det om att vi menar att alla ska ta ansvar och alla ska göra rätt för sig. Alla som kan arbeta ska göra det, givetvis efter sina förutsättningar. Men när vi menar att alla ska ta ansvar för samhällsbygget och sig själva är det i den socialdemokratiska politiken alltid någon annan som ska ta ansvar. Så är vi skapar grunden för att hålla samman samhället så splittrar S samhället. Att kunna leva på sin lön och att kunna ta ansvar är grunden i ett samhälle. Så byggs tryggheten upp och så garanteras en välfärd värd namnet upp.

Bloggar Rolf , Mikael , Högberg , tokmoderaten , Peter s , Johan , krassman , Sven Erland , Peter a , Staffan

Media ab , SvD , SvD 2 , dn , dn , dn , dn , dn , exp , exp , SvD , SvD , SvD

12 kommentarer

Filed under Uncategorized