Tag Archives: moderaterna

Jobben är viktigast när vi äntligen får börja prata politik igen

Äntligen kanske vi kan då börja diskutera sakpolitik igen nu när både socialdemokraterna och kristdemokraterna valt partiledare. Fokus borde nu övergå till de utmaningar Sverige har.

Säkert kommer den nya socialdemokratiska partiledaren, Löfven, göra jobben till en huvudfråga. Det vore i så fall bra. För den viktigaste politiska frågan är jobben.

Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. Ju fler som arbetar desto fler kan bidra till skola, vård och omsorg. Därför har Nya moderaterna drivit en konsekvent arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Detta har vi kombinerat med att ta ansvar för de offentliga finanserna.

För att utanförskapet ska minska och jobben ska bli fler krävs en aktiv politik som tar ansvar för jobben. Därför satsar regeringen nu drygt åtta miljarder kronor på att förstärka arbetsmarknadspolitiken de kommande åren. Det innebär bland annat en satsning på fler handläggare hos Arbetsförmedlingen, fler praktikplatser och utökade utbildningsmöjligheter. Många av insatserna är riktade till de personer som under en lång tid har varit utan arbete. Vi ökar nu deras möjligheter att komma tillbaka.

Vidare har vi halverat restaurangmomsen. Det kommer att öka chansen för grupper som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Det kommer även att minska benägenheten till svarta jobb. Detta är reformer för att skapa arbete och förstärka arbetslinjen.

En central utgångspunkt för att pressa tillbaka arbetslösheten är insikten om att alla jobb behövs, men om detta är vi inte överens i svensk politik idag. Socialdemokraterna tycker att det finns vissa jobb som inte är fina nog. I en tid när flera grupper behöver stärkt stöd och sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden tycks det ha blivit praxis för Socialdemokraterna att säga nej till jobb. De vill montera ned arbetslinjen, för hur skapas det fler arbeten genom att göra det mindre lönsamt att arbeta, fördubbla kostnaden för att anställa unga, säga nej till reformer för fler jobb i hotell- och restaurangbranschen samt halvera både RUT- och ROT-avdraget?

För nya Moderaterna är jobben viktigast. Fler jobb och fler vägar till jobb för unga behövs. Då kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar på skolan och sjukvården. Det är så vi tar hela Sverige framåt. Alla jobb behövs!

Den tydligaste konflikten mellan moderaterna och socialdemokraterna är just synen på arbetet. Vi vill göra det än mer lönsamt att arbete medan S vill göra det mer lönsamt att inte arbete. Arbetslinjen står emot bidragslinjen. I grunden handlar det om att vi menar att alla ska ta ansvar och alla ska göra rätt för sig. Alla som kan arbeta ska göra det, givetvis efter sina förutsättningar. Men när vi menar att alla ska ta ansvar för samhällsbygget och sig själva är det i den socialdemokratiska politiken alltid någon annan som ska ta ansvar. Så är vi skapar grunden för att hålla samman samhället så splittrar S samhället. Att kunna leva på sin lön och att kunna ta ansvar är grunden i ett samhälle. Så byggs tryggheten upp och så garanteras en välfärd värd namnet upp.

Bloggar Rolf , Mikael , Högberg , tokmoderaten , Peter s , Johan , krassman , Sven Erland , Peter a , Staffan

Media ab , SvD , SvD 2 , dn , dn , dn , dn , dn , exp , exp , SvD , SvD , SvD

12 kommentarer

Filed under Uncategorized

Förnyelsen ska fortsätta – Moderaterna i Örebro behöver fler kvinnor

Moderaterna i Örebro behöver fler kvinnor, ungdomar och invandrare för att kunna bli de nya moderaterna. Under alltför många år har moderaterna i Örebro avstått från förnyelsen och avstått från att arbeta med att få in just fler kvinnor, ungdomar och invandrare. För mig är det och har alltid varit helt oacceptabelt.

Jag kommer att ta mitt ansvar som ledare för Moderaterna i Örebro att fler nya kan komma in i politiken och få uppdrag. Så har jag alltid jobbat. För mig är det viktigt att det blir fler som är med och påverkar och ta ansvar för Moderaterna i Örebro. Det är därför jag arbetar strukturerat med att sprida på uppdragen. Vi har spridit uppdragen som gruppledare och talespersoner till fler personen nu än vad partiet hade under tidigare ledarskap.

När det gäller att få fler kvinnor att ta uppdrag så handlar det om att arbeta aktivt med att erbjuda, stötta och se till att kvinnorna får bra uppdrag. För mig är det viktigt. Under min period som landstingsråd ledde det till att det var fler kvinnor än män som hade landstingsuppdrag för Moderaterna.

I Örebro återstår mycket att göra. Under mitt ledarskap har vi kommit en bit på vägen, men vi är inte nöjda. Vi har efter omvalet fått in 19 nya kvinnor på uppdrag. Det innebär att nu är det 43% kvinnor som har uppdrag. Förra mandatperioden siffran 39%. I princip så har alla kvinnor som velat ha uppdrag fått uppdrag.

På gruppledarposter har 7 nya kvinnor fått förtroendet att vara moderata gruppledare. Där är idag fördelningen 13 män och 10 kvinnor. Det innebär att 44% av gruppledarna är kvinnor. Förra mandatperioden var andelen kvinnliga moderata gruppledare 24%.

Varje ledare ska ta ansvar för sitt arbete och konsekvenserna av det. När jag tog över vid årsskiftet var obalansen oacceptabelt stor. Vi har nu kommit en bit på vägen, men vi är långt ifrån klara. Balansen måste bli bättre, men färdriktningen är tydlig. Jag har som ledare tagit ansvar för att bryta trenden där färre kvinnor fick uppdrag.

Vi kommer därför att fortsätta att aktivt söka kvinnor till våra förtroendeuppdrag. Vi vill ha fler och vi kommer att erbjuda bra uppdrag och bra förutsättningar. Det vi nu gör för att underlätta för nya förtroendevalda att komma in i partiet och i sina uppdrag är att vi förbättrar introduktionen till uppdragen. Vi förstärker och förbättra utbildningen. Vi kommer att införa mentorskap för att nya aktiva ska få en bra väg in i partiet.

Nu är det inte bara kvinnorna som varit underrepresenterade under tidigare mandatperioder. Vi har haft för få ungdomar och för få invandrare. Även här har vi nu gett möjlighet för fler av dessa att få uppdrag. Därför har 14 nya ungdomar fått uppdrag och 7 nya invandrare fått uppdrag. Det tillsammans med att 19 nya kvinnor fått uppdrag visar att förnyelsen och breddningen av moderaterna i Örebro sker på riktigt nu för första gången någonsin. Vi går från ord till handling.

Målsättningen inför nästa val är att det ska vara lika många kvinnor och män som står på valsedeln och som tar uppdrag efter valet. Att klara det är en stor utmaning. Vi måste därför fortsätta förbättra vårt sätt att rekrytera in nya och då framför allt kvinnor, ungdomar och invandare.

Jag utgår ifrån att vi kommer att lyckas med att få en ännu större bredd bland våra förtroendevalda. Om vi inte lyckas med det inför utformandet av valsedlarna nästa val så är jag beredd att på allvar pröva frågan om att ha varvade listor med varannan kvinna/man. Anledningen till det är att för mig och partiet är detta viktigt. De nya moderaterna ska ha lika många män som kvinnor. Kvotering är fel väg att gå, men vi måste nu ta problemet på allvar och se till att fler kvinnor får chansen att få uppdrag. Jag hävdar att detta går att nå utan att kvotera. Det gick i landstinget när jag var gruppledare där och det kommer att gå även i Örebro kommun.

Ytterst är detta en fråga om ledarskap. Som ledare för moderaterna i Örebro är det mitt ansvar att skapa förutsättningar för att fler får möjligheten att engagera sig för oss. Ledarskapet bär ansvaret för om det blir fler eller färre kvinnor som tar uppdrag. Historiskt har moderaterna i Örebro inte varit särskilt bra på att få in fler kvinnor. Varje ledare får ta sin del av ansvaret.

Jag kommer att ta mitt ansvar för att fler kvinnor ska få uppdrag. Det har jag alltid gjort och kommer även framåt att göra. Vi har sedan årsskiftet sett till att 19 fler kvinnor fått uppdrag och att 7 nya kvinnor blivit gruppledare. Det är en bit på vägen, men vi är inte framme än. Jag är därför inte nöjd. Jag kommer därför se till att fortsätta att prioritera arbetet med att få in fler kvinnor till Moderaterna i Örebro.

Media: SVT Tvärsnytt

I Riksmedia debatteras kvotering till bolagsstyrelser: SVD och SVD2 och på det temat bloggar: Lotta och Martin och Mary och Tokmoderaten och Lars

Lämna en kommentar

Filed under Örebro

Fredrik Reinfeldt, bjud in Miljöpartiet till samtal om regeringsbildning

Idag skriver jag på SVD Brännpunkt om att Fredrik Reinfeldt borde bjuda in Miljöpartiet till samtal om regeringsbildning.

I en undersökning i Dagens Samhälle uppger 3 av 4 miljöpartister att MP ska regera tillsammans med Moderaterna. Beskedet är bra och visar att MP är ett parti som kan och vill ta ansvar. Moderaterna och Alliansregeringen borde nu bjuda in MP för samtal om regeringsbildning. En fempartiregering bestående av Alliansen och Miljöpartiet skulle få bred majoritet i riksdagen och skulle därmed skapa en stabil majoritet.

Vår erfarenhet av samarbete med Miljöpartiet i Örebro är bara gott. Vi har under de fyra åren vi styrde tillsammans med MP lärt oss mycket. MP har ett stort engagemang och kunskap på bland annat miljöområdet som vi uppskattat. I arbetet med att skapa en hållbar tillväxt, både ekologiskt och socialt, har vi och Miljöpartiet mycket att lära av varandra. I grund och botten är det bra att de Nya Moderaterna och Miljöpartiet kan pragmatiskt hitta smarta och ansvarsfulla lösningar på tillväxten. Det skapar fler jobb och ett mer hållbart samhälle. Ekonomiskt har Miljöpartiet varit med och tagit ansvar i Örebro kommun. Genom att ha en ekonomi i balans har vi gemensamt kunnat satsa på välfärden och miljön. Miljöpartiet har därför i praktisk handling visat att de är mer trovärdiga och ansvarstagande även i svåra situationer än till exempel Socialdemokraterna. För när socialdemokraterna har blivit ekonomiska populister så har Miljöpartiet förstått vikten av att ha en ekonomi i balans. Det är så man värnar välfärden och det är så man håller samman ett samhälle. I allt väsentligt har samarbetet varit bra, så bra att vi nu fortsätter att samarbeta även i opposition.

På riksplanet finns det många sakpolitiska områden där Moderaterna och Miljöpartiet har mycket gemensamt. Skolpolitiken, miljöpolitiken, integrationspolitiken, den ekonomiska politiken samt en politik för hållbar tillväxt är områden där vi med enkelhet borde kunna hitta gemensamma lösningar. Jag är övertygad om att vi på område efter område kommer att kunna hitta kompromisser och pragmatiska lösningar. De nya moderaternas styrka är att kunna ompröva tidigare ställningstaganden, därför kan det knappast vara vare sig svårt eller kontroversiellt att hitta samförstånd med Miljöpartiet.

Runt om i landet samarbetar Moderaterna med Miljöpartiet och det har visat sig gå bra. Vi har olika kunskaper som berikas i ett gemensamt samarbete. Det är dags för Moderaterna på riksplanet att också inse att vi har mycket att lära av Miljöpartiet. MP är idag ett modernt parti som klarar av att samarbeta, hitta breda lösningar och ta ansvar för ekonomin. Moderaterna har därför inget att vara bekymrad över kring för att hitta ett regeringssamarbete med Miljöpartiet. Tvärtom så har både M och MP mycket att vinna på genom att ta ansvar för Sverige tillsammans.

Miljöpartiet är idag ett parti som kan ta ansvar och som kan samarbeta. Jag är övertygad om att Moderaterna i riket skulle ha stor glädje och nytta av att bilda regering med Miljöpartiet. Det skulle återigen bevisa att de nya moderaterna är ett parti som i grunden förändrats. Vi tar ansvar och vi är beredda att hitta breda lösningar för Sveriges bästa. Min uppmaning blir därför till statsminister Fredrik Reinfeldt, bjud in Miljöpartiets språkrör, Gustav Fridolin och Åsa Romson, till samtal om regeringsbildning!

Media: SVD och AB och Exp och SVT och TV4 och NA och SVD2 och DN

Bloggar: Anders och Tokmoderaten och Peter och Thomas och Staffan och Schlaug och Lotta och Martin och Peter och Högberg och och krassman och robert

24 kommentarer

Filed under Uncategorized

Enpartistaten är död, men inte begraven

Enpartistaten är död, men inte begraven. Den socialdemokratiska dominansen i svensk rikspolitik är bruten för alltid. Vi kommer aldrig mer igen i rikspolitiken få ett parti som är så dominant. Beskrivningen av demokratisk enpartistat är slående för hur det var i årtionden. Tack och lov är det över i riket, men enpartistaten är inte begraven ännu. Runt om i landet finns det kommuner och landsting som fortfarande styrs av socialdemokraterna själva och de har gjort så länge. Det finns exempel där S styrt sedan den moderna demokratin infördes och det har aldrig funnits något annat styre där. Det är så långt ifrån sunt man kan komma.

Konsekvenserna blir stora, allt för stora i civilsamhället. Jag träffar fortfarande på kommunalt anställda som inte törs ta politiska uppdrag för moderaterna. Erfarenheterna de har när andra tar uppdrag är utfrysning, mobbning och att man faktiskt till och med blir av med chefpositioner. Jag träffar fortfarande egna företagare som inte ens törs bli medlemmar hos Moderaterna för det är inte bra för affärerna. De har sett hur andra småföretagare gått miste om affärer och kunder för de varit ”offentliga” moderater. Dessa företagare säger till mig att de har inte råd att bli moderater för då riskerar de sitt levebröd och företag. Jag träffar fortfarande kommunalt anställda som inte törs säga vad de tycker och jag blir fortfarande nekad att komma till vissa kommunala verksamheter. Anledningen är att de är rädda för att bli straffade.

Nu drabbar dessvärre inte bara detta moderater. Andra borgerliga kan beskriva samma saker. Vi vet från valrörelserna att socialdemokratin går hem till folk för att få dom att gå och rösta, tonläget kan ibland vara ganska skarpt och på gränsen till hotfull. Det går inte att bevisa, men kollektivröstning används tyvärr i vårt land idag.

Moderaterna kommer aldrig att bli ett så dominerande parti som socialdemokraterna varit. I grunden är det bra. Det är osunt att ett parti fått bestämma så mycket så länga. Moderaterna har i grunden förändrats och det svenska parlamentariska läget är också förändrat i grunden. Mikaela Valtersons beskrivning är träffande:

”Därför är det min övertygelse att Miljöpartiet måste vara öppna för att sitta i regering med såväl socialdemokrater som moderater. En regering utan något av dessa två partier förefaller i dag osannolik.

För att det ska kunna bli verklighet behöver Miljöpartiet nyansera sin uppfattning om Moderaterna. Inom partiet finns det alltjämt ett stort motstånd och en syn på Moderaterna som inte hängt med i de senaste årens förändringar. I dagens politiska landskap står Kristdemokraterna, Centerpartiet eller Folkpartiet i många frågor längre ifrån Miljöpartiet än Moderaterna. De nya moderaterna är ingen PR-byrå. Det är en verklig förändring som har skett, ibland till det sämre, ibland till det bättre. Det måste vi förhålla oss till, inte bara vifta bort.”

Jag brukar inte försvara Sverigedemokraterna, tvärtom så är deras värderingar så långt ifrån mig man kan komma. Men de ska ha rätten att få framföra och driva sin politik. Att deras företrädare blir utsatta för hot och våld är oacceptabelt. I en demokrati så gäller yttrandefriheten även för de åsikter vi inte gillar.

Demokratin och yttrandefriheten måste vinnas och återvinnas. Vi måste möta hat med kärlek. Vi måste i svåra tider våga stå upp för demokratins styrka. Men vi måste också våga se att vi har mycket kvar att göra i vårt eget land också. Kollektivets medvetna eller omedvetna förtryck av enskilda kan aldrig accepteras eller tillåtas.

Så när enpartistaten är död i riket så lever den runt omkring oss i landsting och kommuner fortfarande. Möjligen är det de sista dödsryckningarna, men fortfarande är det människor som inte kan eller törs utöva sina demokratiska rättigheter fullt ut. Frågan är om de ens törs rösta på det som vill. Enpartistaten behöver inte bara dö i hela landet, den behöver också begravas en gång för alla.

Media: SVD och SVD2 och SVD3 och SVD4 och DN och DN2 och DN3 och DN4 och DN5 och DN6

Bloggar: Sebastian och Paul och mikael och martin och patrik och dhe och tokmoderaten och thomas och sagor från livbåten och johan och mary

53 kommentarer

Filed under Uncategorized

Det är dags för politiken att lämna kyrkan

Den moderata partistyrelsen anser att tiden är inne för att Svenska Kyrkan ska ha möjlighet att fatta beslut om sina egna angelägenheter och föreslår därför i en proposition till partistämman att Moderaterna inte deltar som nomineringsgrupp till Kyrkomöte och stiftfullmäktige från och med kyrkovalet 2013. Jag tycker förslaget är bra. Beslut om deltagande i kyrkliga val på lokal nivå föreslås fattas på lokal nivå och vi får återkomma kring hur vi kommer att göra i Örebro län, men förmodligen kommer vi att följa upp partistyrelsebeslutet.

Beslutet om detta ska tas på partistämman i höst. Förra gången vi tog beslut i frågan var på partistämman 2007. Jag tyckte då att vi skulle fortsätta vara med i kyrkovalen. Men jag har nu ändrat mig. Det är hög tid att skilja staten och kyrkan fullt ut. Partipolitiken har inget med tro att göra, partipolitiken har inget i kyrkan att göra. Vi gör det klokt i att skilja på kyrkligt engagemang och politiskt engagemang. Vår erfarenhet är också att många av de som är aktiva i kyrkopolitiken inte är aktiva för oss som parti i övrigt. Till mycket stora delar skiljer sig alltså partiets verksamheter i kyrkan och i övriga politiska församlingar. Kanske är det naturligt, men det visar också att ta steget att lämna kyrkopolitiken som parti vare sig är så stort eller dramatiskt som vi kanske tidigare trott.

Detta är ett steg som tas med respekt både för de många moderater som har ett kyrkligt engagemang och för det beslut som fattats att skilja kyrkan från staten. Många medlemmar i Moderaterna har både ett kyrkligt engagemang och kyrkliga uppdrag. Partistyrelsen anser att det är mycket viktigt att de som vill fortsätta att företräda moderata idéer i det kyrkliga arbetet får möjlighet att göra detta, men med en bredare nomineringsgruppsbeteckning som är helt fristående och separerad från Moderaterna. Kyrkliga samrådsgruppen föreslås därför få i uppdrag att bilda en ny nomineringsgrupp, samt att ta fram förslag till en ny värdeplattform för den nya nomineringsgruppen.

På detta sätt kan kyrkligt aktiva moderater hitta en ny plattform för sitt engagemang för Svenska Kyrkan. Samtidigt, genom att inte ställa upp under egen partibeteckning, visar partiet att det inte finns något religiöst samfund som efter kyrkans skiljande från staten har en särställning inom Moderaterna. Sedan 2009 är det inte längre föremål för uteslutning att som moderat ställa upp i kyrkoval under annan partibeteckning än Moderata Samlingspartiet.

Partistyrelsens förslag kommer alldeles säkert vålla stor debatt på partistämman. Jag kommer att rösta ja till att partiet lämnar kyrkopolitiken. Det är dags att ta det steget nu. Det handlar ytterst om att lämna över besluten över kyrkans verksamhet och utveckling till de engagerade människor som finns i kyrkans verksamhet. Jag är övertygad om att kyrkan kommer lösa detta tillsammans med sina aktiva. Jag är lika övertygad om att om alla partier lämnar kyrkopolitiken till förmån för de engagerade i kyrkan så är det i grunden positivt för kyrkans utveckling.

Media: SVD och SVD2 och DN

Bloggar: Göran och Paul och Martin och Ulf och Trollan och Karin och Johan och Anders och Johan

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Moderaterna i Örebro är ett parti som mår bra

Igår träffades de nya moderaterna i Örebro. Alla som har och kommer att få förtroendeuppdrag i Örebro kommun var inbjudna för att fastställa våra nomineringar för denna mandatperiod. Över 60 moderater var på plats och stämningen var på topp.

För mig är det alldeles uppenbart att moderaterna i Örebro är ett parti som nu mår bra. Glädjen till politiken och partiet har kommit tillbaka. Gemensamt ska vi göra vårt bästa för att utveckla moderaterna i Örebro. Det är många, väldigt många som ställer upp och det är jag glad och tacksam för.

Vår gemensamma utmaning är nu att se till att de nya moderaterna kommer till Örebro. Vi måste på område efter område gå igenom och ompröva vår politik. Det handlar om att göra hemläxan och att nu arbeta fram en politik som är trovärdig och genomförbar. Vi måste nu förflyta fokus i de lokala moderaternas politik. Vi ska skapa nyfikenhet på moderaterna och ta moderaterna från att gå ifrån ett parti för få och bli ett parti för många. Ska det vara möjligt måste vi förnya moderaterna i Örebro politiskt och genom att fler nya människor engagerar sig hos oss.

Därför har vi nu också valt att välja in många nya människor på förtroendeuppdrag för oss. Det är ett sätt att skapa förutsättningar för förnyelsen. Nya aktiva har med sig nya idéer och nya kontaktnät. Vi ska också nu skapa goda möjligheter för dessa nya förtroendevalda att få göra ett bra jobb. Delaktigheten ska bli stor och teamkänslan ska växa sig stark. Tillsammans kommer vi att kunna vinna valet 2014.

Det moderata laget är nu på väg att utformas. Det finns plats för fler och vi ser gärna att fler engagerar sig för oss. Arbetet för att vinna förtroende hos Örebroarna för de moderata idéerna kräver fler engagerade moderater, inte färre. Därför kommer vi fortsätta att låta fler nya människor få möjligheten att få engagera sig hos oss. Dörren till moderaterna är öppen, välkommen du också!

Jag är stolt över att få leda moderaterna i Örebro. Nu ska vi tillsammans se till att de nya moderaterna kommer till Örebro. Vi är många moderater i Örebro som vill förnya partiet i Örebro och nu kommer vill tillsammans att göra det. Moderaterna i Örebro är ett parti som mår bra och det ska vi bygga valrörelsen 2014 på.

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

Den moderata förnyelsen måste fortsätta och fördjupas

De nya moderaterna kommer inte att vinna fler val på att bara föra fram arbetslinjen, jobbskatteavdrag och ansvarstagande för ekonomin. Givetvis måste dessa frågor fortsätta att drivas, men de måste kopplas ihop med välfärden. Utan jobb och en ekonomi i ordning kan inte välfärden utvecklas. Moderaterna utmaning ligger nu i att på allvar förnya välfärdspolitiken så att människor får förtroende för våra idéer för att förbättra vård, skola och omsorg.  

Arbetet med att förnya välfärdspolitiken måste omfatta hela partiet och alla politiska nivåer. Moderaterna måste kunna ge trovärdiga svar på hur förskolan ska kunna få bättre kvalité, hur skolan ska kunna lägga grunden för kunskap för alla barn och hur en trygg äldreomsorg ska kunna omfatta alla äldre. Till det kommer hela det sociala området där moderaterna under alltför lång tid duckat. Moderaterna måste kunna ge svar hur de människor som är mest utsatta och som har störst behov av samhällets stöd och hjälp ska kunna få det i moderaternas vision för samhället.

De moderata omvalsresultaten i Örebro och i Region Västra Götaland i våras kräver eftertanke och självkritik. De nya moderaterna har på riksnivå lyckats med förnyelsen och har lyckats vinna väljarnas förtroende. Mycket har handlat om att sänka tröskeln för människor att kunna närma sig moderaterna. Sakfrågorna som lagt grunden för framgångarna är jobb- och den ekonomiska politiken. Frågorna bärs också upp av Sveriges mest respekterade politiker, Reinfeldt och Borg. Så långt kan allt tyckas vara bra, men när val handlar om andra frågor än arbetslinjen och ekonomin så står Moderaterna sig fortfarande svaga. Omvalsresultaten är återigen en klar påminnelse om att väljarnas förtroende måste vinnas och förtjänas. När val handlar om välfärdsfrågor räcker inte moderaterna till.

Varningssignalen måste nu tas på allvar. De nya moderaterna måste nu bli de nya moderaterna i hela landet och måste omfatta hela politiken, främst välfärdsfrågorna. Jag är nämligen övertygad om att om ett riksdagsval i huvudsak skulle komma att handla om välfärdsfrågorna så kommer moderaterna har svårt att lyckas om inget görs. Moderaterna måste nu fördjupa sin förnyelse. Hela partiet måste omfattas av förnyelsearbetet, det räcker inte med att partiet i rikspolitiken genomfört förnyelsen. Här bär givetvis det lokala ledarskapet huvudansvaret, men partiledningen med Fredrik Reinfeldt i spetsen måste ta sin del av ansvaret. Partiledningen måste visa ett större engagemang och delaktighet i förnyelsearbetet på alla plan i politiken och fokus för den fortsätta förnyelsen måste vara välfärdspolitiken.

Ofta träffar jag på väljare som lämnat S för M i rikspolitiken, anledningen är vår jobbpolitik och vårt ekonomiska ansvarstagande. Däremot är det alltför ofta jag möter väljare som säger att de inte litar på vår välfärdspolitik. Ska moderaterna bli det samhällsbärande partiet som är brett och som kan ta ansvar för alla i Sverige måste vår välfärdspolitik vinna väljarnas förtroende. Det finns inga genvägar, tvärtom så måste förtroendet vinnas genom grundligt arbetet. Förnyelsearbetet och självkritiken måste genomsyra förändringar av vår välfärdspolitik.

Ska vi förtjäna väljarnas förtroende i välfärdsfrågorna måste vi visa att förnyelsen är på riktigt. Vi måste lyssna på medborgarnas åsikter om välfärden, vi måste lyssna på välfärdens medarbetare som varje dag jobbar inom välfärdssektorn. Det är så vi kan inhämta den kunskap som lägger grunden för en verklig förändring av moderaternas välfärdspolitik.

Så, den tydligaste slutsatsen som kan dras av omvalsrörelserna som handlade om just sjukvården, skolan, förskolan samt äldreomsorgen är att moderaterna inte räcker till. När effekterna av Reinfeldt, Borg och jobbpolitiken lyfts bort är moderaterna fortfarande ett mycket mindre parti än S. Förnyelsen av moderaterna är rätt och riktig. Ska valen 2014 kunna vinna måste nu förnyelsen fördjupas och omfatta hela partiet och i huvudsak omfatta välfärdspolitiken. Ansvaret för det ligger lika tungt på det lokala ledarskapet som på partiledningen. Det är nu hög tid för de nya moderaterna att utmana socialdemokraterna om vem som kan ta ansvar för den svenska välfärden på bästa sätt.

Media: Godmorgon Världen där jag deltar om Moderaternas förnyelse och SVD

6 kommentarer

Filed under Uncategorized