Tag Archives: politik

Det politiska ledarskapet måste kunna peka ut en trovärd färdriktning

När färdriktningen saknas för det politiska ledarskapet samtidigt som den ideologiska kompassen snurrar runt så blir det förr eller senare pannkaka. Ska politiska visioner ha någon mening måste det finnas en vilja att kunna nå dem. Politik är att vilja. Viljan och förmågan att prioritera och föra sitt parti åt rätt håll är ledarskapets viktigaste uppgift.

Ett modernt ledarskap ser till att visionerna följer partiets grundvärderingar. Färdriktningen ska vara tydlig och den ska bygga på just de grundvärderingar och ideologi partiets fundament vilar på. Ledarskapet bär ansvaret för att idéerna och förslagen inte bara är ideologiska, de ska vara genomförbara också. Själva trovärdigheten i det politiska ledarskapet bygger på förmågan att föra fram en trovärdig och genomförbar politik som är byggd på partiets värderingar. Därför är det viktigt att löften som ges också genomförs.

Löften kan överges eller skjutas upp om det finns förklarliga skäl och argument för det. Ett förändrat ekonomiskt läge är ett sådant skäl. Att skjuta upp skattesänkningar för att det ekonomiska utrymmet saknas visar till exempel att de nya moderaterna kombinerar visioner och idéer med genomförbarhet och pragmatiskt ansvarstagande. Trovärdigheten för det moderata ledarskapet stärks därmed.

I Örebro har vi valt att skjuta upp viktiga satsningar på grund av att ekonomin nu försämras snabbt. Vi kommer inte att försätta Örebros ekonomi för svårigheter. Ekonomin ska vara i balans. På så sätt värnas välfärden. Den socialdemokratiska majoriteten gör tvärtom. De satsar på ökade kostnader trots att utrymmet saknas. Det socialdemokratiska ledarskapet saknar förmågan att ta ansvar för Örebros ekonomi. Just den oförmågan kommer att hota välfärden i Örebro.

Men det stoppar inte där. Det socialdemokratiska ledarskapet saknar färdriktning och kompassen är borttappad. I fyra år och i två valrörelser lovar socialdemokraterna att riva upp och avskaffa vårdnadsbidraget. När det nu finns möjlighet att avskaffa det så väljer socialdemokraterna att behålla vårdnadsbidraget. De röstar aktivt igenom för att det ska vara kvar. Ett socialdemokratiskt valsvek som saknar motstycke. Om S nu sviker ett av sina viktigaste vallöften samtidigt som man låter ekonomin raseras så undrar man ju hur det socialdemokratiska ledarskapet tänker. Inga tydliga besked ges från Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande i dessa frågor. Tystnad och dåliga ursäkter för sin valsvek och oförmåga att ta ansvar är det vi möts av. Det är som om tiden stått stilla.

I varje parti måste det finnas en levande politisk debatt och dialog om vägvalen och färdriktningen. Extra viktigt är det när ledarskapet byts ut. Före bytet bör ledarskapet ge sin bild av vart man ska och efter bytet måste utrymme ges för att den färdriktningen ska få fäste. I Örebro påbörjar vi moderater den resan nu. Många nya aktiva har kommit in i partiet och fått uppdrag och deras åsikter ska givetvis tas hand om. Alla aktivas engagemang ska tas tillvara. Ungdomarna värnar vi extra mycket. I de ideologiska diskussionerna är ungdomsförbunden en extra stor tillgång som ska ta tillvara.

På riksplanet kan man fortfarande fundera på vilken färdriktning Juholt stackat ut. Allt till alla lovas, men ansvarstagandet lyser med sin frånvaro. I Centern och Vänstern ska nu nya partiledare få utforma partiets profil inför valet 2014. I Centern står det klart att det blir Annie Lööf, men hur hon kommer att forma Centerns framtida lag och politik får vi vänta på. I Vänstern pågår kampen om vem som ska ta över efter Ohly. Kanske är det den sista vänsterledaren vi får se, vänsterns politiska framtid ser tuff ut.

Vi kommer från moderaterna både lokalt och i riket fortsätta utveckla vår politik. Vår färdriktning är tydlig och klar. De nya moderaterna fortsätter förnyelsen och fördjupar den. På område efter område kommer vi efter partistämman kunna ge nya besked om vår välfärdspolitik och jämställdhetspolitik bara för att ge några exempel.

Vårt nya idéprogram kommer att tydligt visa ut färdriktningen. Den politiska och ideologiska kompassen är inställd och fungerar. Det är tydliga besked som kommer att stärka de nya moderaternas trovärdighet. Redan nu längtar vi till mötet med väljarna i valrörelsen 2014 då vi för tredje valet på raken ska göra bra val som lägger grunden för valsegrar i riket och lokalt i Örebro.

Media: Exp och SVD och SVD2 och DN och DN2 och DN3 och AB och AB2

Bloggar: Staffan1 och Staffan2 och Erik och Daniel och Sandberg och John

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Det är dags för politiken att lämna kyrkan

Den moderata partistyrelsen anser att tiden är inne för att Svenska Kyrkan ska ha möjlighet att fatta beslut om sina egna angelägenheter och föreslår därför i en proposition till partistämman att Moderaterna inte deltar som nomineringsgrupp till Kyrkomöte och stiftfullmäktige från och med kyrkovalet 2013. Jag tycker förslaget är bra. Beslut om deltagande i kyrkliga val på lokal nivå föreslås fattas på lokal nivå och vi får återkomma kring hur vi kommer att göra i Örebro län, men förmodligen kommer vi att följa upp partistyrelsebeslutet.

Beslutet om detta ska tas på partistämman i höst. Förra gången vi tog beslut i frågan var på partistämman 2007. Jag tyckte då att vi skulle fortsätta vara med i kyrkovalen. Men jag har nu ändrat mig. Det är hög tid att skilja staten och kyrkan fullt ut. Partipolitiken har inget med tro att göra, partipolitiken har inget i kyrkan att göra. Vi gör det klokt i att skilja på kyrkligt engagemang och politiskt engagemang. Vår erfarenhet är också att många av de som är aktiva i kyrkopolitiken inte är aktiva för oss som parti i övrigt. Till mycket stora delar skiljer sig alltså partiets verksamheter i kyrkan och i övriga politiska församlingar. Kanske är det naturligt, men det visar också att ta steget att lämna kyrkopolitiken som parti vare sig är så stort eller dramatiskt som vi kanske tidigare trott.

Detta är ett steg som tas med respekt både för de många moderater som har ett kyrkligt engagemang och för det beslut som fattats att skilja kyrkan från staten. Många medlemmar i Moderaterna har både ett kyrkligt engagemang och kyrkliga uppdrag. Partistyrelsen anser att det är mycket viktigt att de som vill fortsätta att företräda moderata idéer i det kyrkliga arbetet får möjlighet att göra detta, men med en bredare nomineringsgruppsbeteckning som är helt fristående och separerad från Moderaterna. Kyrkliga samrådsgruppen föreslås därför få i uppdrag att bilda en ny nomineringsgrupp, samt att ta fram förslag till en ny värdeplattform för den nya nomineringsgruppen.

På detta sätt kan kyrkligt aktiva moderater hitta en ny plattform för sitt engagemang för Svenska Kyrkan. Samtidigt, genom att inte ställa upp under egen partibeteckning, visar partiet att det inte finns något religiöst samfund som efter kyrkans skiljande från staten har en särställning inom Moderaterna. Sedan 2009 är det inte längre föremål för uteslutning att som moderat ställa upp i kyrkoval under annan partibeteckning än Moderata Samlingspartiet.

Partistyrelsens förslag kommer alldeles säkert vålla stor debatt på partistämman. Jag kommer att rösta ja till att partiet lämnar kyrkopolitiken. Det är dags att ta det steget nu. Det handlar ytterst om att lämna över besluten över kyrkans verksamhet och utveckling till de engagerade människor som finns i kyrkans verksamhet. Jag är övertygad om att kyrkan kommer lösa detta tillsammans med sina aktiva. Jag är lika övertygad om att om alla partier lämnar kyrkopolitiken till förmån för de engagerade i kyrkan så är det i grunden positivt för kyrkans utveckling.

Media: SVD och SVD2 och DN

Bloggar: Göran och Paul och Martin och Ulf och Trollan och Karin och Johan och Anders och Johan

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Kritiken mot den socialdemokratiska ledarduo växer sig starkare

Kritiken mot det socialdemokratiska ledarskap iform av duon Juholt och Waidelich växer sig allt starkare. Kritik som ”tänk och lyssna först, tala sen” och ”han tummar på sanningen” samt att ”med i längden håller det inte” är minst sagt skarp. Den vittnar om en socialdemokrati i stress och som inte får något lyft, vare sig ledarskapsmässigt, opinionsmässigt eller politiskt.

Juholteffekten har hittills inte visat sig. Visst, en och annan sosse jublar över att S ligger över 30% i opinionen och kanske visar just det att socialdemokratins kris består. Socialdemokratin har därmed blivit ett parti som alla andra. Årtiondens socialdemokratiska dominans i svensk politik är för alltid över. Den tiden är förbi då S kunde diktera villkoren och agendan för svensk politik. Den tiden är förbi då S kunde bilda regering själv. Frågan är dock om det faktumet har landat i Socialdemokratin.

S och kanske framför allt Juholt agerar fortfarande som om de var det stora partiet i svensk politik. Skillnaden mot tidigare S-ledare är dock att ansvaret lyser med sin frånvaro. Göran Perssons kloka ord om att den som är satt i skuld är inte fri verkar Juholt inte ha tagit till sig av. Istället tycker Juholt att ekonomi i balans är ett kamrerskap inte gynnar Sverige. Juholt har förflyttat socialdemokratin från social demokrati till social populism.

En opposition väljer själv vilket ansvar man vill ta. Det ska man ha respekt för. Samtidigt är det så att även en opposition har ansvar för hur man agerar. Jag tycker att Alliansen borde fördjupa samtalen med MP. Det finns områden där Alliansen och MP kan bli överens. Bli det och skapa i de frågorna en stabil majoritet i riksdagen. I andra frågor blir vi inte överens med MP. Alliansen är en minoritetsregering och det innebär att det är svårare att få igenom sin politik i riksdagen. Samtidigt är det så att den samlade oppositionen med S, MP, V och SD måste agera tillsammans för att fälla Alliansen. I valrörelsen 2010 lovade Mona Sahlin att aldrig, aldrig, aldrig ge SD utrymme för att få igenom sin politik. Juholt verkar uppenbarligen inte ha lyssnat på Sahlin heller.

Juholt skulle nog vinna på att lyssna på sina företrädare Persson och Sahlin. Det klarade av att ta ansvar när det behövdes. Det klarar inte Juholt. Just det kanske är den mest avgörande faktorn till att kritiken redan nu växer mot Juholt.

Media: SVD och DN

Bloggar: Erik och Maria och Martin och DHE och Beckman och Krassman och Tokmoderaten och Thomas och jag själv1 och 2

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

Det är tillsammans som borgerligheten kan vinna val

Borgerligheten har knäckt socialdemokratins enpartivälde i Sverige. I årtionden kunde Socialdemokratin styra och ställa med svensk politik och Sverige själva. Under några år hade de egen majoritet i riksdagen, men ofta handlade det om ett minoritetsstyre. Då gick det bra, borgerligheten accepterade minoritetsstyre, men nu när Socialdemokratin är satt på läktaren accepteras inte minoritetsstyre.

Anledningen till att borgerligheten knäckte socialdemokratin var bildandet av Alliansen samt att moderaterna blev de nya moderaterna. Alliansen samlade borgerligheten och kunde därmed bli regeringsduglig. Idag har Alliansen fördelen att vara regeringsduglig och socialdemokratin har problem, vem som de styra med och vilken politik ska drivas? Att socialdemokraterna vill spräcka Alliansen är begripligt ur deras aspekt, men ur borgerlighetens aspekt är det just Alliansen som skapar möjligheten att bedriva borgerlig politik i vårt land. Därför ska Alliansen inte bara fortsätta utan samarbetet ska också fördjupas.

De nya moderaterna har förflyttat sig mot mitten. Vi bedriver nu en politik som är genomförbar och trovärdig. Så har det inte alltid varit. Nu ger vi svaren på de som väljarna funderar över och vi angriper samhällsproblemen med lösningar som är just genomförbara och trovärdiga. Utan de nya moderaterna hade borgerligheten fått svårt att vinna val. Därför ska också de nya moderaterna inte bara fortsätta förnyelsen, den ska fördjupas och inrymma det viktiga området välfärden. Jag hoppas, som jag bloggat om idag, att Reinfeldt nu pekar ut välfärdsområdet i sitt sommartal.

De som vill begrava blockpolitiken ska vara medvetna om att det enbart gynnar Socialdemokratin. S vill tillbaka till makten och S vill vara maktbasen. I förra valet gick man till val tillsammans med V och MP, vilken politik de skulle driva vet ingen, men makten skulle de ha. Idag gör S utspel om att de vill styra med FP och C, vilken politik de skulle driva är en gåta, men för S spelar det ingen roll. Bara de kommer tillbaka till makten så styr de med vem som helst.

Alliansen är inte regeringstrött och har inte slut på idéer. Det återstår massor kvar att göra för en borgerlig regering innan vi är där. Friheten har många segrar kvar att vinna. Alliansen kommer att fortsätta att utvecklas och i valet 2014 kommer väljarna att få möta en ny Allians som fortsatt fördjupa sitt samarbete. För det är tillsammans som borgerligheten kan vinna val i Sverige och det ska vi göra i valet 2014 också.

Media: DN och SVD och AB och AB2 och Exp och Exp2 och DN och Exp3 och SVD2 och SVD

Bloggar: Kulturbloggen och hakan och Tokmoderaten och Sebastian och Högberg

14 kommentarer

Filed under Uncategorized

Örebro kan bättre

Örebro är en fantastisk kommun. Under de senaste åren har Örebro vuxit fram som ett föredöme inom en mängd områden. En del har berott på politiska beslut. Annat har skapats av framstående företagare, entreprenörer, forskare och ledare inom många olika områden. Örebro är idag nummer ett när det gäller idrottslivet. Likaså är vi bäst när det gäller det civila samhället. Klimatkommunen Örebro är i toppklass. Kulturen av världsklass. Och vårt universitet har en enorm tillväxt.

Samtidigt ser vi stora utmaningar, utmaningar som måste mötas. Det handlar om att skapa en bättre skola där eleverna lär sig mer. Det handlar om att skapa en verklig trygghet för våra gamla. Det handlar om att göra Örebro till en kommun och en stad där alla kan känna sig behövda. Och det handlar om jobb och företagande.

Som ledare för de två borgerliga partierna i Örebro idag kommer vi fram till valet 2014 att tillsammans presentera hur vi vill utveckla Örebro. Vi kommer att gå igenom de frågor örebroarna upplever som viktiga, och tillsammans med dem söka svaren. Vi kommer att vara öppna för idéer, söka samtal och breda lösningar. Vi kommer att finnas ute i samhället för att lyssna och lära.

Redan idag kan vi konstatera att vi måste skärpa politiken för att göra Örebro ännu bättre. Det handlar om skolan, om integrationen och om näringslivsklimatet.

Örebros skolor presterar alldeles för dåligt. I olika rankingar ligger Örebro alldeles för ofta runt plats 200 av de 290 kommuner som finns i Sverige. Kunskapsnivåerna är för låga. För få får tillräckligt bra betyg för att kunna studera vidare eller gå till bra jobb. Vi kommer att tillsammans med lärare, skolledare och pedagogiska forskare presentera åtgärder för hur Örebros skolor ska bli bättre. Det handlar om hur vi gör undervisningen mer individualiserad. Det handlar om hur vi ställer rätt krav på eleverna, men även på lärare och skolledare. Det handlar om skolornas frihet. Och det handlar om bättre arbetsvillkor för lärarna.

Under en tioårsperiod från mitten av 1990-talet misslyckades Örebros integrationspolitk. Örebro har tyvärr varit den större stad som haft flest områden där människor gått utan jobb, saknat fullständiga utbildningar, känt mest otrygghet och så vidare. Denna utveckling måste brytas. Men det handlar inte om att dela upp Örebro mer. I våra samtal med örebroare har vi förstått att man inte vill ha en politik för väster och en för öster, en för norr och en för söder. Vi har förstått att örebroarna vill ha en politik för hela Örebro. Vi kommer därför att driva en politik där alla örebroare får den bästa förskolan och skolan. Vi kommer att driva en politik där alla örebroare får lättare att få tag i jobb. Vi kommer att driva en politik där alla örebroare kan känna trygghet i vardagen. När vi nått dit, kommer Örebro att vara en stad där integrationen är naturlig.

Örebro har länge varit en kommun där den offentliga sektorn dominerat. Företagandet har varit svagt och politiken ofta oförstående för företagandets villkor. Det har resulterat i att Örebro fallit på näringslivsrankingen. Vi ser trots detta enorma möjligheter för Örebro att bli en företagsvänlig kommun. Vi har universitetets stora potential. Vi har många unga och snabbväxande företag inom nya branscher. Vi har väl etablerade världsföretag. Men Örebro kommun måste bli bättre och mer servicevänlig för att kunna locka fler företag och få de befintliga företagen att växa. Det handlar om att öppna de egna verksamheterna och skapa valfrihet för örebroarna. Det handlar om att se till så att våra myndighetsnämnder och förvaltningar har service som högsta mål. Och det handlar om att bygga broar mellan alla näringslivsaktörer i regionen.

Örebro är en fantastisk kommun. Men Örebro kan bättre. De kommande åren kommer vi på område efter område att presentera den politik vi i dialog med örebroarna mejslar fram för att 2014 kunna gå till val som ett tydligt borgerligt alternativ. Ett alternativ för tillväxt, framtidstro och utveckling.

Publicerad i NA och underskriven av: 

Kent Persson

Kommunalråd (m) 

Staffan Werme

Kommunalråd (fp)

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Skatten behöver sänkas

Den ekonomiska friheten behöver bli större i Sverige. Främst behöver den bli större för låg- och medelinkomsttagarna för ytterst handlar det om att man ska kunna leva på sin lön. Efter Alliansens första mandatperiod som regering har den ekonomiska friheten för fler ökat, men det återstår fortfarande mycket kvar att göra. Sverige har fortfarande ett av världens högsta skattetryck och det sker på bekostnad av vanligt folks vardagliga frihet.

Det är därför bra att Reinfeldt signalerar att skatten för de som behöver sänkta skatter mest ska kunna få det. En fortsättning på jobbskatteavdragen gynnar just de grupper som arbetar med minst marginaler. Att se över beskattningen för pensionärer är bra. Alliansen har sänkt skatten för pensionärerna tre gånger, vilket är tre fler gånger än någon annan regering gjort. Sänkta skatter vid rätt tillfälle är inte ett hot mot välfärden utan faktiskt tvärtom. Sänkta skatter som ger en ökad tillväxt gynnar välfärden då företagen och de anställda blir fler.

Även i Örebro behöver skatten sänkas. Örebro kommuns skatteuttag är cirka 1 krona högre än jämförbara kommuner. Det finns vare sig anledning eller hållbar förklaring för det. Senast skatten sänktes i Örebro var under den borgerliga perioden 1991-1994. Det är alltså hög tid att göra det igen. Örebroarna ska inte behöva betala högre skatt än nödvändigt. De senaste åren har Koalitionen tagit ansvar för ekonomin i Örebro. Tidigare underskott har byts ut till stora överskott. Idag finns det stora marginaler i Örebro kommuns ekonomi. Det innebär att det finns ett utrymme för att sänka skatten de närmsta åren.

Min bedömning är att skatten ska sänkas på sikt med minst 1 krona. Detta för att kunna stärka Örebros konkurrenskraft gentemot jämförbara kommuner. Ska vi kunna locka till oss företag och arbetskraft kan inte Örebro ha högre skatt än våra konkurrenter. Vi måste kunna ha samma skatteuttag och ändå kunna ge minst lika bra välfärd. Andra kommuner kan det, därför måste även vi kunna det. Skatten borde kunna sänkas i fler steg de närmsta åren. Fram till 2014 är det min uppfattning och ambition att kunna sänka skatten med 50 öre för att perioden 2015-2018 kunna sänka med ytterligare 50 öre. Idag finns det ekonomiska utrymmet för att börja sänka skatten och i nästa budget som läggs för 2012 bör därför en skattesänkning på 25 öre vara med.

Örebroarna behöver få en stärkt ekonomi för att vardagen ska kunna gå ihop och för att var och en med jämna mellanrum ska kunna unna sig något extra. Genom att sänka skatten både i landet och i Örebro kommun ska skapar vi möjligheter för fler att kunna leva på sin lön. På så sätt stärks den ekonomiska friheten för Örebroarna och det tänker jag arbeta för.

Bloggar: Göran och Thomas och Mattias

Media: SVD och DN och AB och Exp

28 kommentarer

Filed under Örebro

Piratpartiet – ett uppgång och fall?

Rick Falkvinge lämnar nu sitt partiledarskap i Piratpartiet och i alla fall tillfälligt så tar Anna Troberg över. Det återstår att se om partiledarbytet har någon betydelse för Piratpartiets framtid. Egentligen tror jag inte det. Mycket talar för att Piratpartiets femåriga historia kan sammanfattas som ett uppgång och fall.

Piratpartiet tog tillvara på chansen som gavs i Europaparlamentsvalet och kom in. En av Sveriges största politiska överraskningar i historien blev ett faktum. Däremot kunde inte PP ta tillvara på möjligheten som EP-valet gav dem. I riksdagsvalet 2010 var PP som bortspolade från den politiska arenan, mycket för att de själva schabblade bort korten. Deras partiprogram som presenterades skrämde bort väljarna då just Falkvinge själv tog strid för barnporr. En strid som handlade om principer, men ingen ställer upp på barnporr. Falkvinge fick göra en pudel, men det räckte inte. Skadan var för stor och PP kom aldrig in i matchen på allvar efter det.

Jag tror också att PP missbedömde behovet av att ta striden om Sverigedemokraternas väljare. Väljare som är mer av missnöjesväljare en främlingsfientliga. Att PP konkurrerade med SD´s röster ville aldrig PP kännas vid och där tror jag de gjorde nästa misstag.

Det kanske största skälet är nog ändå att PP känns för tekniska. Politiken blev mer IT-teknik än värderingar. Detta trots att PP hade intressanta politiska ställningstaganden som kunde gett mer utrymme. PP strid för frihet och stärkta medborgarrättigheter har sin plats i det politiska samtalet. Men PP missbedömde intresset för frihetsfrågor kopplade till IT.

FRA-debatten som gav PP inträdet in i den politiska hetluften är inte så intressant för väljarna som PP tycks tro. Få var beredda att rösta på PP av det skälet. Efter den senaste tidens terrorattentat och hot lär dessutom stödet för insatser mot terrorismen öka. FRA-debatten kan nog betecknas som död en lång tid framöver. Jag tror att vi istället kommer få se krav på ökade möjligheter för avlyssning av olika de slag för att bekämpa terrorismen.

Jag tyckte att PP förde in intressant dimensioner i den politiska debatten. Kampen för medborgarnas rättigheter i ett modernt IT-samhälle är viktiga. De måste även fortsättningsvis debatteras. Avvägningen mellan statens rättigheter och medborgarnas rättigheter är svår. Skyddet av medborgarna för inte övergå till övergrepp mot medborgarna. Det goda får inte bli det godas fiende. Säkert kommer flera andra partier ändå fortsätta att debattera dessa frågor framåt. PP har nämligen påverkat alla partier att ta in de frågor PP drivit i sina egna politiska arbeten. Så PP har sannerligen påverkat svensk politik, mycket mer än vad vare sig SD, Fi, Junilistan eller Ny demokrati gjort.

Det återstår att se om Piratpartiet kan få luft under vingarna igen nu när Rick Falkvinge lämnar, eller om det just är ett uppgång och fall som fullbordas med hans avgång. Jag vet inte och det ska bli intressant att följa utvecklingen. Ska PP ha en chans att komma igen är det dock mycket hårt arbete som krävs.

Bloggar: Tokmoderaten och Peter S och Mary

Media: SVD och DN och AB och Exp och DN2

25 kommentarer

Filed under politik