Tag Archives: ungdomar

Stärk det förebyggande hälsoarbetet för barn och ungdomar

Vi kan inte längre passivt se på när allt fler blir allt sjukare av vår tids största folksjukdom. Övervikt och fetma är ett ökande samhällsproblem i västvärlden och Sverige. Det beror på flera olika faktorer men de största orsakerna är att barn och ungdomar rör mindre på sig för att istället ägna sig mer åt passiv underhållning på fritiden. Barn sitter framför dataspel och tv samtidigt som de äter mer oregelbundet och onyttig mat såsom sockriga läskedrycker, snabbmat och godis. I dag räknar man med att ca 20 procent av tioåringar i Sverige är överviktiga. Barn med övervikt och fetma har betydligt ökad risk att drabbas av ett stort antal livsstilsrelaterade sjukdomar än normalviktiga barn.

Den enskilde individen har ansvar över sina livsval och i barns fall är föräldrarna ansvariga för att lära barnen en hälsosam livsstil. Vi ser dock att det i dagens samhälle blivit norm att ha ett stillasittande liv med passiv underhållning på fritiden. Vi måste nu vara beredda att ta krafttag för att skapa ett mer hälsosamt Örebro. För att bryta denna utveckling måste samhället underlätta för individen att göra hälsosamma livsval. Det finns en rad åtgärder som behövs.

För det första, förstärk och förbättra skolhälsovården så att man kan fånga upp de barn som är i störst behov av fysisk aktivitet. Det är viktigt att fånga upp dem tidigt eftersom människors fysiska hälsa grundas i barndomen.

För det andra vill vi införa ”Hälsosamtal” för eleverna i vissa årskurser. Genom att ha kontinuerliga samtal med barnen och föräldrarna om hur man kan stärka sin egen hälsa är vi övertygade om att en bra hälsa kan grundläggas hos fler. Informationen och samtalen ska kombineras med andra förebyggande metoder för att få effekt och vända utvecklingen.

För det tredje vill vi införa fysisk aktivitet på recept för barn. Det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och friska välmående individer. Det finns vetenskapliga bevis för den fysiska aktiviteten ökar hos personer som fått ett FAR utskrivet. Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla de livsstilsrelaterade sjukdomarna, bidrar till högre självkänsla hos patienten. Därför vill vi införa denna möjlighet för barn och ungdomar.

För det fjärde så måste vi hitta attraktiva former för aktivitet som lockar alla barn. Det gör vi genom att skapa ett tryggt klimat där överviktiga kan börja på sin egen ansträngningsnivå och i sin egen takt höja ansträngningsnivån. Det krävs ett utökat samarbete mellan skolan, landstinget och ideella organisationer för att effektivt kunna erbjuda lustfyllda aktiviteter.

Vi vet att lagsporter och skolgymnastiken inte passar för alla barn som levt ett stillasittande liv och redan är överviktiga. Dessa barn kan känna obehag att träna med skolkamrater som redan är aktiva eftersom de inte orkar prestera på samma nivå som dem. De har en låg fysisk självkänsla och vill skydda sig genom att hålla sig borta från områden där de riskerar att misslyckas. Detta kan leda till att barn som är överviktiga inte är med på skolgymnastiken och att de mer än andra barn ägnar sig åt passiv underhållning på fritiden. De blir allt mer inaktiva och glider allt djupare ned i en ohälsosam livsstil som på längre sikt leder till sjukdomar.

Moderaterna vill stötta dessa utsatta barn och ungdomar genom att underlätta för hälsosammare livsval utifrån barnens egna önskemål. Vi vill införa utskrivningen av fysisk aktivitet på recept för överviktiga barn. Det är viktigt att hitta attraktiva aktiviteter som är lustfyllda för barnet som inte lockas av traditionellt föreningsliv. Vi måste nu från landsting, kommun och den ideella sektorn ge oss på denna stora utmaning. Annars riskerar vi att få barn och ungdomar som blir sjuka i onödan. Därför är hög tid att förstärka det hälsoförebyggande arbetet för barn och ungdomar i Örebro

Bloggar: Lotta

Media: DN och Exp och svd

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ungdomarna är vår framtid

Ungdomen är Sveriges framtid. Genom att satsa på de unga så satsar vi på framtidens Sverige och på framtidens välfärd. För att kunna ge de unga möjligheterna att kunna nå sina livs drömmar handlar det om två saker. Det handlar om att kunna erbjuda en bra utbildning och att kunna skapa möjligheter för de unga att komma in på arbetsmarknaden.

Först och främst måste vi givetvis lokalt erbjuda en bra förskola och skolverksamhet. Inför den kommande mandatperioden är fokus på skolpolitiken i Örebro att stärka kunskapslärandet och tryggheten. Alla barn ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. Det gör vi genom att satsa på lärarna och på ledarskapet i skolan. Tryggheten ska bestå i att ingen ska utsättas för mobbing i skolan. Det är min övertygelse att trygga barn växer upp och blir trygga vuxna. Tryggheten skapar goda förutsättningar för att lyckas såväl i skolan som i livet.

Till den högre utbildningen ska allt fler kunna ta del av. Alliansregeringen har också denna mandatperiod satsat mycket på den högre utbildningen. Det är fler än någonsin som nu läser på högskola och universitet. Det är givetvis en bra utveckling. För Örebro är det bra att Alliansregeringen också gett klartecken för läkarutbildningen. Beskeden som nu kommer att det ska satsas än mer på forskningen och de unga är bra och ett välkommet besked. Alliansen visar att man har framtidens politik för att öka Sveriges internationella konkurrenskraft inom forskningsområdet.

Jobben är det andra viktiga området. Unga behöver komma in på arbetsmarknaden för att få ett fäste där och för att kunna utveckla sig. Det är ju först när man fått jobb och kan försörja sig själv som byggandet av sin egen framtid och familj kan sätta fart på riktigt. Att skaffa sig en bra arbetslivserfarenhet är också nödvändig för att kunna lyckas inom arbetslivet. Därför är det viktigt att politiken gör det möjligt för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Att sänka arbetsgivaravgiften för de unga är ett sådant sätt. Det minskar tröskeln in på arbetsmarknaden för de unga. Det finns säkert mycket mer att göra och självfallet ska fler reformer och åtgärder sättas in för att göra det lättare för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden.

Ungdomen är framtiden i Örebro och i Sverige. Låt oss ta tillvara på deras kraft och engagemang, det vinner alla på.

Bloggar: Thomas

Lämna en kommentar

Filed under Örebro, politik

Ungdomarna visar vägen till valseger för Alliansen

Det är jämnt i opinionen. Det stora övertaget som de rödgröna hade är bortblåst. Att opinionssiffrorna började sjunka i samband med att de rödagröna presenterade sin politik kan ju såklart vara en ren tillfällighet. De flesta tror dock att det hänger ihop. De politiska beskeden om att ge allt till alla från de rödgröna var inte sann. Det är snarare så att man tar från alla och ger till få. Man gör det mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att inte arbeta.

Tidigare har även de rödgröna varit starka i ungdomsväljargruppen. Så är det inte längre. Alliansen är störst. Moderaterna är det största partiet på 30% vilket ska jämföras med att socialdemokraterna har 16% och MP 13%. Alliansen har således tagit greppet om ungdomarna.

Kanske är det inte så konstigt. På frågan om hur ungdomar ska lättare få jobb kommer ju den rödgröna politiken innebära stora problem. Fördubblade arbetsgivaravgifter gör det sannerligen inte lättare för unga att få jobb. Dessutom stämmer inte verkligheten in på den bild sossarna ger. Arbetslösheten bland unga är hög, men kortvarig. De allra flesta får jobb snabbt och upplever därför inte problemet som så stort. Dessutom har regeringen redan infört nystartsjobb för unga, fler utbildningsplaster och mer kommer i nästa budget.

Valet är helt öppet och långt ifrån avgjort. Som allians ser vi fram att få samtala med väljarna och vem vet, kanske visar ungdomarna vägen i vilka som ska få bilda regering och i vilket parti som blir störst.

Bloggar: Magnus och Ankersjö och Thomas och Andre och Anita  och idaoch Moderatprat

7 kommentarer

Filed under Alliansen

Ett problem som ska tas på största allvar

Nästan 2% av de unga säljer sex. Ett problem som ska tas på största allvar tycker jag. För i mätningen visar det sig att just dessa ungdomar mår sämre än sina jämnåriga kamrater. Frågan om sexförsäljning innehåller alltså många dimensioner att fundera på.

Mycket av försäljningen sker via nätet. Detta gör ju att vi som vuxna måste fundera på vilka signaler vi sänder och på vilket sätt vi låter våra barn och unga använda internet. Givetvis ska unga tillåtas att söka kontakt med varandra. De sociala medierna och dess nätverk bygger på det. Kontakter som kan leda till vänskap och kärlek. Inget fel i det, tvärtom om. Alla sätt att skapa kontakter mellan människor som leder till vänskap är bra. Däremot är försäljning av sex något annat.

Jag tror att den ständiga närvaron av sex och porr påverkar unga människors agerande. Det är inte lätt att stå emot sexualiseringen när den pågår hela tiden och överallt. Jag gillar inte det. Jag tycker den tränger sig på, allt oftare och allt närmare. På bästa TV-tid och på framsidor i tidningar och på internet placeras sexuella budskap. Sex säljer. Det är väl huvudanledningen till den ökade exponeringen. Vad vuxna människor gör frivilligt är en sak och det har ingen med att göra. Men vad vårt samhälle utsätter våra ungdomar för, det är en gemensam sak att få fundera på.

Att ungdomars upplevelse är att de mår dåligt kan vi ta del av i flera undersökningar. Det som allt som oftast dyker upp i dessa sammanhang är olusten över att känna sig tvingad till att göra sexuell debut innan man själv vill det. Pressen på unga människor är stora. Ska det vara så?

Ansvaret för vilken miljö våra barn och ungdomar växer upp i ligger på oss vuxna.  Ska vi stilla tiga när ohälsan bland unga ökar? Ska vi stilla tiga när ungdomar börja sälja sex? Jag tycker inte det. Vuxenvärlden har abdikerat från sitt ansvar. Det är dags att återta ansvaret.

16 kommentarer

Filed under Uncategorized

Inlägg nr 500: Är det rimligt?

8 av 10 tonåringar i åldern 13-18 år uppger att de ska supa under valborgshelgen enligt en undersökning. Jag tycker det är skrämmande höga siffror. Är det en ny trend vi nu kan se början av där drickandet återigen ökar bland ungdomar och sjunker ytterligare ner i åldrarna. Är det rimligt och är det en utveckling vi vill ha? Jag vill i alla fall inte att mina barn ska börja dricka innan de har åldern inne. Vuxenvärlden bär ett stort ansvar för hur alkoholkulturen utvecklas i vårt land. Varje vuxen bär ansvaret att vara ett föredöme för dagens unga. Det kan vara värt att tänka på inför helgens firande.

Jag noterade just att detta är mitt 500 inlägg på bloggen. Det känns ju bra… fler lär det bli!

7 kommentarer

Filed under Uncategorized

Hemskt, vi måste nu skapa en motbild!

DN har testat att lägga ut i en annons om att en 18-årig tjej är ensam och söker kontakt. Över 200 svar fick de. De allra flest ville ha sex i olika former och de flesta var äldre, mycket äldre. Jag tycker detta är hemskt. Unga tjejer riskerar att råka väldigt illa ut. Jag blir väldigt illa berörd över hur män försöker sig på att utnyttja unga flickor. Om detta kan man tycka mycket. Även i SVD kan vi läsa om ett otäckt fall.

Givetvis tänker jag även på det fall där en ung flicka tog livet av sig. Så får det inte gå.

Vad gör vi då? Jag tycker vi måste våga ta tag i detta än mer. Samhället måste skapa en motbild mot det alltmer sexualiserade samhället. Vi måste ge tjejerna möjligheterna och modet att stå emot och vi måste även ge stöd tgill unga killar som kan få en förvriden syn på sex och kärlek. Det är dags att agera, en kampanj om ”Okej sex” vore at första steg. Vad väntar vi på?

13 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ta barn och ungdomars ohälsa på allvar!

Det finns skäl att ta Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 på stort allvar. Den psykiska ohälsan hos unga fortsätter att öka. Bland det mest oroande är att antalet självmordsförsök bland unga kvinnor ökar kraftigt och alltfler unga vårdas på sjukhus för depression och ångest samt för alkoholförgiftning. Överviktsproblemen kvarstår och nästa var 5:e ungdom är överviktig. Det finns all anledning att nu agera och öka de förebyggande insatserna för barn och unga.

Det som behövs är flera åtgärder som behöver sättas in. I Örebro län driver vi moderater följande för att stärka barnen och ungdomarna.

Stärk ungdomsmottagningarna. Trycket på att få tid för råd och stöd är stort. Därför måste tillgängligheten ökas.

Det förebyggande arbetet måste stärkas. Ju tidigare insatser desto bättre, vi vill stärka informations- och opinionsarbetet gentemot ungdomar.

Vi vill införa fysisk aktivitet på recept för barn och ungdomar. Det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och friska välmående individer. Det finns vetenskapliga bevis för den fysiska aktiviteten ökar hos personer som fått ett FAR utskrivet. Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla de livsstilsrelaterade sjukdomarna, bidrar till högre självkänsla hos patienten. Därför vill vi införa denna möjlighet för barn och ungdomar. I dag räknar man med att ca 20 procent av fem- och tioåringar i Sverige är överviktiga. Barn med övervikt och fetma har betydligt ökad risk att drabbas av ett stort antal livsstilsrelaterade sjukdomar än normalviktiga barn. Den enskilde individen har ansvar över sina livsval och i barns fall är föräldrarna ansvariga för att lära barnen en hälsosam livsstil. Vi ser dock att det i dagens samhälle blivit norm att ha ett stillasittande liv med passiv underhållning på fritiden.

Det finns mer att göra. Det är hög tid att ge våra barn och ungdomar en bättre start i livet.

4 kommentarer

Filed under Örebro län, politik, Sjukvård