Tag Archives: välfärd

Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden

Den globala ekonomiska krisen är hård och påverkar givetvis även Sverige. Det svårt att bedöma hur länge den kommer att hålla på, men ansvarsfulla politiker agerar klokast i att vara förbered på en lång ekonomisk vargavinter. Den som vill värna välfärden ser till att ekonomin i balans. Återigen är det värt att påminna sig om att den som är satt i skuld är inte fri.

Fredrik Reinfeldt ger idag besked om att något femte jobbskatteavdrag inte är aktuellt inför 2013. Det visar med tydlighet att statsministern bedömer att krisen kommer bli långvarig och påverka Sverige än mer. Regeringen ser nu till att värna de offentliga finanserna för att på så sätt kunna värna just välfärden. Det är klokt och det är ansvarsfullt.

En del är besvikna över beskedet. Visst är det så att skatterna behöver sänkas mer för att kunna öka den ekonomiska friheten för fler. Men vårt besked och vallöfte har varit tydligt, vi kommer inte att sänka skatter på sätt så att det hotar ekonomin eller välfärden. De nya moderaterna håller det vi lovar. Ordning och reda i finanserna är prioriterat.

I Örebro agerar dessvärre socialdemokraterna precis tvärtom. Överskott byts ut till underskott. Med det stannar inte där. För första gången på många år så kommer nu Örebro att öka skuldsättningen. Socialdemokraterna kommer alltså att låna pengar för at kunna finansiera sin överbudspolitik. Det är mycket bekymmersamt och det lägger nu grunden för ännu större besparingar på barnen, eleverna och de äldre i Örebro.

Vi moderater agerar tvärtom. Vi värnar välfärden, vi satsar 50 miljoner mer på barnen, eleverna och de äldre än S. Vi ser till att ha en ekonomi i balans och vi kommer att säga nej till orimlig skuldsättning som hotar välfärden i Örebro.

Skillnaden i politiskt ansvarstagande kan inte bli tydligare än så här. Vi moderater tar ansvar för ekonomin och välfärden. Socialdemokraterna tar inte ansvar för vare sig ekonomi eller välfärden.

Media: SvD
dn
exp
svt

Bloggar Moberg

politik o media och Peter L och staffan

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

Bra att satsa på barn och äldre före betong!

Vi välkomnar majoritetens besked om att inte bygga om fisktorget. Vi moderater menar att det ekonomiska läget kräver att vi är försiktiga med kommunens resurser nu så att vi inte riskerar underskott. Kommunen måste i kristider prioritera barn och äldre före betong.

Det ekonomiska läget har förändrats drastiskt sedan i våras och vi ser nu en mycket besvärlig ekonomisk situation för kommunen. Moderaterna tar ansvar och kunde därför inte i augusti gå med på majoritetens tilläggsbudget eftersom den innebär kostnadsökningar som skapar oreda i kommunens ekonomi. Björn Sundin (S) sa i augusti att det inte fanns anledning att göra en annan ekonomisk bedömning nu än i våras. Vi hoppas att beskedet om att inte bygga om fisktorget följs av insikten att det inte är läge att öka kostnaderna för kommunen i detta läge. Om inte majoriteten orkar ta ansvar framöver kommer vi redan under nästa år få underskott som leder till stora besparingar på välfärden.

Det är helt rätt att prioritera barn och äldre före betong i detta läge. Örebros infrastruktur är självklart en viktig del i att samhället fungerar, men vi politiker inom samhällsbyggnadsområdet måste kanske i detta läge stå tillbaka med våra satsningar så det inte går ut över vår gemensamma välfärd. Vi inte har råd med majoritetens slöseri med skattepengar om vi ska kunna ge alla barn en plats på förskolan eller ge en trygg ålderdom för våra äldre.

Media: NA och SR Örebro och SVT

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Privatisera inte för privatiserandets egen skull

Politikens roll är att säkerställa att välfärden når alla som behöver den och att den finns tillgänglig när den behövs. Finansieringen av välfärden ska ske via skattsedeln och politiken bär ett stort ansvar för att kvalité och tillgänglighet är så bra som den kan bli. Välfärden i Sverige idag håller generellt hög klass, men den kan bli bättre. Såväl kvalité som tillgängligheten kan bli mycket bättre. När det gäller valfriheten är den alltför ofta liten och i många kommuner och landsting finns den inte alls. Därför behöver politiken skapa bättre förutsättningar för valfriheten.

Ska valfriheten bli större behövs det mer att välja på. Utförandet av välfärden kan och ska ske av både offentlig sektor som av den privata sektorn. En sund konkurrens på välfärdsområdet kommer att skapa en bättre välfärd för alla.

Centern vill nu att 50% av vården ska drivas i privat regi. Jag gillar inte den typen av förslag eller retorik. För mig är det kvaliteten och tillgängligheten som är avgörande. Är offentlig sektor bättre än privat så ska en större del drivas i offentlig regi. Det vi behöver är en sund konkurrens där besluten om var man ska få sin välfärd överflyttas från politiken till människorna.

Centern styr nu i Örebro tillsammans med Socialdemokraterna. Jag undrar hur Rasmus Persson ska få Socialdemokraterna att lägga ut mer vård till privata utförare. Vid förra kommunfullmäktige yrkade vi på att mer äldreomsorg skulle läggas ut på entreprenad. Då röstade Rasmus Persson tillsammans med S och KD emot det. Valfriheten skulle inte ökas. S-bloggaren Sebastian skriver ett inlägg om detta och lägger ansvaret för det som hände förra mandatperioden på mig. Jag vill bara tydliggöra att jag var oppositionsråd i Örebro läns landsting då och arbetade således inte med de kommunala frågorna som Sebastian påstår att jag gjorde. Däremot gjorde Rasmus Persson det. Jag undrar hur C och S nu ska styra ihop och lägga ut 50% av vården i privat drift, kanske har Sebastian svaret på det.

För min del är det viktigaste att vården är tillgänglig och att den håller hög kvalité. Med en ökad frihet och med en sund konkurrens på välfärdsområdet så kommer också välfärden bli bättre. Men välfärden är inte vilken vara eller tjänst som helst. Politiken har alltid ansvaret för innehållet i välfärden. Gärna en ökad valfrihet, men låt oss inte privatisera för privatiserandets egen skull.

Media: DN och SVD

Bloggar: Kjellberg och Kjellberg och Lotta och Badland och Röda Berget och Alliansfritt och Martin och Krassman och DHE och Högberg och DK och Ankersjö och KT

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Varje människas rätt till ett värdigt liv

För mig är arbetet att minska de sociala skillnaderna och det ofrivilliga utanförskapet mer än viktigt. Det är just där som kärnan är i välfärdspolitiken. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett samhälle där alla får sin plats och där alla får sitt utrymme för att nå sina livs drömmar.

Ytterst handlar givetvis detta om att hålla samman ett samhälle. Ytterst handlar det om att föra en välfärdspolitik som skapar just sammanhållning. För mig handlar det om att skapa förutsättningar för de människor och familjer som behöver stöd helt eller delar av livet ska få de. Varje människa måste nämligen ha rätten till ett värdigt liv. Vad annars ska vi ha välfärdssamhället till.

Idag intervjuar NA mig om mitt blogginlägg om hemlöshet där jag lovar en ”tak-överhuvudet-garanti”. Ett löfte vi som parti ger igen. Mycket har hänt för att förbättra situationen för de hemlösa i Örebro, men uppenbarligen inte tillräckligt. Fortfarande finns det människor som är hemlösa och som far illa. Så länge vi inte löst situationen kommer jag att kräva åtgärder. Att inte göra det vore att ge upp. Det tänker inte jag göra.

Nu ska man komma ihåg att oftast är problemen runt hemlösa människor komplexa. Det krävs mer än en bostad. Det krävs oftast insatser på alla områden det sociala, vård och sysselsättning. De kommande fyra åren kommer dessa insatser att prioriteras i Örebro om jag får möjlighet att påverka.

Jag ska villigt erkänna att detta kommer att handla om ekonomiska prioriteringar. Jag vet inte idag hur mycket ytterligare resurser som krävs. Men resurserna ska fram. För mig är detta viktigare än kommunala skattesänkningar. Det finns områden i välfärden som måste stärkas och förbättras först innan skatten kan sänkas. Detta är ett sådant område.

Bland mina politiska motståndare finns det de som anser att detta är en retorik som inte stämmer överens med den politik jag driver. Det stämmer inte. För mig är arbetet med att hålla ihop samhället och stärka välfärden prioriterat. Först och främst ska den stärkas mest för de människor som behöver välfärden mest. 

Visst kan det vara så att man kan rikta kritik mot mitt parti för att man inte brytt sig tillräckligt eller visar empati för de som har det svårast i vårt samhälle. Nu är vi knappast själva om den bristen, det finns fler som borde skämmas. För mig handlar det om ett genuint engagemang för de om har det svårt. Fler politiker borde oftare visa medmänsklighet och empati för just de som lever under tuffa och hårda villkor. Jag kommer i alla fall göra vad jag kan för att moderaterna fortsätter att förnya sig även inom detta område.

Jag vill vara med och ta ansvar för ett Örebro som hålls samman och där alla får ta del av välfärden och där utanförskap bryts istället för att tillåts öka. Jag inser att det är en lång väg att nå dit, men jag tänker göra vad jag kan för att Örebro ska bli en medmänskligare stad. 

Bloggar: Maria och Johan och Martin och Lena och Lars-Erick

4 kommentarer

Filed under Örebro

Utan jobben stannar välfärdens Sverige

Möjligtvis är det så att val inte vinns utan satsningar eller löften om förbättringar av välfärden. Välfärden med skolan, förskolan, vården och omsorgen är central för många av oss i vardagen. Lika central är jobbet. Utan jobben stannar Sverige och utan fler jobb får vi inte fram mer resurser till välfärden.

Alliansen har återupprättat arbetslinjen. Den politiken måste fortsätta. Endast med fler i jobb så kan skolan och sjukvården förbättras. Därför är årets val ett vägval. Ett vägval mellan arbetslinjen och bidragslinjen. Usel retorik kommer mina motståndare att säga. Inte alls säger jag. Valet är tydligt. Vi fortsätter satsa på att få fler i jobb och har under mandatperioden gjort det mer lönsamt att jobba. De röda gör tvärtom, de gör det mer lönsamt att inte jobba.

Därför är det inte förvånande att socialdemokraterna vill öka tiden på dagis för barn vars föräldrar inte jobbar. En märklig prioritering tycker jag. Som förälder vill man väl vara med sina barn så mycket som möjligt. Denna prioritering andas återigen av de gamla värderingarna som genomsyrar socialdemokratin, nämligen att det är samhällets barn.

Den globala kris som världen befunnit sig i och som ej är över ännu är den djupaste sedan 30-talet. Nation efter nation genomför nu rena stålbad där offentliga sektorn minskas rejält. Besparingarna är gigantiska. Offentliga anställda får lämna sina jobb och får sina löner sänkte. Krisen är i många länder mer än påtaglig. Den är skarp. I Sverige är det tvärtom tack vare att Alliansen tagit Sverige igenom krisen på ett ansvarsfullt sätt. I valrörelsen så ges nu löften om satsningar till exempel välfärden, i andra länder ser det tvärtom ut.

Alliansen har också satsat hela mandatperioden på välfärden. Satsningarna har riktats till välfärdens kärna. Satsningarna är igenom tänkta och får effekter. Vi ser idag en sjukvård med bättre tillgänglighet och en skola som ger barnen en bättre start i livet. Detta hade inte varit möjligt utan vare sig det politiska innehållet eller satsningarna från Alliansen.

Alliansen har också värnat kommun och landstingssektorn. 17 miljarder satsades i stödpaketet till just denna sektor i den värsta delen av krisen. Syftet var att värna välfärden och jobben i den. Detta syfte uppnåddes också.

De satsningar och den politiken Alliansen fortsätter att driva är genomtänkt. Vi går inte till val på en överbudspolitik. Det är inget lappande och lagande. Det finns en stark politik och vi har visat denna mandatperiod att vi kan genomföra den. Sällan har en regering levererat så mycket av sina vallöften som Alliansregeringen under denna mandatperiod.

Mycket talar för att valet i höst blir gastkramande. Det kommer bli ett jämnt val, men just nu är det fördel Alliansen och den fördelen och medvinden ska vi använda oss av för att vinna valet.

Alliansen kommer att fortsätta att värna välfärdens kärna och vi kommer att fortsätta att arbetet med att få fler i jobb. För utan jobben så stannar välfärdens Sverige.

Bloggar: Thomas

20 kommentarer

Filed under val 2010

Ansvarstagande ställs mot överbudspolitik

Slaget om välfärden i den politiska debatten inför valet har bara börjat. Visst behöver kommuner och landsting resurser för att kunna värna och utveckla välfärden. Mycket tyder nu på att skatteintäkterna ökar igen och det snabbt. Drygt 10 miljarder mer beräknas intäkterna att öka med för kommun och landsting. Det motsvarar nästan de 12 miljarderna som regeringen gick in med i konjunkturstöd. Till det ökade regeringen statsbidraget med 5 miljarder. De 17 miljarderna som regeringen gett kommun och landstingssektorn är det högsta stödet en regering gett till kommuner och landstinget.

Att konjunkturstödet nu avvecklas när konjunkturen är på väg att vända är inget konstigt. Tvärtom är det fullt rimligt. Annars vore det ju inget konjunkturstöd. Jag tycker det är bra att regeringen agerade och gav stöd när det var som tuffast för kommunerna och landstingen. Det var att värna och skydda välfärden. Jag har fullt förtroende för att Anders Borg har bra koll på ekonomin ska hanteras på bästa tänkbara sätt framåt.

Nu måste kommunerna och landstingen återigen kunna stå på egna ben när arbetslösheten vänder ner och skatteintäkterna ökar. Detta för att staten vid nästa kris ska kunna gå in och hjälpa till för att mildra vid just kriser.

Slaget om välfärden kommer att handla om innehållet i politiken för att utveckla välfärden och om ekonomin. Alliansen kommer att presentera sina förslag för hur välfärden kommer att kunna utvecklas. Vi kommer som enskilt parti att göra det. Dessa förslag ska ställas mot de rödgrönas förslag. Så även när det gäller ekonomin. Vi får se vad de rödgröna blir överens om. Men överbudspolitik lönar sig sällan. Dessutom måste även den finansieras.

Mycket återstår dock innan valrörelsen är över. Det är knappast så att se sista ordet är sagt när det gäller ekonomiska satsningar till välfärden från alliansen. Det kommer säkert att finnas områden inom välfärden som alliansen vill satsa mer resurser på och det kommer väl att offentliggöras när det är tid för det.

Allt tyder dock på att vi får en valrörelse där ansvarstagande ställs mot överbudspolitik. Jag är övertygad om att ansvarstagande belönas av väljarna och att överbudspolitik avfärdas av väljarna. Alliansen är därmed ett steg närmare att bli omvald.

5 kommentarer

Filed under Alliansen

Jobb och välfärd hänger ihop.

Jobb och välfärd hänger ihop. Om vi inte jobbar så får vi inte resurser till välfärden. Sambandet är väldigt enkelt och logiskt. Ska vi ha en möjlighet att satsa mer resurser på att kunna förbättra välfärden så krävs det att arbetslinjen stärks ytterliggare. Därför kan inte satsningar på att skapa bättre förutsättningar för företagande och fler jobb ställas emot satsningar i välfärden.

Det politiska arbetet med att ta fram förslag politiska förslag för fler jobb och ett stärkt företagande kommande mandatperiod är i full fart inom moderaterna och alliansen. Idag redogör Tomas Tobé för några av de moderata tankegångarna. Intressanta förslag som givetvis ska prövas och diskuteras.  Att göra det mer lönsamt att både arbeta och driva företag är viktigt. Utan goda ekonomiska incitament finns risken att man avstår från att dra igång ett företag. Det är synd. Vi behöver fler företagare i vårt land. Möjligheterna för företagandet måste stärkas.

Peter Andersson menar att dessa förslag kommer i helt fel läge. I och för sig inte så konstigt att en sosse-bloggare tycker så. Om han hade gillat idéerna hade det varit mer förvånande. Att däremot använda enskilda opinionsmätningar som argument mot sakpolitik blir en aning märkligt. Ingen vet hur många väljare något parti tappat än. Det kommer först att viosa sig på valdagen. Då avger nämligen väljarna sin röst. Först då kan vi dra slutsatser om man gillat eller ogillat regeringspolitik. Sanningen är ju den att i de där opinionsmätningarna gällande just de socialaförsäkringslösningarna så har ju de rödgröna lika ”svagt” stöd för sina idéer som regeringen har. Så att det återstår nog att se om socialförsäkringsfrågorna verkligen blir en valvinnare för något block.

Att bygga sakpolitik på dagsnoteringar i opinionen är inte heller någon framgångsväg. Jag tror egentligen inte att vare sig Peter eller sossarna heller tycker det. Även om det ibland kan låta så. Sakpolitik handlar om att lägga fram trovärdiga förslag som är hållbara och ger resultat över tid, det är just det som vi moderater försöker att göra.

Så när KD idag presenterar regeringens satsningar på äldreomsorgen så visar det att regeringen har en politik som hänger ihop. Utan jobb så blir det ingen förbättring av välfärden. Att orka ta ansvar för en politik som skapar bättre förutsättningar för fler jobb samtidigt som man tar fram en välfärdspolitik är inget orimligt krav på vare sig ett parti eller ett regeringsalternativ. Att däremot ställa satsningar på fler jobb mot välfärden är ingen framgångsrik och hållbar politik. Den typen av retorik och utformande av politik kommer tyvärr att kunna leda till färre jobb och en sämre välfärd. Sverige kan bättre än så. Jobb och välfärd hänger ihop.

Bloggar: Röda Berget

12 kommentarer

Filed under Uncategorized