Tag Archives: Vattenfall

Den som är fri från skuld kan kasta första stenen

Vilken soppa det är runt Vattenfall. Jag vet inte om man ska kalla det en skandal eller en affär. Rörigt värre är det i alla fall. Att det blir politik av det är väl föga förvånanden. Bolaget är statligt och det yttersta ansvaret bär givetvis regering och riksdag.

Förslagen kring att sälja ut stamnäten regionnäten verkar för mig helt galet. Det är ju infrastrukturen. Att ett statligt bolag skulle sälja ut den typen av infrastruktur utan att just politiken gett det uppdraget är helt orimligt.

De rödgröna är nu snabba på att kritisera alliansregeringen. Frågan är dock bara om de verkligen har fog och teckning för sin kritik.

För det första så verkar det ju som om ledningen för Vattenfall har kört över regeringen i denna fråga. Konsekvensen blir ett snabbt byte av VD. Snabbare och tydligare än så kan ju knappast styrelsen och regeringen agera.

För det andra så måste ju tidigare sosseregering granskas för vad de gjort. I dessa frågor ingenting. Grunden för Vattenfalls agerande ligger mycket i de ägardirektiv som finns från regering/riksdag och i dessa verkar vill skillnaderna mellan dagens regering och den förra vara obefintliga.

Så i den politiska delen av denna soppa är det svårt att veta vem som har rätt. Förmodligen är det så att alla riksdagens partier bär sin del av ansvaret för en uppkomna situationen. Frågan är dock om alla partier är beredda att ta sin del av ansvaret för att reda upp situationen. Så den som är fri från skuld kan kasta första stenen.

Bloggar: Dick Erixon och Peter Andersson och Schlaug och Mitt i steget

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ett hot mot det öppna samhället

Idag angreps Vattenfalls VD när delårsrapporten presenterades. Attentatet bestod av att färg kastades på Lars G Josefsson. Detta är ett attentat som måste fördömmas och det är inte på något sätt acceptabelt. Att angripa personer på detta sätt är isig att agripa det fria samhället vi har. Företagsamhet är en del i det öppna samhället. Diskussioner och debatter är också en del av det öppna samhället. Åsiktsskillnader ska få komma fram och ska få mötas och bemötas. Men attentat är ett hot mot det öppna samhället och demokratin. Gruppen som tagit på sig attentatet är ”Gula arméfraktionen”. Låt oss hoppas att det inte är mer organiserat än de fyra personerna som grepps för denna typ av utveckling är verkligen inget vi vill ha eller se mer av i Sverige.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized